Publikasjoner

Nedenfor gjengis en oversikt over publikasjoner knyttet til forskere ved Norsk senter for menneskerettigheter. Denne listen er ikke komplett. For søk på den enkelte forsker/emne, anbefales Cristin, som er et felles system for registrering av norsk forskningsaktivitet. Se også den enkelte personpresentasjon av senterets forskere. For søk i senterets egne årbøker, se egen forside for denne serien.

Image may contain: Text, Font.
Published Sep. 21, 2020 1:20 PM

Professor Gentian Zyberi, director of the Norwegian Centre for Human Rights, has recently published a book chapter on "The Shaping of the Notion of ‘Control’ in the Law on International Responsibility by Certain International and Regional Courts" in an edited book by Rogier Bartels, Jeroen C. van den Boogaard, Paul A. L. Ducheine, Eric Pouw, and Joop Voetelink, entitled "Military Operations and the Notion of Control Under International Law: Liber Amicorum Terry D. Gill". This chapter analyzes the use and the shaping of the notion of "control" through several landmark decisions issued by selected key international and regional courts. The book is published by TMC Asser Press through Springer.