Deltakere i FNs traktatorganer og Nasjonale menneskerettighetsinstitusjoner: En gjennomgang av deres effektivitet og innflytelse

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Domenico Zipoli
Malcolm Langford Professor +47 22842031 9770 3339 (mob) malcolm.langford@jus.uio.no Menneskerettigheter, Konstitusjonell rett, Statsforfatningsrett, jus og teknologi

Andre deltakere