Senterets strategi

Norsk senter for menneskerettigheter har utarbeidet strategi for 2022-2030 og det utarbeides en tiltaksplan per år for å følge opp strategien.