Senterets strategi

Norsk senter for menneskerettigheter har utarbeidet strategi for perioden 2015- 2018.