Laganvändning i väpnad konflikt

Anna Andersson undersøker i sitt phd-prosjekt de folkerettslige regler som styr statlige aktørers bruk av vold under væpnet konflikt, med fokus på tiltak for å opprettholde lov og orden. Hun er svensk og beskriver her prosjektet på sitt morsmål. Prosjektets hovedside er på  engelsk. 

Om prosjektet

Syftet med detta Ph.D-projekt är att analysera vilken paradigm under folkrätten som styr våldsanvändning vid (polisiära) insatser i väpnad konflikt, särskilt när sådana insatser riskerar att övergå i krigföring. Genom ett fokus på ’medel och metod’ undersöks reglerna för law enforcement paradigmen och conduct of hostilities paradigmen för att försöka tydliggöra när, var, hur och gentemot vem respektive paradigm blir primärt tillämplig för användning av väpnat våld för s.k. polisiära syften, d.v.s. åtgärder för att upprätthålla eller återställa allmän ordning och säkerhet. Studien utgörs av en i huvudsak traditionell rättsvetenskaplig metod med en mjuk rättspositivistisk ansats. 

Emneord: Menneskerettigheter, Folkerett, krig og konflikt
Publisert 13. mai 2016 13:31 - Sist endret 20. jan. 2020 14:14

Kontakt

Anna Andersson