Refleksjoner frundt rettighetsbegreper og rettighetsbegrensninger - om mangfold og det gode liv

Denne artikkelen er forfattet av Inga Bostad og er publisert i Nordisk tidsskrift for palliativ medisin, Vol. 33, issue 4, 2016 

Publisert 15. feb. 2017 15:11 - Sist endret 15. feb. 2017 15:11