Personer

Søk etter ansatte og studenter

Personer 1 - 50 av 408
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Javeria Mehek Akram Akram, Javeria Mehek Vitenskapelig assistent j.m.akram@student.jus.uio.no
Alemu, Tensaye Vitenskapelig assistent tensaye.alemu@jus.uio.no
Bilde av Ivar Alvik Alvik, Ivar Professor +47 22859437 ivar.alvik@jus.uio.no Kontraktsrett, Forvaltningsrett, Folkerett, Internasjonal investeringsrett, Petroleumsrett, Voldgift, Erstatningsrett, Internasjonal privatrett, Avdeling for Energi- og ressursrett
Bilde av Kristian Andenæs Andenæs, Kristian Professor em. +47 93 09 95 05 Kriminologi og rettssosiologi, Flyktninger, Minoriteter, Rettsliggjøring, Velferdsrett
Bilde av Mads Andenæs Andenæs, Mads Professor +47 22859382 mads.andenas@jus.uio.no Europarett, Familie- og arverett, Forvaltningsrett, Internasjonal privatrett, Konkurranserett, Komparativ rett, Markedsrett, Menneskerettigheter, Selskapsrett
Bilde av Jan Christoffer Andersen Andersen, Jan Christoffer Stipendiat j.c.andersen@jus.uio.no narrativ kriminologi, incels, subkultur, radikalisering, terrorisme
Andersen, Vibeke Seniorkonsulent +47 22850162 vibeke.andersen@jus.uio.no
Bilde av Bård A.  Andreassen Andreassen, Bård A. Senterleder +47 22842003 +47 97486486 b.a.andreassen@nchr.uio.no Human rights, regime theory, development, democratisation/governance, legal empowerment
Bilde av Katrine Antonsen Antonsen, Katrine Vitenskapelig assistent +4747800813 katrine.antonsen@jus.uio.no
Arevadze, Nika Vitenskapelig assistent nika.arevadze@nchr.uio.no
Bilde av Dinie S. M. Arief Arief, Dinie S. M. PhD-student +47 41385856 dsarief@uio.no
Bilde av Finn Arnesen Arnesen, Finn Professor 228 59613 482 500 45 finn.arnesen@jus.uio.no Europarett, EØS-rett, Petroleumsrett, Offentlige anskaffelser, Avdeling for Energi- og ressursrett, Avdeling for sjørett
Bilde av Gørill Arnesen Arnesen, Gørill Seniorrådgiver 22859346 gorill.arnesen@jus.uio.no forskerutdanning, ph.d., forskningsadministrasjon
Bilde av Camilla Arnøy Arnøy, Camilla Seniorkonsulent +47 22859748 +47 91347271 camilla.arnoy@jus.uio.no Nettredaktør, Arrangementer, Innkjøp, HR-portal, MarIus, NIFS, SoMe, NSELP, HMS, ARK, Verneombud, styret sine representantar
Bilde av John Asland Asland, John Instituttleder +47 22859775 john.asland@jus.uio.no Familie- og arverett
Bilde av Charlotte Aslesen Aslesen, Charlotte Vitenskapelig assistent charlotte.aslesen@jus.uio.no
Bilde av Knut D.  Asplund Asplund, Knut D. Prosjektleder, rettsstat og rettsikkehet 22 84 20 77 k.d.asplund@nchr.uio.no Indonesia, menneskerettigheter og konflikt, Menneskerettigheter og krigens folkerett, rettstat, rettsikkerhet, retten til rettferdig rettergang, politiavhør, investigative interviewing
Bilde av Helga Aune Aune, Helga Førsteamanuensis II helga.aune@jus.uio.no Utdanningsrett, Arbeidsrett, Likestilling
Bilde av Inge Lorange Backer Backer, Inge Lorange Professor emeritus +4722859646 i.l.backer@jus.uio.no Lovgivningslære, Miljørett, Forvaltningsrett, Sivilprosess, Barnerett
Bilde av Cecilia Marcela Bailliet Bailliet, Cecilia Marcela Professor +47 22850234 c.m.bailliet@jus.uio.no Folkerett, Menneskerettigheter, Flyktningerett, Fred, Counter-Terrorism
Bilde av Cecilie Figenschou  Bakke Bakke, Cecilie Figenschou Prosjektleder - permisjon. Internasjonale relasjoner, FNs bærekraftsmål, Bistandssamarbeid, utdanningssamarbeid, FN, Menneskerettigheter, Kina, CSR
Bilde av Joachim Smebøle Bakke Bakke, Joachim Smebøle Vitenskapelig assistent 99 31 10 50 j.s.bakke@student.jus.uio.no Sjørett, Havbruksrett, Konsesjonsrett
Bilde av Silje Anderdal Bakken Bakken, Silje Anderdal Universitetslektor s.a.bakken@jus.uio.no
