Nils A Butenschøn

Bilde av Nils A Butenschøn
English version of this page
Telefon +47 22842007
Mobiltelefon +47 90016143 +4790016143
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 7.etg 0164 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St Olavs plass 0130 OSLO

Bakgrunn

Født: 21.01.1949 i Oslo. Gift, to barn.
Utdanning: Cand. Mag. Med fagene statsvitenskap, filosofi og psykologi, Universitetet i Oslo 1977. Mag. Art. i statsvitenskap/internasjonal politikk, Universitetet i Oslo 1980.
Nåværende stilling: Professor i statsvitenskap og internasjonal politikk ved Norsk senter for Menneskerettigheter, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo.

Tidligere stillinger (siden 1990):

 • Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo: Førsteamanuensis i internasjonal politikk (1990-1998). Administrativt lederansvar: Leder av seksjon for internasjonal politikk (1994-1997); Visebestyrer, inkludert ansvar for instituttets doktorgradsprogram (1996-1998).
 • Visiting Professor, Centre for Middle Eastern and Islamic Studies, University of Durham, England (1993-1994).
 • Konstituert direktør, Institutt for menneskerettigheter (IMR), Universitetet i Oslo, 01.01.1998-30.06.2000.
 • Direktør, Institutt for menneskerettigheter (nytt navn, Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) fra 2003), Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo, 01.07.2000-01.01.2004 og 01.01.2009-31.12.2013.

Verv og medlemskap:

 • 2013 - Medlem av International Board, Centre for Theory and Philosophy of Human Rights, University of Lodz, Polen.
 • 2010-2012: Leder av Utvalg for samisk forskning og høyere utdanning (Butenschøn-utvalget).
 • 2009-2013: Leder av Executive Committee, Association of Human Rights Institutes.
 • 2006 – 2012: Styreleder for Apollon og Uniforum, Universitetet i Oslos eksterne og interne publikasjoner.
 • 2004 – Medlem av redaksjonsrådet for Babylon, akademisk tidsskrift for Midtøstenstudier ved Universitett i Oslo.
 • 2002-2005: Leder av valgkomiteen for styret i Det norske flyktningeråd.
 • 2000-2004: Grunnlegger og medlem av eksekutivkomiteen for Association of Human Rights Institutes.
 • 2000 – Rådsmedlem i Den norske Hesingforskomité.
 • 1998-2004: Medlem av redaksjonsrådet for Nordic Journal of Human Rights.
 • 1998 – 2009: Medlem av redaksjonsrådet for Journal of Citizenship Studies.
 • 1993-1998: Honorary Fellow, Centre for Middle Eastern and Islamic Studies, University of Durham, England.
 • Øvrige medlemsskap: International Consortium of Political Science, British Society for Middle Eastern Studies, Nordic Society of Middle Eastern Studies, Nordic International Studies Association.
 • Jevnlig fagfellevurderinger for internasjonale tidsskrifter, inkludert Journal of Peace Research, Journal of Conflict Resolution, Security Dialogue, Journal of Citizenship Studies.
Emneord: Menneskerettigheter, demokrati, statsutvikling, Midtøsten

Publikasjoner

Bokutgivelser siden 2000

 • Butenschøn, Nils A. og Rania Maktabi red., Brennpunkt Midtøsten. Byene som prisme, Oslo: Universitetsforlaget 2018, 336 s.  
 • Butenschøn, Nils A. and Roel Meijer eds., The Middle East in Transition. The Centrality of Citizenship, Cheltenham: Edw. Elgar 2018, 358 s.
 • Meijer, Roel and Nils Butenschøn eds., The Crisis of Citizenship in the Arab World, Leiden: Brill 2017, 544 s.Butenschøn, Nils A. 2017.
 • Butenschøn, Nils A., Øyvind Stiansen and Kåre Vollan, Power-Sharing in Conflict-Ridden Societies. Challenges for Building Peace and Democratric Stability, Surrey: Routledge 2015, 360 p.
 • Butenschøn, Nils A. and Kåre Vollan, Majoritarian Democracy, Quotas, and Minority Rights. Challenges to Electoral Systems in Conflict-Ridden Societies, Oslo: NCHR/NORDEM 2011/2014. 214 s.
 • Butenschøn, Nils A. Midtøsten. Imperiefall, statsutvikling, kriger. Oslo: Universitetsforlaget 2008. 434 s.
 • Butenschøn, Nils A. and Kåre Vollan, Democracy in Conflict. Report on Elections for Local Councils, president, and legislative Council in the Occupied Palestinian Territory, 2004-2006, Oslo: NCHR/NORDEM 2007. 197 s.
 • Butenschøn, Nils A. Drømmen om Israel Historiske og ideologiske forutsetninger for staten Israel. 2. utgave. Oslo: Universitetsforlaget 1983/2006. 325 s.
 • Butenschøn, Nils A. Uri Davis, Manuell Hassassian (eds.), Citizenship and the State in the Middle East. Approaches and Applications. New York: Syracuse University Press 2000. 449s.

