Asbjørn Rachlew

Bilde av Asbjørn Rachlew
English version of this page
Telefon +47 22842034
Brukernavn
Besøksadresse Kristian August gate 17 Domus Juridica 7.etg 0164 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St Olavs plass 0130 Oslo

Kompetanseområder

 • Politietterforskning
 • Politiavhør
 • Menneskerettigheter og justisfeil
 • Vitne- og beslutningspsykologi

Forsker på

 • Politiavhør
 • Justisfeil
 • Menneskerettigheter
 • Beslutningspsykologi

Underviser i

 • Politietterforskning og avhør
 • Forebygging av justisfeil
 • Menneskerettigheter
 • Beslutningspsykologi

Publikasjoner

 • Fahsing, Ivar; Rachlew, Asbjørn & May, Lennart (2021). Have you considered the opposite?: A debiasing strategy for judgment in criminal investigation. The Police Journal. ISSN 0032-258X. doi: 10.1177/0032258X211038888.
 • Brøste, Inger-Lise; Magnussen, Svein; Melinder, Annika Maria D & Rachlew, Asbjørn (2020). Forskning i etterforskning: Politiets kvalitetssikring av vitnekonfrontasjonene i lommemannsaken. Tidsskrift for strafferett. ISSN 1502-685X. 20(2), s. 146–155. doi: 10.18261/ISSN.0809-9537-2020-02-02.
 • Rachlew, Asbjørn; Brøste, Inger-Lise; Melinder, Annika Maria D & Magnussen, Svein (2020). Recruiting Eyewitness Science in Criminal Investigations: The Pocket Man Case. Journal of Forensic Psychology Research and Practice. ISSN 2473-2850. 20(3), s. 205–213. doi: 10.1080/24732850.2020.1714407. Fulltekst i vitenarkiv
 • Griffiths, Andy & Rachlew, Asbjørn Andre (2018). From interrogation to investigative interviewing: The application of psychology. I Griffiths, Andy & Milne, Rebecca (Red.), The Psychology of criminal investigation: From theory to practice. Routledge. ISSN 9781138639416. doi: 10.4324/9781315637211-9.
 • Rachlew, Asbjørn Andre & Fahsing, Ivar Andre (2015). Politiavhøret. I Aarli, Ragna; Hedlund, Mary-Ann & Jebens, Sverre Erik (Red.), Bevis i straffesaker: Utvalgte emner. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205460096. s. 225–254.
 • Rachlew, Andrew & Rachlew, Cecilie (2009). "Ja, han ligner - tror jeg." - Om utpeking av gjerningsmenn. Tidsskrift for strafferett. ISSN 1502-685X. s. 153–189.
 • Rachlew, Asbjørn Andrè (2006). Hvor langt strekker vitneplikten? Tidsskrift for strafferett. ISSN 1502-685X. s. 123–137.

Se alle arbeider i Cristin

 • Rachlew, Asbjørn; Løken, Geir-Egil & Bergestuen, Svein Tore (2020). Den profesjonelle samtalen. Universitetsforlaget. ISBN 9788215048666. 239 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Holter, Katrine; Rachlew, Asbjørn & Buseth, Sigrid (2022). Rett og Slett #35: Silje-saken og avhør av mistenkte barn. [Radio]. Alle podkast-spillere.
 • Holter, Katrine; Rachlew, Asbjørn & Eraker, Harald (2022). Rett og Slett #34: Silje-saken og prisvinnende krimjournalistikk. [Radio]. Alle podkast-spillere.
 • Holter, Katrine; Rachlew, Asbjørn & Sjødin, Arvid (2022). Rett og Slett: #18: Mer om fetteren til Birgitte Tengs – del II. [Radio]. Alle podkastspillere.
 • Holter, Katrine; Rachlew, Asbjørn & Sjødin, Arvid (2022). Rett og Slett: #17: Mer om fetteren til Birgitte Tengs – del I. [Radio]. Alle podkastspillere.
 • Holter, Katrine; Langbach, Tor & Rachlew, Asbjørn (2021). Rett og Slett: #8: Thomas Quick - del III. [Radio]. Alle podkastspillere.
 • Holter, Katrine; Langbach, Tor & Rachlew, Asbjørn (2021). Rett og Slett: #7: Thomas Quick - del II. [Radio]. Alle podkastspillere.
 • Holter, Katrine; Langbach, Tor & Rachlew, Asbjørn (2021). Rett og Slett: #6: Den falske seriemorderen Thomas Quick - del I. [Radio]. Alle podkastspillere.
 • Rachlew, Asbjørn Andre & Fahsing, Ivar Andre (2016). Taushet i politiavhør kan bli brukt mot deg. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Rachlew, Andrew & Fahsing, Ivar Andre (2011). Research, knowledge and practice in the Utøya-case.
 • Fahsing, Ivar Andre & Rachlew, Asbjørn Andre (2006). Effektive og etiske avhør av mistenkte. Politiforum. ISSN 1500-6921. s. 32–33.
 • Rachlew, Asbjørn (2021). Avhør av mistenkte barn: Silje-saken - en kritisk analyse. Politihøgskolen.
 • Rachlew, Andrew (2009). Justisfeil ved politiets etterforskning - noen eksempler og og forskningsbaserte mottiltak. Det juridiske fakultet. ISSN 1890-2375.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. mai 2022 11:25 - Sist endret 2. mai 2022 11:25