Flertallsdemokrati, kvoteordninger og minoritetsvern (avsluttet)

Prosjektet tar for seg valgsystemers rolle i stabilisering av konfliktområder, og virkningen på demokratiske beslutningsprosesser.

Om prosjektet

Prosjektet består av tre deler:

  • en breddestudie der kvoteordninger i bruk for minoritetsbeskyttelse beskrives og systematiseres i henhold til hensikt og virkning,
  • dybdestudier der Nepal, Libanon og Bosnia og Hercegovina studeres i mer detalj
  • et sammendrag av konklusjoner der de ulike ordningers virkning på konflikten og på demokratiutviklingen vurderes.

Et av hovedtemaene som vil bli belyst, er forholdet mellom maktfordelingsavtaler med kvoteordninger på den ene side og kravet til en effektivt fungerende stat på den annen. I tillegg vil gruppeprivilegier gitt i fredsavtaler bli diskutert mot eventuelle begrensninger i individuelle menneskerettigheter.

Mål

Målet er at studien skal kunne gi en verktøykasse for dem som er involvert i fredsavtaler etter konflikt eller i konfliktforebyggende tiltak hvor fordeler og ulemper med ulike tiltak er klart definert.

Resultater

En rapport vil bli publisert i løpet av 2010.

Bakgrunn

Prosjektet ledes av Nils Butenschøn, med Bjørn Erik Rasch som partner i de teoretiske sidene. Det meste av arbeidet utføres av Kåre Vollan og Tonje M. Viken og Siri Skåre er administrativ prosjekteier på vegne av programmet NORDEM ved Senter for Menneskerettigheter.

Prosjektet startet i november 2009 og løper ut 2010. Datainnsamlingen for breddestudien baseres på skrevne kilder, mens dybdestudiene i tillegg baseres på intervjuer med representanter for de stridende parter, myndigheter og det sivile samfunn. Terminologi og metode forankres i statsvitenskaplig teori.

Finansiering

Prosjektet er helfinansiert av Utenriksdepartementet. 

Emneord: valg, konflikt, Minoriteter
Publisert 31. mai 2010 09:11 - Sist endret 29. mai 2012 13:57

Kontakt

Nils Butenschøn