Tidsskriftartikler

 • Butenschøn, Nils A. Arab Citizen and the Arab State. The "Arab Spring" as a Critical Juncture in Contemporary Arab Politics. Democracy and Securiry 2015;11(2): 111-128
 • Lars Mjøset, Nils Butenschøn og Kristian Berg Harpviken, USA og det utvidede Midtøsten - et hovedspenningsfelt i verdenspolitikken, Vardøger 33, 2012: 120-182.
 • Butenschøn, Nils A. Accommodating Conflicting Claims to National Self-determination. The Intractable Case of Israel/Palestine. International Journal on Minority and Group Rights 2006;13(2-3):285-306
 • Butenschøn, Nils A. Dobbel forpliktelse eller dobbel standard? Det internasjonale samfunnet og spørsmålet om nasjonal selvbestemmelsesrett i Palestina. Babylon 2006;4(1):20-28
 • Butenschøn, Nils A. Gershon Shafir and Yoav Peled: Being Israeli. The Dynamics of Mutiple Citizenship (New York: Cambridge University Press 20002). American Journal of Sociology 2003;108(5):1137-1139
 • Butenschøn, Nils A. M. Anne Brown: Human rights and the borders of suffering. The promotion of human rights in international politics. Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter 2004;22(3):362-363
 • Butenschøn, Nils A. Terrorbekjempelse og maktens fristelse. Internasjonal Politikk 2002;60(1)
 • Butenschøn, Nils A. The Political Geography of the Israeli-Palestinian Peace Process. Norsk geografisk tidsskrift / Norwegian Journal of Geography 2000(1):37-39
 • Butenschøn, Nils A. Til forsvar for staten. Mennesker og Rettigheter 2001;19(3):2-3
 • Butenschøn, Nils A; Føllesdal, Andreas. Do Minority and Group Rights Promote Just Stability in Non-Unitary Political Orders? A Research Agenda. International Journal on Minority and Group Rights 2006;13(2-3):141-152
 • Butenschøn, Nils A; Føllesdal, Andreas. Minority and Group Rights to Accommodate Difference: Approaches and Applications. International Journal on Minority and Group Rights 2006;13(2-3):131-140

