Den interamerikanske menneskerettighetsdomstolens demokratiske legitimitet i kontrollen av latinamerikanske demokratiske beslutninger

Prosjektet søker å analysere, fra et normativt perspektiv, den interamerikanske menneskerettighetsdomstolens rolle og funksjon i arbeidet med å etterprøve lovvedtak og andre beslutninger fattet av ulike statlige organer i latinamerikanske stater. 

Prosjektets hovedsider er på engelsk. 

 

 

 

 

Emneord: Menneskerettigheter, Folkerett, Demokrati, Internasjonale relasjoner, Internasjonal rett
Publisert 12. apr. 2016 10:46 - Sist endret 3. nov. 2016 15:56