Er Den internasjonale straffedomstolen afrikafiendtlig? Konfliktselektivitet og internasjonale straffedomstoler

Denne artikkelen er forfattet av Sofie A.E. Høgestøl og er publisert i Internasjonal Politikk, vol. 74, issue 2, Pp 1-23

Publisert 28. juni 2016 11:06 - Sist endret 7. juli 2016 16:22