Del av bok

 • Butenschøn, Nils A., "Jerusalem: Evig stad, evig strid?" i Butenschøn, Nils og Rania Maktabi (red.), Brennpunkt Midtøsten. Byene som prisme, Oslo: Universitetsforlaget 2018.
 • Butenschøn, Nils A. 2018. “Israeli ethnocracy and the Israeli-Palestinian citizenship complex”, in Butenschøn and Meijer (eds.) 2018, 27-48.
 • Butenschøn, Nils A. The Arab Spring and the "Iron Triangle": Regime Survival and the Conditions of Citizenship in the Arab Middle East, i Meijer and Butenschøn (eds.) The Crisis of Citizenship in the Arab World, Leiden: Brill 2017, 246-269.
 • Butenschøn, Nils A. Ingen fred uten rettferdighet? Menneskerettigheter i fredsprosesser, i Nic. Brandal og Dag Einar Thorsen (red.), Den dannede opprører. Bernt Hagtvet 70 år, Oslo: Dreyers Forlag 2016, 411-433. 
 • Butenschøn, Nils A. The Paradox of Palestinian Self-Determination i Jamil Hillal (ed.), Where Now for Palestine? London: Zed Books 2007, 75-99.
 • Butenschøn, Nils A. A Road Map with Barriers. Some Reflections on Law and Politics in the Israeli-Palestinian Conflict, i Jørgensen, R.F. and Slavensky, K., (eds.), Implementing Human Rights. Essays in Honour of Morten Kjærum, København: The Danish Institute for Human Rights 2006, 295-307.
 • Butenschøn, Nils A. Citizenship and Human Rights. Some Thoughts on a Complex Relationship. I: Morten Bergsmo (ed.), Human Rights and Criminal Justice for the Downtrodden. Essays in Honour of Asbjørn Eide. Leiden: Kluwer Academic Publishers 2003, 555-571.
 • Butenschøn, Nils A. State, Power, and Citizenship in the Middle East. A Theoretical Introduction i: Butenschøn, N.A., Davis, U., Hassassian, M., Citizenship and the State in the Middle East. Approaches and Applications. New York: Syracuse University Press 2000, 3-28.
 • Butenschøn, Nils A. Statsborgerskap og statsidé. I: Baldersheim, H., Hagtvet, B., Heidar, K. (red.), Statsvitenskapelige utsyn. Politiske tema og tenkemåter i en oppbruddstid, Kristiansand S.: Høyskoleforlaget 2001.
 • Butenschøn, Nils A. Demokrati og etnisk konflikt. I: Midgaard, K. og Rasch, B.E. (red.), Demokrati. Vilkår og virkninger, Bergen: Fagbokforlaget 1998, 247-273.
 • Butenschøn, Nils A (2018). Israeli ethnocracy and the Israel-Palestine citizenship complex, In Nils A Butenschøn & Roel Meijer (ed.),  The Middle East in Transition. The Centrality of Citizenship..  Edward Elgar Publishing.  ISBN 978-1788111126.  Chapter 1.  s 27 - 49
 • Butenschøn, Nils A (2018). Jerusalem. Evig stad, evig strid?, I: Nils A Butenschøn (red.),  Brennpunkt Midtøsten. Byene som prisme.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02812-5.  Kapittel 2.  s 29 - 51
 • Butenschøn, Nils A & Maktabi, Rania (2018). Midtøsten. Byene som prisme, I: Nils A Butenschøn (red.),  Brennpunkt Midtøsten. Byene som prisme.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02812-5.  Kapittel 1.  s 13 - 29
 • Butenschøn, Nils A & Meijer, Roel (2018). Introduction, In Nils A Butenschøn & Roel Meijer (ed.),  The Middle East in Transition. The Centrality of Citizenship..  Edward Elgar Publishing.  ISBN 978-1788111126.  Introduksjon.  s 1 - 27
 • Butenschøn, Nils A (2017). The Arab spring and the "Iron Triangle": regime survival and the conditions of citizenship in the Arab Middle East, In Roel Meijer & Nils A Butenschøn (ed.),  The Crisis of Citizenship in the Arab World.  Brill|Nijhoff.  ISBN 9789004340565.  Chapter 9.  s 246 - 269
 • Butenschøn, Nils A (2017). The Crisis of Legitimacy in Arab Politics: A Citizenship Approach, In Nora Sunniva Eggen & Rana Issa (ed.),  Philologists in the World: A Festschrift in Honour of Gunvor Mejdell.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-904-0.  Chapter 20.  s 485 - 510
 • Meijer, Roel & Butenschøn, Nils A (2017). Introduction: the crisis of citizenship in the Arab world, In Roel Meijer & Nils A Butenschøn (ed.),  The Crisis of Citizenship in the Arab World.  Brill|Nijhoff.  ISBN 9789004340565.  Introduction.  s 1 - 37
 • Butenschøn, Nils A (2016). Ingen fred uten rettferdighet? Menneskerettigheter i fredsprosesser, I: Nikolai Brandal & Dag Einar Thorsen (red.),  Den dannede opprører: Bernt Hagtvet 70 år.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282651684.  Kapittel.  s 411 - 433
 • Butenschøn, Nils A (2015). Arab Citizen and the Arab State: The "Arab Spring" as a Critical Juncture in Contemporary Arab Politics. Democracy and Security.  ISSN 1741-9166.  11(2), s 111- 128 . doi: 10.1080/17419166.2015.1043078
 • Butenschøn, Nils A (2013). Pre-Babylon : et tilbakeblikk på den tidlige organiseringen av Midtøsten-fagmiljøet ved Universitetet i Oslo. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier.  ISSN 1503-5727.  11(2), s 70- 74
 • Mjøset, Lars; Butenschøn, Nils A & Harpviken, Kristian Berg (2012). USA og det utvidede Midtøsten - et hovedspenningsfelt i verdenspolitikken. Vardøger.  ISSN 0333-0877.  33(12), s 120- 182 Vis sammendrag
 • Butenschøn, Nils A (2007). The Paradox of Palestinian Self-Determination, In Jamil Hilal (ed.),  Where Now for Palestine?.  Zed Books.  ISBN 9781842778395.  Kap. 4.  s 75 - 98
 • Butenschøn, Nils A (2006). Accommodating Conflicting Claims to National Self-determination. The Intractable Case of Israel/Palestine. International Journal on Minority and Group Rights.  ISSN 1385-4879.  13(2-3), s 285- 306
 • Butenschøn, Nils A (2006). Dobbel forpliktelse eller dobbel standard? Det internasjonale samfunnet og spørsmålet om nasjonal selvbestemmelsesrett i Palestina. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier.  ISSN 1503-5727.  4(1), s 20- 28

