Jasna Jozelic

Rådgiver - Fellesadministrasjon
Bilde av Jasna Jozelic
English version of this page
Telefon +47 22842071
Brukernavn
Besøksadresse Kristian August gate 17 Domus Juridica 7.etg 0164 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St Olavs plass 0130 Oslo

Ansvarsområder

 • Forsknings- og prosjektadministrativ støtte
 • Prosjektsøknader og - prosjektoppfølging
 • CRIStin
 • Fritt ord studentstipendordning
 • Tidsskriftsekretær for Nordic Journal of Human Rights
 • Personal IA- og gjesteforskerstøtte

Bakgrunn

 • Under arbeid, Dr. philos. i religionsvitenskap, Universitetet i Oslo
 • Cand. Polit. med hovedfag i Religionsvitenskap, Universitet i Bergen (2006).
 • Cand. Mag (2001) med mellomfag i sosialantropologi og religionsvitenskap og grunnfag i teatervitenskap.
 • JUS (to år 1989), Universitet i Sarajevo.
 • Master of  Management program ved BI (2009 - ), Oslo. Avsluttet først modul med tema Human Resource Management (2009) med hovedfokus på  i strategisk HR, kompetanse og ytelse, endring og omstilling, organisatorisk klima, ledelse.
 • Født i Bosnia og Hercegovina (1967), Bosatt i Norge fra 1992.

Faglige kompetanseområder

Religionsvitenskap med hovedkompetanse i politisk islam (Sørøst Europa). Faglig interesser og kompetanse innen politisk religiøse bevegelser i (Sørøst Europa,spesielt Bosnia og Hercegovina, Kroatia, Serbia), politisering av religion og historie, menneskerettigheter og religion, interreligiøs dialog, menneskerettigheter og konflikt, vold og religion, nasjonalisam og identitet integrering, politisk teori, human resource, organisatorisk klima, ledelse, strategisk HR, rekruttering.

Etablert og driftet første nett tidsskrift Dictum Det kritiske blikket et kulturkritisk tidsskrift som presenterte en blanding av vitenskapelige og journalistiske artikler, bok-, teater-, film- og kunstanmeldelser. 

Verv

Medlem i i Norsk  Religionhistorisk forening.

 

Emneord: Forskningsadministrasjon, prosjektadministrasjon, CRIStin, Rekruttering, HR-system, Menneskerettigheter og religion, Menneskerettigheter og konflikt, kulturelt mangfoldt

Publikasjoner

Jozelic, Jasna (2021). Reconfiguring and Imposing Identity: Politicization of Identity in Bosnia and Herzegovina. In Ognjenovic, Gorana & Jozelic, Jasna (Ed.), Nationalism and the Politicization of History in the Former Yugoslavia. Springer Nature. ISSN 978-3-030-65832-8. p. 323–335.

Ognjenovic, Gorana & Jozelic, Jasna (2021). Nationalism and the Politicization of History in the Former Yugoslavia. . Springer Nature. ISBN 978-3-030-65832-8. 383 p.

Jozelic, Jasna (2020). Teaching History with an Ethno - Nationalistic Approach: History Textbooks in the Education System of Bosnia and Herzegovina. In Ognjenovic, Gorana & Jozelic, Jasna (Ed.), Nationhood and Politicization of History in School Textbooks: Identity, the Curriculum and Educational MediaPalgrave Macmillan. ISSN 978-3-030-38120-2. p. 213–227.

Ognjenovic, Gorana & Jozelic, Jasna (2020). Nationhood and Politicization of History in School Textbooks: Identity, the Curriculum and Educational MediaPalgrave Macmillan. ISBN 978-3-030-38120-2. 292 p.

Jozelic, Jasna, (2017) The Politicization of Education in Conflict-Affected Countries: The Legitimization of a Divided Society. In: Education in Post-Conflict Transition The Politicization of Religion in School Textbooks. Palgrave Macmillan 2017 ISBN 978-3-319-56604-7. s. 21-32

Ognjenovic, Gorana; Jozelic, Jasna, (2017) Education in Post-Conflict Transition The Politicization of Religion in School Textbooks. Palgrave Macmillan 2017 (ISBN 978-3-319-56604-7) 316 s.

