Forenklingsjuss – En trussel mot individers vern mot kjønnsdiskriminering?

Denne artikkelen er forfattet av Vibeke Blaker Strand og er publisert i Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift 2015; Volum 54. (8) s. 449-470

Publisert 22. okt. 2015 14:06 - Sist endret 22. okt. 2015 14:06