Se alle arbeider i Cristin

 • Butenschøn, Nils A (red.) (2018). Brennpunkt Midtøsten. Byene som prisme. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02812-5.  336 s.
 • Butenschøn, Nils A & Meijer, Roel (ed.) (2018). The Middle East in Transition. The Centrality of Citizenship.. Edward Elgar Publishing.  ISBN 978-1788111126.  368 s.
 • Butenschøn, Nils A & Meijer, Roel (ed.) (2017). The Crisis of Citizenship in the Arab World. Brill Nijhoff.  ISBN 9789004340985.  544 s.
 • Meijer, Roel & Butenschøn, Nils A (ed.) (2017). The Crisis of Citizenship in the Arab World. Brill Nijhoff.  ISBN 9789004340565.  500 s.
 • Butenschøn, Nils A; Stiansen, Øyvind & Vollan, Kåre (2015). Power-Sharing in Conflict-Ridden Societies : Challenges for Building Peace and Democratic Stability. Ashgate.  ISBN 978-1-4724-6786-7.  374 s.
 • Butenschøn, Nils A (2008). Midtøsten. Imperiefall, statsutvikling, kriger. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-00687-1.  434 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Butenschøn, Nils A (red.) (2012). Langs lange spor - om samiskforskning og høyere utdanning. Vis sammendrag
 • Butenschøn, Nils A & Vollan, Kåre (2011). Electoral Quotas and the Challenges of Democratic Transition in Conflict-Ridden Societies.
 • Butenschøn, Nils A (2008, 25. januar). - En mini-intifada. Om Gaza-befolkningens massive reaksjon på sprengningen av muren i Rafah.  Klassekampen.
 • Butenschøn, Nils A (2008). Aktuelle forslag til å løse den israelsk-palestinske konflikten.
 • Butenschøn, Nils A (2008). Arabisk nasjonalisme på 1950- og 60-tallet.
 • Butenschøn, Nils A (2008, 10. januar). Blackwater brukte gass mot amerikanske soldater. [Internett].  Dagbladet.no.
 • Butenschøn, Nils A (2008, 04. desember). Boka "Midtøsten. Imperiefall, statsutvikling, kriger" lansert i dag. [Radio].  NRK P2 Nyhetsmorgen.
 • Butenschøn, Nils A (2008). FN-reform. Forbedring også for fattige nasjoner?.
 • Butenschøn, Nils A (2008, 16. juli). Fangeutvekslingen Israel/Hizbollah. [TV].  TV Norge.
 • Butenschøn, Nils A (2008). Fredsprosessen i Midtøsten i lys av menneskerettighetene.
 • Butenschøn, Nils A (2008, 08. desember). Gamle problemer hemmer nytt FN-råd. [Internett].  NTB.
 • Butenschøn, Nils A (2008, 04. desember). Gir opp troen på palestinsk stat. [Internett].  ABC Nyheter.
 • Butenschøn, Nils A (2008). Har tiden rent ut for en tostatsløsning i Midtøsten?.
 • Butenschøn, Nils A (2008). Human Rights Research in Context: The Norwegian Experience.
 • Butenschøn, Nils A (2008). Israel/Palestina: Det historiske grunnlaget for en tostatsløsning.
 • Butenschøn, Nils A (2008). Labour market, integration and inclusion. Conclusion from a working group.
 • Butenschøn, Nils A (2008). Menneskerettighetenes idegrunnlag og utvikling.
 • Butenschøn, Nils A (2008, 15. juli). Middelhavsunionen og Midtøsten. [TV].  TV2.
 • Butenschøn, Nils A (2008). Models of Constitutional Justice.
 • Butenschøn, Nils A (2008, 04. desember). Perspektiver på Midtøstens moderne politiske historie (boklansering). [Radio].  NRK P2 Dagsnytt 18.
 • Butenschøn, Nils A (2008, 04. desember). Presentasjon av boka "Midtøsten. Imperiefall, statsutvikling, kriger". [TV].  TV2 Nyhetskanalen.
