Essaykonkurranse om menneskerettigheter for masterstudenter

Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) fyller 30 år, og inviterer til essaykonkurranse med tema Youth for human rights – rising to the challenge of new threats against rights advocacy and institutions.

Etterlyser unge akademiske stemmer: SMR inviterer til essaykonkurranse om hvordan undergravingen av menneskerettighetene kan bekjempes. Foto: Universitetet i Oslo.

Regjeringer og myndigheter verden over uttrykker økende skepsis mot internasjonale menneskerettighetsforpliktelser. Enkelte aktører oppfordrer til brudd på menneskerettighetene og undergraving av institusjoner som skal beskytte våre rettigheter.

Det nær 70 år lange arbeidet for å oppnå og implementere felles og gjensidig forpliktende menneskerettighetsstandarder er under angrep.

Et stemningsskifte?

Den økende tendensen til å svekke eller marginalisere det internasjonale menneskerettighetssystemet vises gjennom ulike staters prioritering av kortsiktige og nasjonale interesser. Et "post-faktuelt"-samfunn er i ferd med å vokse fram, der sannhet er en relativ størrelse.

Tema: Nye trusler mot menneskerettighetene

Denne utviklingen er bakteppet når SMR inviterer masterstudenter ved norske universiteter til å sende inn et essay på engelsk under tittelen 'Youth for human rights – rising to the challenge of new threats against rights advocacy and institutions'.

Premiering

  • Vinneren mottar en pengepremie på 10.000 kroner.
  • Vinnerbidraget kan bli publisert i det internasjonalt anerkjente tidsskriftet Nordic Journal of Human Rights (Routledge).
  • Dersom vinneren ønsker, kan han eller hun også presentere essayet under et arrangement i Oslo 3. april i forbindelse med SMRs jubileumsfeiring.

Frist for deltakelse

Essayet må skrives på engelsk, og bør ikke inneholde mer enn 3.000 ord. Essayet sendes via e-post innen 15. februar 2017.

Jury

Bidrag vil bli vurdert av en jury som består av: 

  • Inga Bostad, direktør for Norsk senter for menneskerettigheter
  • Bård Anders Andreassen, professor ved Norsk senter for menneskerettigheter
  • Maren Grytting, masterstudent

Juryens avgjørelse er endelig. Eventuelle spørsmål om konkurransen sendes via e-post til Bård Anders Andreassen.

Publisert 7. des. 2016 16:07 - Sist endret 8. des. 2016 10:55