Jozelic, Jasna; Ognjenovic, Gorana, (2017). The human rights state and freedom of religion in south-eastern Europe: The case of Bosnia- Herzegovina. International Journal of Human Rights 2017 ;Volum 21.(2) s. 1-15

Ognjenovic, Gorana; Jozelic, Jasna (ed.) (2016)Titoism, self-determination, nationalism, cultural memory: Volume two, Tito's Yugoslavia, stories untold. Palgrave Macmillan  (ISBN 978-1-137-59745-8)

Ognjenovic, Gorana; Jozelic, Jasna (ed.) (2016) Revolutionary totalitarianism, pragmatic socialism, transition: Volume one, Tito's Yugoslavia, stories untold. Palgrave Macmillan  (ISBN 978-1-137-59742-7)

Jozelic, Jasna (2014) Politicization of Religion: The Case of Bosnia-Herzegovina, In Gorana Ognjenovic & Jasna Jozelic (ed.),  Politicization of Religion, the Power of State, Nation, and Faith: the Case of Former Yugoslavia and its Successor States.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-1-137-48413-0.  Kapittel 1.  s 7 - 32

Ognjenovic, Gorana & Jozelic, Jasna (ed.) (2014). Politicization of Religion, the Power of State, Nation, and Faith: the Case of Former Yugoslavia and its Successor States. Palgrave Macmillan.  ISBN 978-1-137-48413-0.  252 s.

Ognjenovic, Gorana & Jozelic, Jasna (ed.) (2014). Politicization of Religion, the Power of Symbolism: the Case of Former Yugoslavia and its Successor States. Palgrave Macmillan.  ISBN 9781137484123.  248 s.

Jozelic, Jasna (2006) Islamisering og islams posisjon i dagens Bosnia og Hercegovina, Universitet i Bergen 2006.

