Emner

Emner innen menneskerettigheter og humanitær rett ved Universitetet i Oslo

Senterets ansatte bidrar med lærerkrefter til og har ansvaret for en rekke emner innen menneskerettigheter og humanitærrett ved flere fakulteter.

Det juridiske fakultet

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Det medisinske fakultet

Publisert 11. nov. 2009 14:56 - Sist endret 15. aug. 2012 10:46