Knut D. Asplund

Prosjektleder, Indonesia
Bilde av Knut D.  Asplund
English version of this page
Telefon 22 84 20 77
Rom 224, 2 etg.
Brukernavn
Besøksadresse Cort Adelers gate 30 Vika OSLO
Postadresse Postboks 6706 St Olavs plass 0130 OSLO

Bakgrunn

Cand Polit med hovedfag i Sosialantropologi (Oslo, 1998).

Ansvarsområder

Leder av Indonesia-programmet ved Norsk senter for menneskerettigheter fra 2002. Prosjektvirksomhet innen menneskerettighetsfeltet i Indonesia. Virksomheten er rettet mot, og drives i samarbeid med:

 • justissektoren
 • universiteter (særlig juridiske fakultet)
 • politiet
 • frivillige organisasjoner

Faglige kompetanseområder

Indonesisk politikk og samfunnsliv generelt med spesiell vekt på:

 • voldelige konflikter og deres løsninger
 • opprør og strategier for opprørsbekjempelse
 • sikkerhetssektorreform/ menneskerettigheter og krigens folkerett
 • arbeid mot tortur
 • stedegne kunnskapstradisjoner
 • urfolk og utvinning av naturressurser
 • forholdet mellom tradisjonelle trosforestillinger og verdensreligionene (særlig Islam)
Emneord: Indonesia, menneskerettigheter og konflikt, Menneskerettigheter og krigens folkerett, rettstatsproblematikk, retten til rettferdig rettergang

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 25. apr. 2008 10:29 - Sist endret 9. mai 2017 15:40