Yi Wang

Seniorrådgiver - Internasjonal avdeling
Bilde av Yi Wang
English version of this page
Telefon +47 22842054
Brukernavn
Besøksadresse Kristian August gate 17 Domus Juridica 7.etg 0164 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St Olavs plass 0130 Oslo

Bakgrunn

Yi Wang har jobbet ved Kinaprogrammet,  Norsk senter for menneskerettigheter siden 2010. Hun er cand.polit. (statsvitenskap) fra Universitetet i Oslo og Master of Law fra Kina. Hun har jobbed med menneskerettigheter og spesielt med kvinners rettigheter i over 10 år både i Norge og Asia.

Faglige kompetanseområder

Kina, Vietnam, FN, menneskerettigheter, likestilling, menneskehandel og internasjonalt samarbeid

Publikasjoner

 Kvinner I Kina,  Kina og Vi, 2010

CEDAW Training Handbook,  Center for Public Policy and Law Studies,Beijing University of Science and Technology, 2010

Women’s Political Participation in China,  Konrad Adenauer Stiftung, 2008

Institutional Development of Anti-Domestic Violence Network of China Law Society,  Oxfam NOVIB, 2008

Trafficking in Women and Children from Vietnam to China: Legal Framework and Government Responses,  Oxfam Quebec,  2005

 

Emneord: Kina, Menneskerettigheter, Likestilling, International samarbeid, Prosjekt management, Menneskehandel.
Publisert 12. jan. 2011 09:33 - Sist endret 5. apr. 2022 13:53