 • Butenschøn, Nils A (2008). Prospects for the North-South Peace Agreement in Sudan.
 • Butenschøn, Nils A (2008, 24. januar). Situasjonen i Gaza: Egypts rolle. [TV].  URIX, NRK 1.
 • Butenschøn, Nils A (2008, 15. mai). Staten Israel 60 år. [TV].  TV2 Nyhetskanalen.
 • Butenschøn, Nils A (2008, 29. desember). Tror Israel har mange og ulike motiver i Gaza.  Aftenposten.
 • Butenschøn, Nils A (2008, 27. desember). Uoversiktlig situasjon kan utløse mer uro.  Stavanger Aftenblad.
 • Butenschøn, Nils A (2007, 09. februar). - Jeg tror det ikke før jeg får se det. [Internett].  VG nett.
 • Butenschøn, Nils A (2007). De palestinske valgene 2005-2006. Presentasjon av forskningsrapport.
 • Butenschøn, Nils A (2007). Demokrati under konflikt. Presentasjon av rapport om valgene i de okkuperte palestinske områdene 2004-2006.
 • Butenschøn, Nils A (2007, 25. januar). Et år siden de palestinske valgene. [Radio].  NRK Alltid nyheter.
 • Butenschøn, Nils A (2007). Fredsarbeid og menneskerettigheter. Dilemmaer og utfordringer.
 • Butenschøn, Nils A (2007, 04. juli). Frigivelsen av Alan Johnston. [TV].  TV2, Nyhetene.
 • Butenschøn, Nils A (2007, 04. juli). Frigivelsen av BBC-journalist Alan Johnston. [TV].  Nyhetskanalen TV2.
 • Butenschøn, Nils A (2007, 15. mars). Kan det bli en palestinsk samlingsregjering?. [Radio].  NRK P1, Dagsnytt 18.
 • Butenschøn, Nils A (2007, 22. januar). Liten tro på nedstøvet veikart. [Internett].  NTB.
 • Butenschøn, Nils A (2007, 25. juni). Liten tro på palestinsk-israelsk toppmøte.  Bergens Tidende.
 • Butenschøn, Nils A (2007). Midtøsten i 2006. Hovedlinjer i den politiske utviklingen.
 • Butenschøn, Nils A (2007, 02. mai). Mulig regjeringskrise i Israel. [Radio].  NRK P1, Dagsnytt 17.30.
 • Butenschøn, Nils A (2007, 05. juni). Norske holdninger til Israel. [Radio].  NRK P1, Sånn er livet.
 • Butenschøn, Nils A (2007, 02. mai). Regjeringskrise i Israel. [Radio].  NRK Dagsnytt.
 • Butenschøn, Nils A (2007). Statssuverenitet og humanitær intervensjon: Dilemmaer og utfordringer.
 • Butenschøn, Nils A (2007). The Jewish State as Envisioned in the United Nations Patition Plan of 1947.
 • Butenschøn, Nils A (2007, 17. mars). Utsikter for en palestinsk samlingsregjering. [TV].  TV2, 18.30-nyhetene.
 • Butenschøn, Nils A (2007). Valg og politisk splittelse i de palestinske områdene.
 • Butenschøn, Nils A (2006, 30. juni). Amerikanerne må gripe inn. [Internett].  Dagbladet.no.
 • Butenschøn, Nils A (2006). Blir det noen gang fred i Midtøsten? Om det historiske grunnlaget for dagens konflikt og mulighetene for løsninger.
 • Butenschøn, Nils A (2006). De realpolitiske mulighetene for en fredsløsning. Palestina-konflikten etter Hamas' seier.
 • Butenschøn, Nils A (2006). Det palestinske parlamentsvalget. Konfliktlinjer og allianser.
 • Butenschøn, Nils A (2006, 23. november). Er konflikten i Irak en borgerkrig?. [Radio].  NRK Alltid nyheter.
 • Butenschøn, Nils A (2006, 14. juli). Et arabisk raseri. [Internett].  Nettavisen TV2 og Kanal 24.
 • Butenschøn, Nils A (2006, 06. januar). Får Sharons sykdom konsekvenser for fredsdiplomatiet i Midtøsten?. [Radio].  NRK, Verden i dag.