 • Jozelic, Jasna & Ognjenovic, Gorana (2021). Introduction - Nationalism and the Politicization of History in the Former Yugoslavia . I Ognjenovic, Gorana & Jozelic, Jasna (Red.), Nationalism and the Politicization of History in the Former Yugoslavia. . Springer Nature. ISSN 978-3-030-65832-8. s. 1–11.
 • Jozelic, Jasna (2021). Reconfiguring and Imposing Identity: Politicization of Identity in Bosnia and Herzegovina. I Ognjenovic, Gorana & Jozelic, Jasna (Red.), Nationalism and the Politicization of History in the Former Yugoslavia. . Springer Nature. ISSN 978-3-030-65832-8. s. 323–335.
 • Jozelic, Jasna (2020). Teaching History with an Ethno - Nationalistic Approach: History Textbooks in the Education System of Bosnia and Herzegovina. I Ognjenovic, Gorana & Jozelic, Jasna (Red.), Nationhood and Politicization of History in School Textbooks: Identity, the Curriculum and Educational Media. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-030-38120-2. s. 213–227.
 • Ognjenovic, Gorana & Jozelic, Jasna (2020). Nationhood and the Politicization of History in School Textbooks. I Ognjenovic, Gorana & Jozelic, Jasna (Red.), Nationhood and Politicization of History in School Textbooks: Identity, the Curriculum and Educational Media. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-030-38120-2. s. 9–17.
 • Jozelic, Jasna (2017). The Politicization of Education in Conflict-Affected Countries: The Legitimization of a Divided Society. I Jozelic, Jasna & Ognjenovic, Gorana (Red.), Education in Post-Conflict Transition The Politicization of Religion in School Textbooks. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-319-56604-7. s. 21–32. doi: 10.1007/978-3-319-56605-4_3.
 • Jozelic, Jasna & Ognjenovic, Gorana (2017). Introduction, In Gorana Ognjenovic & Jasna Jozelic (ed.) Education in Post-Conflict Transition The Politicization of Religion in School Textbooks. I Jozelic, Jasna & Ognjenovic, Gorana (Red.), Education in Post-Conflict Transition The Politicization of Religion in School Textbooks. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-319-56604-7. s. 1–7. doi: 10.1007/978-3-030-38121-9_2.
 • Ognjenovic, Gorana & Jozelic, Jasna (2017). The human rights state and freedom of religion in south-eastern Europe: The case of Bosnia-Herzegovina. International Journal of Human Rights. ISSN 1364-2987. 21(3), s. 306–320. doi: 10.1080/13642987.2017.1298734. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ognjenovic, Gorana & Jozelic, Jasna (2016). Getting lost in transition: Conclusion. I Ognjenovic, Gorana & Jozelic, Jasna (Red.), Revolutionary totalitarianism, pragmatic socialism, transition: Volume one, Tito's Yugoslavia, stories untold. Palgrave Macmillan. ISSN 978-1-137-59742-7. s. 233–234. doi: 10.1057/978-1-137-59743-4_8.
 • Ognjenovic, Gorana & Jozelic, Jasna (2016). Introduction. I Ognjenovic, Gorana & Jozelic, Jasna (Red.), Revolutionary totalitarianism, pragmatic socialism, transition: Volume one, Tito's Yugoslavia, stories untold. Palgrave Macmillan. ISSN 978-1-137-59742-7. s. 1–11.
 • Ognjenovic, Gorana & Jozelic, Jasna (2016). The turbo social project - conclusion. I Ognjenovic, Gorana & Jozelic, Jasna (Red.), Titoism, self-determination, nationalism, cultural memory: Volume two, Tito's Yugoslavia, stories untold. Palgrave Macmillan. ISSN 978-1-137-59745-8. s. 253–254. doi: 10.1057/978-1-137-59747-2_9.
 • Ognjenovic, Gorana; Matausic, Natasa & Jozelic, Jasna (2016). Yugoslavia's authentic socialism as a pursuit of 'absolute modernity'. I Ognjenovic, Gorana & Jozelic, Jasna (Red.), Titoism, self-determination, nationalism, cultural memory: Volume two, Tito's Yugoslavia, stories untold. Palgrave Macmillan. ISSN 978-1-137-59745-8. s. 9–36. doi: 10.1057/978-1-137-59747-2_2.
 • Ognjenovic, Gorana & Jozelic, Jasna (2016). Introduction. I Ognjenovic, Gorana & Jozelic, Jasna (Red.), Titoism, self-determination, nationalism, cultural memory: Volume two, Tito's Yugoslavia, stories untold. Palgrave Macmillan. ISSN 978-1-137-59745-8. s. 1–7.
 • Ognjenovic, Gorana & Jozelic, Jasna (2014). Preface: Politicization of Religion. I Ognjenovic, Gorana & Jozelic, Jasna (Red.), Politicization of Religion, the Power of State, Nation, and Faith: the Case of Former Yugoslavia and its Successor States. Palgrave Macmillan. ISSN 978-1-137-48413-0. s. XVII–XX.
 • Ognjenovic, Gorana & Jozelic, Jasna (2014). Introduction: The Power of Symbolism. I Ognjenovic, Gorana & Jozelic, Jasna (Red.), Politicization of Religion, the Power of Symbolism: the Case of Former Yugoslavia and its Successor States. Palgrave Macmillan. ISSN 9781137484123. s. 1–6. doi: 10.1057/9781137477897_1.
 • Ognjenovic, Gorana & Jozelic, Jasna (2014). Preface: Politicization of Religion. I Ognjenovic, Gorana & Jozelic, Jasna (Red.), Politicization of Religion, the Power of Symbolism: the Case of Former Yugoslavia and its Successor States. Palgrave Macmillan. ISSN 9781137484123.
 • Ognjenovic, Gorana & Jozelic, Jasna (2014). Conclusion : Symbolism. I Ognjenovic, Gorana & Jozelic, Jasna (Red.), Politicization of Religion, the Power of Symbolism: the Case of Former Yugoslavia and its Successor States. Palgrave Macmillan. ISSN 9781137484123. s. 211–212. doi: 10.1057/9781137477897_10.
 • Ognjenovic, Gorana & Jozelic, Jasna (2014). Conclusion: State, Nation, Faith. I Ognjenovic, Gorana & Jozelic, Jasna (Red.), Politicization of Religion, the Power of State, Nation, and Faith: the Case of Former Yugoslavia and its Successor States. Palgrave Macmillan. ISSN 978-1-137-48413-0. s. 213–216. doi: 10.1057/9781137477866_10.