Bilde av Steliana Toneva Balabanova Balabanova, Steliana Toneva Vitenskapelig assistent 46558050 s.t.balabanova@student.jus.uio.no
Bilde av Catherine Banet Banet, Catherine Professor +47 22859614 +47 970 73 844 catherine.banet@jus.uio.no energirett, petroleumsrett, miljørett, EU-rett, EØS-rett, naturressursrett, havrett, fornybar energi, klima, CCS, folkefinansiering, Hydrogen, Havvind
Bilde av Anne Kjersti Befring Befring, Anne Kjersti Førsteamanuensis +47 22859429 +4795827358 a.k.befring@jus.uio.no Helserett, Forvaltningsrett, Konstitusjonell rett, Statsrett, persontilpasset medisin, Biorett, personvern
Bilde av Tarjei Bekkedal Bekkedal, Tarjei Professor +47 22859601 tarjei.bekkedal@jus.uio.no Europarett
Bilde av Bendik Nestvold Bendiksen Bendiksen, Bendik Nestvold Vitenskapelig assistent b.n.bendiksen@student.jus.uio.no
Berge, Tarald Gulseth Førsteamanuensis t.g.berge@jus.uio.no
Bilde av Trygve Bergsåker Bergsåker, Trygve Professor emeritus +47-22859703 trygve.bergsaker@jus.uio.no Kontraktsrett
Bilde av Elisabeth Perioli Bjørnstøl Bjørnstøl, Elisabeth Perioli Seniorrådgiver +47 22842074 e.p.bjornstol@nchr.uio.no Menneskerettighetsutdanning, Ikke-diskriminering, bærekraftig utvikling, Diskriminerings- og likestillingsrett, Menneskerettigheter
Bilde av Sverre Blandhol Blandhol, Sverre Professor +47 22850215 900 37 326 sverre.blandhol@jus.uio.no Forhandlinger, Etikk, Retorikk, Tvisteløsning, Miljørett, Europarett, Konflikthåndtering, Mekling, Juridisk metode, Kontraktsrett, Sivilprosess, Tvisteløsning
Bilde av Erik Boe Boe, Erik Professor emeritus +47 22859442 e.m.boe@jus.uio.no Forvaltningsrett
Bilde av Lukasz Bojarski Bojarski, Lukasz Stipendiat +47 22859644 lukasz.bojarski@jus.uio.no
Bilde av Elsabe Boshoff Boshoff, Elsabe Stipendiat elsabe.boshoff@nchr.uio.no
Bilde av Lars Botten Botten, Lars Seksjonssjef økonomi 22859525 95835448 l.c.botten@jus.uio.no
Bilde av Johan Boucht Boucht, Johan Professor +47 22859499 johan.boucht@jus.uio.no Strafferett og straffeprosess, Konstitusjonell rett
Bilde av Louis Boumans Boumans, Louis Rådgiver +47 22859685 +47 45692408 louis.boumans@jus.uio.no
Bilde av Ole Boye Boye, Ole Stipendiat ole.boye@jus.uio.no
Bilde av Rose Elizabeth Boyle Boyle, Rose Elizabeth Stipendiat +47 22850140 +47 22850140 92331161 r.e.boyle@jus.uio.no Kriminologi, fengsel, rusmidler, rusbehandling, straff, kriminalomsorg, brukermedvirkning
Bilde av Ellen Bennin Brataas Brataas, Ellen Bennin Vitenskapelig assistent e.b.brataas@jus.uio.no
Bilde av Solveig Brennsæter Brennsæter, Solveig Sekretær solveig.brennsater@jus.uio.no Publisering, Nettredigering, Varemottak, Forværelsetjenester, Resepsjon
Bilde av Heather Broomfield Broomfield, Heather Ekstern stipendiat heather.broomfield@jus.uio.no
Bilde av Herman Bruserud Bruserud, Herman Førsteamanuensis +47 22859705 herman.bruserud@jus.uio.no Kontraktsrett, Erstatningsrett, Tingsrett, Avtalerett, Kjøpsrett, Enterpriserett
Bilde av Karin Maria Bruzelius Bruzelius, Karin Maria Høyesterettsdommer 22859590 k.m.bruzelius@jus.uio.no
Bilde av Ole Stribolt Brænde Brænde, Ole Stribolt Vitenskapelig assistent 90 25 88 44 o.s.brande@student.jus.uio.no
Bilde av Hans Christian Bugge Bugge, Hans Christian Professor emeritus +47 22850227 h.c.bugge@jus.uio.no Miljørett, Forvaltningsrett, Naturressursrett
Bilde av Hans Jacob Bull Bull, Hans Jacob +47 22859751 h.j.bull@jus.uio.no Sjørett, Forsikringsrett, Havbruksrett, Fiskeri, Avdeling for sjørett
Bilde av Kirsti Strøm Bull Bull, Kirsti Strøm Professor emerita +47-22859341 k.s.bull@jus.uio.no Tingsrett, Samerett, Rettshistorie, Familie- og arverett
Bilde av Nils August Andresen Butenschøn Butenschøn, Nils August Andresen +4790016143 n.a.a.butenschon@nchr.uio.no Menneskerettigheter, demokrati, statsutvikling, Midtøsten