 • Butenschøn, Nils A (2006, 01. juli). Ikke lenger fredsbygger.  Klassekampen.
 • Butenschøn, Nils A (2006, 05. januar). Israel etter Sharons sykdom. [Radio].  Kanal 24.
 • Butenschøn, Nils A (2006). Israel-Palestina konflikten. Noen grunntrekk.
 • Butenschøn, Nils A (2006, 12. juli). Israels angrep på Libanon. [TV].  TV2-nyhetene.
 • Butenschøn, Nils A (2006, 12. juli). Israelske angrep mot Libanon. [Radio].  NRK nyheter 12.30 og 17.30.
 • Butenschøn, Nils A (2006, 12. juli). Israles angrep på Libanon. [Radio].  Kanal 24.
 • Butenschøn, Nils A (2006, 28. august). Massive folkerettsbrudd. [Internett].  NRK Nyheter Bakgrunn.
 • Butenschøn, Nils A (2006). Midtøsten høsten 2006: Veikart til fred eller opptrapping til krig?.
 • Butenschøn, Nils A (2006). Midtøsten-konflikten i et historisk lys.
 • Butenschøn, Nils A (2006, 12. juli). Om de israelske aksjonene mot Gaza og Libanon. [Radio].  Dagsnytt 18.
 • Butenschøn, Nils A (2006, 29. juni). Om de israelske angrepene mot Gaza. [Radio].  Kanal 24.
 • Butenschøn, Nils A (2006, 29. juni). Om de israelske angrepene mot Gaza. [TV].  TV2-nyhetene.
 • Butenschøn, Nils A (2006, 29. juni). Om israelske angrep mot Gaza. [Radio].  NRK Dagsnytt.
 • Butenschøn, Nils A (2006, 24. april). Om president Mahmoud Abbas' besøk til Norge. [Radio].  Kanal 24.
 • Butenschøn, Nils A (2006, 26. april). Om president Mahmoud Abbas' foredrag i Nobelinstituttet. [Radio].  NRK Alltid nyheter.
 • Butenschøn, Nils A (2006, 21. mars). Om prof. Norman Finkelsteins Norges-besøk. [Radio].  Dagsnytt 18.
 • Butenschøn, Nils A (2006, 27. juni). Palestinsk politikk: Enhet eller splittelse?. [Radio].  Kanal 24.
 • Butenschøn, Nils A (2006, 28. mars). Parlementsvalget i Israel. [Radio].  Kanal 24.
 • Butenschøn, Nils A (2006). Perspektiver på det palestinske valget til lovgivende forsamling.
 • Butenschøn, Nils A (2006, 13. juli). Regionale konsekvenser av Israels angrep på Libanon. [TV].  TV2-nyhetene.
 • Butenschøn, Nils A (2006, 27. juli). SV-ja til krigsskatt på israelske varer.  Klassekampen.
 • Butenschøn, Nils A (2006, 05. januar). Sharon's illness, consequenceses for the Middle East. [Internett].  Reuters.
 • Butenschøn, Nils A (2006, 05. januar). Situasjonen i Midtøsten etter Ariel Sharons sykdom. [Radio].  NRK-dagsnytt.
 • Butenschøn, Nils A (2006, 05. januar). Situasjonen i Midtøsten etter Sharons sykdom. [TV].  TV2-nyhetene.
 • Butenschøn, Nils A (2006). Slumsete kildekritisk holdning. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Butenschøn, Nils A (2006, 05. januar). Spår kaos og maktkamp i Israel. [Internett].  VG-nett.
 • Butenschøn, Nils A (2006). Staten Israels rett til å eksistere.
 • Butenschøn, Nils A (2006). Statsutvikling og konfliktmønstre i Midtøsten. Dag 1: Forutsetninger for dagens politiske mønstre i Midtøsten.
 • Butenschøn, Nils A (2006). Statsutvikling og konfliktmønstre i Midtøsten. Dag 2: Nye stater og spørsmålet om nasjonal selvbestemmelse.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 28. apr. 2008 19:10 - Sist endret 10. feb. 2020 13:18

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter