2008

Sist endret 10. sep. 2015 14:59 av christa@uio.no

Et av dagens brennende internasjonale menneskerettighetstemaer er arbeidet mot tortur. Den måten torturforbudet har blitt praktisert på etter ”9/11” og starten på krigen mot terror i 2001, sees ofte som en måte å senke forbudet mot tortur. Dette temaet reiser grunnleggende etiske og rettslige problemstillinger som Forum for menneskerettighetsundervisning vil sette søkelyset på.

Deretter vil to innlegg ta opp temaer knyttet til politiske og etiske avveininger i arbeidet for menneskerettigheter. I andre del av Forumet vil vi diskutere nyere kunnskap og erfaringer med demokrati som konfliktløsningsmekanisme, og aktuelle pedagogiske modeller i undervisning om menneskerettigheter.