Festseminar for professor Dag Michalsen

I 2017 fyller Dag Michalsen 60 år og har samtidig besittet lærestolen i rettshistorie i 20 år. Kolleger og venner feirer ham!

Varslede innlegg:

Marit Halvorsen - Et lengdesnitt: Dag Michalsen og hans virke 

Jørn Øyrehagen Sunde - Nominadaglisme - rettshistorisk tvil á la Dag Michalsen 

Maria Astrup Hjort - Norsk prosessrett under eneveldet – forholdet mellom lovgivning og praksis 

Gert-Fredrik Malt - Vattel og 1814

Hilde Sandvik - Lov og lekfolk 

Eirik Holmøyvik - Grunnlovas mystiske ånd og prinsipp

Bård Tuseth - Hån mot allierte makter - før 1814 og etter. 

Ruth Hemstad - Skandinavisk offentlighet etter 1814 – rettslige begrensninger, transnasjonale muligheter 

Karen Danbolt - Flere skatter fra biblioteket 

Lars Björne - Bernadotterna og tryckfriheten

Ola Mestad - “at fjerne den Usikkerhed, som ... ofte gjør sig gjældende med Hensyn til hvem Ansvaret paahviler” – Firmalova av 1870 

Ivar Alvik - Begrunnelser for å gi utenlandske økonomiske interesser bedre rettsvern enn nasjonale - et historisk blikk på en folkerettslig tradisjon på plass.

Kirsti Strøm Bull - Samiske sedvaner

Christoffer Eriksen - Maktkritikk og rettstenkning

Inger-Johanne Sand - Hva er rettshistorisk, og hva er rettssosiologisk metode?

Kjell Åke Modéer - Krig, konst och högförräderi: Konsten i den tyska propagandans tjänst i Norden 1940 – 1945. Exemplet Kurt Kranz och Th Segelcke Thrap

Geir Heivoll - Fra politien til politiet: et rettshistorisk blikk på endringene i det norske politiets oppgaveportefølje gjennom 1800-tallet
 

Publisert 21. aug. 2017 08:39 - Sist endret 4. okt. 2017 11:38