Kontakt oss

Studieinformasjon

  • Opptak til studiar
  • Undervisning og eksamen
  • Studievegleiing
  • Studier i utlandet

 

 

JUS-Infosenter

Epost: info@jus.uio.no
tlf: (+47) 22 85 95 00

Pressehenvendelser

Si fra

  • Ris og ros om læringsmiljøet
  • Varsling om kritikkverdige forhold
  • Varsling fra ansatte

Institutt og einingar

Nødnummer

Ved brann, ulykker og alvorlege hendingar

 

Telefon: 22 85 66 66

Sentralbord

 

Telefon: +47 22 85 50 50