Eksempler på kursopplegg

Oversikten viser kurstemaer vi kan lage etterutdanningskurs om. Vi kan også sette sammen kurs som kombinerer flere temaer.

Publisert 9. nov. 2009 14:37

Hvorfor trenger vi en egen konvensjon for barns rettigheter? Hva betyr FNs barnekonvensjon for norske barn? Hvem vinner når barn og voksnes rettigheter kommer i konflikt?

Publisert 17. sep. 2008 10:51

Hva er diskriminering? Hvor går grensene mellom lovlig forskjellsbehandling og ulovlig diskriminering? Hvilke praktiske og rettslige tiltak kan settes i verk for å motvirke diskriminering? Og hvilke problemer strir Norge med i dag?

Publisert 17. sep. 2008 08:53

Kan hvem som helst si hva som helst hvor som helst? Hva er en ytring? Hvilke skranker finnes for ytringsfriheten? Hva skjer når ytringsfriheten møter kultur, religion eller privatliv?

Publisert 17. sep. 2008 08:51

Kan de internasjonale menneskerettighetene påvirke utviklingen i verden? Hva betyr det at utviklingsarbeid baseres på menneskerettigheter? Har de som mottar hjelp i større grad blitt aktører i arbeidet som gjøres?

Publisert 17. sep. 2008 08:50

Hva er et urfolk? Har urfolk rett til undervisning på eget språk? Hva innebærer urfolks rettigheter til naturressurser?

Publisert 17. sep. 2008 08:47

Hva er forholdet mellom religionsfrihet og de andre menneskerettighetene, særlig ytringsfrihet og retten til privatliv? I hvilke situasjoner kan eller må staten gjøre inngrep i religionsfriheten? Er menneskerettigheter i seg selv en form for religion?

Publisert 17. sep. 2008 08:44

Hvordan fungerer de internasjonale menneskerettighetene i krig og krisesituasjoner? Hvordan kan individer og stater stilles til ansvar for krenkelser? Hvilke spesialregler finnes i den internasjonale humanitærretten?

Publisert 16. sep. 2008 16:06

Hva innebærer menneskerettigheter i ulike situasjoner? Ønsker du større forståelse av begrepet menneskerettigheter når du finner det brukt i ulike sammenhenger som i media og i faglitteratur?