Jakob Elster

Bilde av Jakob Elster
English version of this page
Telefon +47 22845530
Brukernavn
Besøksadresse Kristian August gate 17 Domus Juridica 7.etg 0164 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St Olavs plass 0130 Oslo

Bakgrunn

Jeg oppnådde PhD- graden i filosofi ved Universitetet i Oslo I 2007. Doktorgradsavhandlingen min, Transforming Moral Motivation, omhandlet myndighetenes rett til å påvirke folks moralske motivasjon for på den måten å endre deres adferd og gjøre det mulig å oppnå ønskede politiske mål, samt hvilke moralske begrensninger det er på denne retten.

Etter oppnådd doktorgrad, har jeg vært forskerskolekoordinator ved Etikkprogrammet, Universitetet i Oslo (2007-2008), postdoktor ved Etikkprogrammet og Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK), Universitetet i Oslo (2008-2011) og seniorrådgiver ved de regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) sør-øst (2011-2016).

Faglige interesser

Jeg er interessert i flere ulike temaer innen etikk, politisk filosofi og menneskerettighetenes filosofi, inkludert:

 • Autonomi, paternalisme, og legitime begrensninger på retten til autonomi
 • Konsekvensetiske teorier og forholdet mellom konsekvensetikk og rettigheter
 • Metodespørsmål innen etikk og politisk filosofi
 • Medisinsk forskningsetikk
 • Bioetikk, og forholdet mellom bioetikk og menneskerettigheter

Undervisning

Jeg bidrar til/ har bidratt til undervisningen i følgende emner:

Prosjekter

I 2020/2021 vil jeg være en av gruppelederne for prosjektet «What is a Good Policy? Political Morality, Feasibility and Democracy (GOODPOL)» ved Senter for grunnforskning ved Det Norske Videnskaps-Akademi (CAS).

Verv

 • Medlem av Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk sør-øst A (2017-)
 • Medlem av arbeidsgruppen for livsvitenskap ved det Juridiske fakultet, Universitetet i Oslo (2016-)

Priser

 

Min artikkel "How Outlandish Can Imaginary Cases Be?" (2011) vant prisen for beste artikkel publisert i The Journal of Applied Philosophy i 2011.

Emneord: menneskerettigheter, etikk, politisk filosofi, bioetikk, forskningsetikk, autonomi

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Elster, Jakob (2022). Samspillet mellom empiriske og normative premisser i utformingen av god politikk.
 • Elster, Jakob (2020). Bør vi ha mindre strenge samtykkekrav i helseforskningen? Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Elster, Jakob (2020). Ville utsatt skoleåpning ha vært etisk forsvarlig? Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Elster, Jakob (2020). Hvilken etiker skulle man stole på? Salongen – nettidsskrift for filosofi og idéhistorie. ISSN 2703-7053.
 • Elster, Jakob (2015). Review of Fiona Woollard, Doing and Allowing Harm. Notre Dame Philosophical Reviews. ISSN 1538-1617.
 • Elster, Jakob (2010). The Brain and its Law.
 • Elster, Jakob (2010). ”You don’t know what it’s like!” –personal experience in morality and public reason.
 • Elster, Jakob (2009). Democratic authority in non-ideal theory: some thoughts on David Estlund’s defence of hopeless political theories.
 • Elster, Jakob (2009). "You Don't Know What It's Like!" - The Role of Personal Experience in Moral Argumentation.
 • Elster, Jakob (2008). Bioethics committees between moral epistemology and political legitimacy.
 • Elster, Jakob (2008). Ought implies can.
 • Elster, Jakob (2008). What do we explain when we explain morality?
 • Elster, Jakob (2008). Bioetiske komiteer – mellom etikk og politikk.
 • Elster, Jakob; Roll-Hansen, Nils & Storm, Johan Frederik (2008). Upop-aften: Nevroetikk.
 • Elster, Jakob (2008). Hvilken rolle skal moralsk motivasjon ha i velferdspolitikken?
 • Elster, Jakob & Bomann-Larsen, Lene (2007). Deltagelse i radioprogram om moralske intuisjoner og drap i krig, mm. [Radio]. Verdibørsen.
 • Block, Ned; Galaaen, Øistein Schmidt & Elster, Jakob (2007). Empiricism in the Philosophy of Mind? An Interview with Ned Block. [Avis]. Filosofisk Supplement 1, 2007, pp. 30-34.
 • Elster, Jakob (2007). Hjerneskadete utilitarister - Hvordan fungerer vår moralske dømmekraft?
 • Elster, Jakob (2007). How does the mind matter for the law?
 • Elster, Jakob (2007). (How) Can We Draw Normative Conclusions From Empirical Work In Moral Psychology?
 • Elster, Jakob (2006). Legitimate Motivational Transformation.
 • Elster, Jakob (2006). Om å undervise i bioetikk i skolen: Hva underviser man i og hvorfor?
 • Bomann-Larsen, Lene & Elster, Jakob (2005). Deltagelse i radioprogram: Debatt om moralske dilemmaer og de hvite bussene. [Radio]. Verdibørsen, NRK P2.
 • Elster, Jakob (2005). Umotiverte for det gode. [Avis]. Klassekampen.
 • Elster, Jakob (2005). Gud, gener og moral. [Internett]. forskning.no.
 • Elster, Jakob (2005). Intervju i Østlandssendingen. [Radio]. NRK Østlandssendingen.
 • Elster, Jakob (2005). Intervju på P4s Helgefrokost. [Radio]. P4s Helgefrokost.
 • Elster, Jakob (2005). - Mangler moralsk motivasjon. [Internett]. Apollon.
 • Elster, Jakob (2005). Teaching bioethics in the secondary education – the Norwegian experience.
 • Elster, Jakob (2005). Simone Weil on the Purificational Role of Atheism and Amoralism.
 • Elster, Jakob (2005). Can the Level of Our Moral Motivation Influence the Content of Our Moral Duties?
 • Elster, Jakob (2004). Wrongful life problems and euthanasia.
 • Elster, Jakob (2003). Moral Motivation and Political and Social Institutions.
 • Elster, Jakob (2007). Transforming Moral Motivation. Unipub forlag. ISSN 0806-3222.
 • Elster, Jakob & Von Troil, Helena (2004). How to best teach bioethics. Report from a workshop March 2003 organised by The Nordic Committee on Bioethics and NorFA. Nordisk ministerråd. ISSN 92-893-1005-7.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 30. aug. 2016 12:28 - Sist endret 22. feb. 2019 11:07