Jakob Elster

Bilde av Jakob Elster
English version of this page
Telefon +47 22845530
Brukernavn
Besøksadresse Kristian August gate 17 Domus Juridica 7.etg 0164 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St Olavs plass 0130 OSLO

Bakgrunn

Jeg oppnådde PhD- graden i filosofi ved Universitetet i Oslo I 2007. Doktorgradsavhandlingen min, Transforming Moral Motivation, omhandlet myndighetenes rett til å påvirke folks moralske motivasjon for på den måten å endre deres adferd og gjøre det mulig å oppnå ønskede politiske mål, samt hvilke moralske begrensninger det er på denne retten.

Etter oppnådd doktorgrad, har jeg vært forskerskolekoordinator ved Etikkprogrammet, Universitetet i Oslo (2007-2008), postdoktor ved Etikkprogrammet og Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK), Universitetet i Oslo (2008-2011) og seniorrådgiver ved de regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) sør-øst (2011-2016).

Faglige interesser

Jeg er interessert i flere ulike temaer innen etikk, politisk filosofi og menneskerettighetenes filosofi, inkludert:

  • Autonomi, paternalisme, og legitime begrensninger på retten til autonomi
  • Konsekvensetiske teorier og forholdet mellom konsekvensetikk og rettigheter
  • Metodespørsmål innen etikk og politisk filosofi
  • Medisinsk forskningsetikk
  • Bioetikk, og forholdet mellom bioetikk og menneskerettigheter

Undervisning

Jeg bidrar til/ har bidratt til undervisningen i følgende emner:

Prosjekter

I 2020/2021 vil jeg være en av gruppelederne for prosjektet «What is a Good Policy? Political Morality, Feasibility and Democracy (GOODPOL)» ved Senter for grunnforskning ved Det Norske Videnskaps-Akademi (CAS).

Verv

  • Medlem av Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk sør-øst A (2017-)
  • Medlem av arbeidsgruppen for livsvitenskap ved det Juridiske fakultet, Universitetet i Oslo (2016-)

Priser

 

Min artikkel "How Outlandish Can Imaginary Cases Be?" (2011) vant prisen for beste artikkel publisert i The Journal of Applied Philosophy i 2011.

Emneord: menneskerettigheter, etikk, politisk filosofi, bioetikk, forskningsetikk, autonomi
Publisert 30. aug. 2016 12:28 - Sist endret 22. feb. 2019 11:07