 • Jozelic, Jasna (2014). Politicization of Religion: The Case of Bosnia-Herzegovina. I Ognjenovic, Gorana & Jozelic, Jasna (Red.), Politicization of Religion, the Power of State, Nation, and Faith: the Case of Former Yugoslavia and its Successor States. Palgrave Macmillan. ISSN 978-1-137-48413-0. s. 7–32. doi: 10.1057/9781137477866_2.
 • Ognjenovic, Gorana & Jozelic, Jasna (2014). Introduction: State, Nation, and Faith. I Ognjenovic, Gorana & Jozelic, Jasna (Red.), Politicization of Religion, the Power of State, Nation, and Faith: the Case of Former Yugoslavia and its Successor States. Palgrave Macmillan. ISSN 978-1-137-48413-0. s. 1–6. doi: 10.1057/9781137477866_1.
 • Jozelic, Jasna (2005). Integration Politics and Social Stigmatisation. DICTUM: Det kritiske blikket. ISSN 1504-5307. 1(1). Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Ognjenovic, Gorana & Jozelic, Jasna (2021). Nationalism and the Politicization of History in the Former Yugoslavia. . Springer Nature. ISBN 978-3-030-65832-8. 383 s.
 • Jozelic, Jasna & Ognjenovic, Gorana (2017). Education in Post-Conflict Transition The Politicization of Religion in School Textbooks. Palgrave Macmillan. ISBN 978-3-319-56604-7. 316 s.
 • Ognjenovic, Gorana & Jozelic, Jasna (2016). Revolutionary totalitarianism, pragmatic socialism, transition: Volume one, Tito's Yugoslavia, stories untold. Palgrave Macmillan. ISBN 978-1-137-59742-7.
 • Ognjenovic, Gorana & Jozelic, Jasna (2016). Titoism, self-determination, nationalism, cultural memory: Volume two, Tito's Yugoslavia, stories untold. Palgrave Macmillan. ISBN 978-1-137-59745-8. 265 s.
 • Ognjenovic, Gorana & Jozelic, Jasna (2014). Politicization of Religion, the Power of State, Nation, and Faith: the Case of Former Yugoslavia and its Successor States. Palgrave Macmillan. ISBN 978-1-137-48413-0. 252 s.
 • Ognjenovic, Gorana & Jozelic, Jasna (2014). Politicization of Religion, the Power of Symbolism: the Case of Former Yugoslavia and its Successor States. Palgrave Macmillan. ISBN 9781137484123. 248 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Jozelic, Jasna & Ognjenovic, Gorana (2021). Conclusion. I Ognjenovic, Gorana & Jozelic, Jasna (Red.), Nationalism and the Politicization of History in the Former Yugoslavia. . Springer Nature. ISSN 978-3-030-65832-8. s. 335–337.
 • Ognjenovic, Gorana & Jozelic, Jasna (2020). Conclusion. I Ognjenovic, Gorana & Jozelic, Jasna (Red.), Nationhood and Politicization of History in School Textbooks: Identity, the Curriculum and Educational Media. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-030-38120-2. s. 277–279.
 • Jozelic, Jasna (2019). Gender, Violence, Religions.
 • Ognjenovic, Gorana; Jozelic, Jasna & Ognjenovic, Gorana (2018). Citizenship in the secular education.
 • Jozelic, Jasna (2018). The religious dimensions of ethnic identities, nationalism and citizenship in the secular education.
 • Jozelic, Jasna (2017). "Transition, building and preservation of national identities and inner-boundaries".
 • Jozelic, Jasna (2017). Gender based violence in context of war and conflict Purification of heterogeneous nation through gender violence .
 • Jozelic, Jasna & Ognjenovic, Gorana (2016). "Tito's Yugoslavia, Stories Untold".
 • Jozelic, Jasna (2016). ‘Transition and building a new national identities’.
 • Jozelic, Jasna (2016). "Sarajevske raskrsnice: O jedinstvu i pluralnostiˮ.
 • Jozelic, Jasna (2016). "Gender Based Violence in the context of war and conflict; a power tool".
 • Jozelic, Jasna (2016). "Politicization of Religion in the former Yugoslavian Republics".
 • Jozelic, Jasna (2016). "Purification of heterogeneous nation through gender violence".
 • Jozelic, Jasna & Rovčanin, Aldina (2016). „Našem društvu su potrebni hrabri političari“. [Internett]. BNN.BA Bosnian National Network.
 • Jozelic, Jasna & Rovčanin, Aldina (2016). Religiozne institucije osnažuju etničke podjele u Bosni i Hercegovini. [Avis]. BNN.BA Bosnian National Network.
 • Jozelic, Jasna (2016). "Nacionalizam od ljudi radi robu za politiku". [Avis]. Vecernji list.
 • Jozelic, Jasna (2016). "Pluralnost je nasa snaga i nas identitet". [Radio]. Slobodna Evropa.
 • Jozelic, Jasna (2016). "The Religious Dimensions of Ethnic Identities, Current Negotiations of Nationhood and Political Engineering".
 • Jozelic, Jasna & Ognjenovic, Gorana (2015). PUBLIC DISCUSSION "Politicization of Religion, the Power of State, Nation and Faith".
 • Jozelic, Jasna (2015). “Right to choose, Bosnian identity as a victim of ethnic-religious necessityˮ.
 • Jozelic, Jasna & Ognjenovic, Gorana (2015). Politicization of Religion in the Age of Neo-liberalism.
 • Jozelic, Jasna (2015). The Bosnian paradox; State, Nation and Religion.
 • Jozelic, Jasna & Butenschøn, Nils A. (2010). En viktig pris. VG : Verdens gang. ISSN 0805-5203.
 • Jozelic, Jasna (2007). Ethno-nationalism from a psychiatric perspective. DICTUM: Det kritiske blikket. ISSN 1504-5307. 5(5).
 • Jozelic, Jasna (2006). Sami convention and Sami Rights today An interview with Kirsti Strøm Bull. DICTUM: Det kritiske blikket. ISSN 1504-5307. 4(4).
 • Jozelic, Jasna (2005). War Criminals in Norway. DICTUM: Det kritiske blikket. ISSN 1504-5307. 1(1).
 • Jozelic, Jasna (2006). Islamisering og islams posisjon i dagens Bosnia og Hercegovina, Universitet i Bergen 2006. Universitet i Bergen.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 28. apr. 2008 17:31 - Sist endret 15. nov. 2022 14:49

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter