Jakob Elster

Bilde av Jakob Elster
English version of this page
Telefon +47 22845530
Brukernavn
Besøksadresse Kristian August gate 17 Domus Juridica 7.etg 0164 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St Olavs plass 0130 OSLO

Bakgrunn

Jeg oppnådde PhD- graden i filosofi ved Universitetet i Oslo I 2007. Doktorgradsavhandlingen min, Transforming Moral Motivation, omhandlet myndighetenes rett til å påvirke folks moralske motivasjon for på den måten å endre deres adferd og gjøre det mulig å oppnå ønskede politiske mål, samt hvilke moralske begrensninger det er på denne retten.

Etter oppnådd doktorgrad, har jeg vært forskerskolekoordinator ved Etikkprogrammet, Universitetet i Oslo (2007-2008), postdoktor ved Etikkprogrammet og Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK), Universitetet i Oslo (2008-2011) og seniorrådgiver ved de regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) sør-øst (2011-2016).

Faglige interesser

Jeg er interessert i flere ulike temaer innen etikk, politisk filosofi og menneskerettighetenes filosofi, inkludert:

 • Autonomi, paternalisme, og legitime begrensninger på retten til autonomi
 • Konsekvensetiske teorier og forholdet mellom konsekvensetikk og rettigheter
 • Metodespørsmål innen etikk og politisk filosofi
 • Medisinsk forskningsetikk
 • Bioetikk, og forholdet mellom bioetikk og menneskerettigheter

Undervisning

Jeg bidrar til/ har bidratt til undervisningen i følgende emner:

Prosjekter

I 2020/2021 vil jeg være en av gruppelederne for prosjektet «What is a Good Policy? Political Morality, Feasibility and Democracy (GOODPOL)» ved Senter for grunnforskning ved Det Norske Videnskaps-Akademi (CAS).

Verv

 • Medlem av Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk sør-øst A (2017-)
 • Medlem av arbeidsgruppen for livsvitenskap ved det Juridiske fakultet, Universitetet i Oslo (2016-)

Priser

 

Min artikkel "How Outlandish Can Imaginary Cases Be?" (2011) vant prisen for beste artikkel publisert i The Journal of Applied Philosophy i 2011.

Emneord: menneskerettigheter, etikk, politisk filosofi, bioetikk, forskningsetikk, autonomi

Publikasjoner

 • Elster, Jakob (2020). Autonomy in Political Philosophy, In William R. Thompson (ed.),  Oxford Research Encyclopedia of Politics.  Oxford University Press.  ISBN 9780190228637.  Encyclopedia article. Vis sammendrag
 • Elster, Jakob & Feiring, Eli (2020). Når er registerbasert helse- og helsetjenesteforskning uten samtykke etisk forsvarlig?, I: Anne Kjersti Cecelia Befring & Inger Johanne Sand (red.),  Kunstig intelligens og big data i helsesektoren Rettslige perspektiver.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205531963.  Kapittel 13.  s 452 - 474
 • Zacka, Bernardo; Ackerly, Brooke; Elster, Jakob; Gutnick Allen, Signy; Iqtidar, Humeira; Longo, Matthew & Sagar, Paul (2020). Political Theory with an Ethnographic Sensibility. Contemporary Political Theory.  ISSN 1470-8914.  s 1- 34 . doi: 10.1057/s41296-020-00433-1 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Elster, Jakob (2015). Er etisk skjønn jevnt fordelt?, I: Hallvard Fossheim & Helene C. Ingierd (red.),  Etisk skjønn i forskning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02655-8.  Kapittel.  s 22 - 38 Vis sammendrag
 • Elster, Jakob (2012). Scanlon on Permissibility and Double Effect. Journal of Moral Philosophy.  ISSN 1740-4681.  9(1), s 75- 102 . doi: 10.1163/174552411X612074
 • Elster, Jakob (2011). How Outlandish Can Imaginary Cases Be?. Journal of Applied Philosophy.  ISSN 0264-3758.  28(3), s 241- 258 . doi: 10.1111/j.1468-5930.2011.00531.x
 • Elster, Jakob (2011). PROCREATIVE BENEFICENCE - CUI BONO?. Bioethics.  ISSN 0269-9702.  25(9), s 482- 488 . doi: 10.1111/j.1467-8519.2009.01794.x
 • Elster, Jakob (2010). Hvor i all verden er alle normene?. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  (1-2), s 127- 141
 • Elster, Jakob (2007). Hva skal vi med etiske komiteer?. Etikk i praksis.  ISSN 1890-3991.  1(1), s 11- 31
 • Elster, Jakob (2005). Å velge eller ikke velge (om Jürgen Habermas, Den menneskelige naturs fremtid). Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  (3), s 207- 217
 • Elster, Jakob (2004). How to best teach bioethics � an introduction /Innledning: Hvordan undervise i bioetikk?, I:  How to best teach bioethics. Report from a workshop March 2003 organised by The Nordic Committee on Bioethics and NorFA.  Nordisk ministerråd.  ISBN 92-893-1005-7.  Innledning.  s 11 - 20

Se alle arbeider i Cristin

 • Elster, Jakob (2020). Bør vi ha mindre strenge samtykkekrav i helseforskningen?. Khrono.no.  ISSN 1894-8995.
 • Elster, Jakob (2020). Hvilken etiker skulle man stole på?. Salongen – nettidsskrift for filosofi og idéhistorie.  ISSN 2703-7053.
 • Elster, Jakob (2020). Ville utsatt skoleåpning ha vært etisk forsvarlig?. Khrono.no.  ISSN 1894-8995.
 • Elster, Jakob (2015). Review of Fiona Woollard, Doing and Allowing Harm. Notre Dame Philosophical Reviews.  ISSN 1538-1617.
 • Elster, Jakob (2010). The Brain and its Law.
 • Elster, Jakob (2010). ”You don’t know what it’s like!” –personal experience in morality and public reason.
 • Elster, Jakob (2009). Democratic authority in non-ideal theory: some thoughts on David Estlund’s defence of hopeless political theories.
 • Elster, Jakob (2009). "You Don't Know What It's Like!" - The Role of Personal Experience in Moral Argumentation.
 • Elster, Jakob (2008). Bioethics committees between moral epistemology and political legitimacy.
 • Elster, Jakob (2008). Bioetiske komiteer – mellom etikk og politikk.
 • Elster, Jakob (2008). Hvilken rolle skal moralsk motivasjon ha i velferdspolitikken?.
 • Elster, Jakob (2008). Ought implies can.
 • Elster, Jakob (2008). What do we explain when we explain morality?.
 • Elster, Jakob; Roll-Hansen, Nils & Storm, Johan Frederik (2008). Upop-aften: Nevroetikk.
 • Block, Ned; Galaaen, Øistein Schmidt & Elster, Jakob (2007, 06. februar). Empiricism in the Philosophy of Mind? An Interview with Ned Block.  Filosofisk Supplement 1, 2007, pp. 30-34. Vis sammendrag
 • Elster, Jakob (2007). (How) Can We Draw Normative Conclusions From Empirical Work In Moral Psychology?.
 • Elster, Jakob (2007). Hjerneskadete utilitarister - Hvordan fungerer vår moralske dømmekraft?.
 • Elster, Jakob (2007). How does the mind matter for the law?.
 • Elster, Jakob (2007). Transforming Moral Motivation. Acta Humaniora. 293. Vis sammendrag
 • Elster, Jakob & Bomann-Larsen, Lene (2007, 22. september). Deltagelse i radioprogram om moralske intuisjoner og drap i krig, mm. [Radio].  Verdibørsen.
 • Elster, Jakob (2006). Legitimate Motivational Transformation.
 • Elster, Jakob (2006). Om å undervise i bioetikk i skolen: Hva underviser man i og hvorfor?.
 • Bomann-Larsen, Lene & Elster, Jakob (2005, 03. desember). Deltagelse i radioprogram: Debatt om moralske dilemmaer og de hvite bussene. [Radio].  Verdibørsen, NRK P2.
 • Elster, Jakob (2005, 20. oktober). - Mangler moralsk motivasjon. [Internett].  Apollon.
 • Elster, Jakob (2005). Can the Level of Our Moral Motivation Influence the Content of Our Moral Duties?.
 • Elster, Jakob (2005, 21. desember). Gud, gener og moral. [Internett].  forskning.no.
 • Elster, Jakob (2005, 20. oktober). Intervju i Østlandssendingen. [Radio].  NRK Østlandssendingen.
 • Elster, Jakob (2005, 23. oktober). Intervju på P4s Helgefrokost. [Radio].  P4s Helgefrokost.
 • Elster, Jakob (2005). Simone Weil on the Purificational Role of Atheism and Amoralism.
 • Elster, Jakob (2005). Teaching bioethics in the secondary education – the Norwegian experience.
 • Elster, Jakob (2005, 22. oktober). Umotiverte for det gode.  Klassekampen.
 • Elster, Jakob (2004). Wrongful life problems and euthanasia.
 • Elster, Jakob & Von Troil, Helena (2004). How to best teach bioethics. Report from a workshop March 2003 organised by The Nordic Committee on Bioethics and NorFA.
 • Elster, Jakob (2003). Moral Motivation and Political and Social Institutions.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 30. aug. 2016 12:28 - Sist endret 22. feb. 2019 11:07