Begrepsbruk i lov og rett (avsluttet)

Prosjektet analyserer hvordan vokubularet innen lov og rett er brukt i nyere kriminal og sikkerhetstiltak i Norge.

Om prosjektet

Informasjon om prosjektet finnes på prosjektets engelske presentasjonsside (Losing a discourse of justice?).

Publisert 12. nov. 2009 12:58 - Sist endret 30. mars 2012 09:43