Knut D. Asplund

Prosjektleder, rettsstat og rettsikkehet
Bilde av Knut D.  Asplund
English version of this page
Telefon 22 84 20 77
Rom 7. etage
Brukernavn
Besøksadresse Domus Juridica Kristian Augusts gate 17 0164 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St Olavs plass 0130 OSLO

Bakgrunn

Cand Polit med hovedfag i Sosialantropologi (Oslo, 1998).

Leder av Indonesia-programmet ved Norsk senter for menneskerettigheter fra 2002. Prosjektvirksomhet innen menneskerettighetsfeltet i Indonesia. Virksomhet rettet mot de væpnede styrkene, politiet, justissektoren, universiteter og frivillige organisasjoner.

Ansvarsområde

Rettstat og rettsikkerhetsarbeid, særlig politiavhør ved Internasjonal avdeling.  

Faglige kompetanseområder

Politi, arbeid mot tortur, samt indonesisk politikk og samfunnsliv generelt med spesiell vekt på:

  • voldelige konflikter og deres løsninger
  • opprør og strategier for opprørsbekjempelse
  • sikkerhetssektorreform/ menneskerettigheter og krigens folkerett
  • stedegne kunnskapstradisjoner
  • urfolk og utvinning av naturressurser
  • forholdet mellom tradisjonelle trosforestillinger og verdensreligionene (særlig Islam)
Emneord: Indonesia, menneskerettigheter og konflikt, Menneskerettigheter og krigens folkerett, rettstat, rettsikkerhet, retten til rettferdig rettergang, politiavhør, investigative interviewing

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 25. apr. 2008 10:29 - Sist endret 1. nov. 2019 11:11