Personer

Søk etter ansatte og studenter

Personer 1 - 50 av 412
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Javeria Mehek Akram Akram, Javeria Mehek Vitenskapelig assistent j.m.akram@student.jus.uio.no
Alemu, Tensaye Vitenskapelig assistent tensaye.alemu@jus.uio.no
Bilde av Ivar Alvik Alvik, Ivar Professor +47 22859437 ivar.alvik@jus.uio.no Kontraktsrett, Obligasjonsrett, Petroleumsrett, Voldgift, Erstatningsrett, Konsesjonsrett, Internasjonal privatrett, Avdeling for Energi- og ressursrett
Bilde av Kristian Andenæs Andenæs, Kristian Professor em. +47 93 09 95 05 Kriminologi og rettssosiologi, Flyktninger, Minoriteter, Rettsliggjøring, Velferdsrett
Bilde av Mads Andenæs Andenæs, Mads Professor +47 22859382 mads.andenas@jus.uio.no Europarett, Familie- og arverett, Forvaltningsrett, Internasjonal privatrett, Konkurranserett, Komparativ rett, Markedsrett, Menneskerettigheter, Selskapsrett
Bilde av Jan Christoffer Andersen Andersen, Jan Christoffer Stipendiat j.c.andersen@jus.uio.no narrativ kriminologi, incels, subkultur, radikalisering, terrorisme
Andersen, Vibeke Seniorkonsulent +47 22850162 vibeke.andersen@jus.uio.no
Bilde av Bård A.  Andreassen Andreassen, Bård A. Senterleder +47 22842003 +47 97486486 b.a.andreassen@nchr.uio.no Human rights, regime theory, development, democratisation/governance, legal empowerment
Bilde av Katrine Antonsen Antonsen, Katrine Vitenskapelig assistent +4747800813 katrine.antonsen@jus.uio.no
Arevadze, Nika Vitenskapelig assistent nika.arevadze@nchr.uio.no
Bilde av Dinie S. M. Arief Arief, Dinie S. M. PhD-student +47 41385856 dsarief@uio.no
Bilde av Finn Arnesen Arnesen, Finn Professor 228 59613 482 500 45 finn.arnesen@jus.uio.no Europarett, EØS-rett, Petroleumsrett, Offentlige anskaffelser, Avdeling for Energi- og ressursrett, Avdeling for sjørett
Bilde av Camilla Arnøy Arnøy, Camilla Seniorkonsulent +47 22859748 +47 91347271 camilla.arnoy@jus.uio.no Nettredaktør, Arrangementer, Innkjøp, HR-portal, MarIus, NIFS, SoMe, NSELP, HMS, ARK, Verneombud, styret sine representantar
Bilde av John Asland Asland, John Instituttleder +47 22859775 john.asland@jus.uio.no Familie- og arverett
Bilde av Knut D.  Asplund Asplund, Knut D. Prosjektleder, rettsstat og rettsikkehet 22 84 20 77 k.d.asplund@nchr.uio.no Indonesia, menneskerettigheter og konflikt, Menneskerettigheter og krigens folkerett, rettstat, rettsikkerhet, retten til rettferdig rettergang, politiavhør, investigative interviewing
Bilde av Helga Aune Aune, Helga Førsteamanuensis II helga.aune@jus.uio.no Utdanningsrett, Arbeidsrett, Likestilling
Bilde av Inge Lorange Backer Backer, Inge Lorange Professor emeritus +4722859646 i.l.backer@jus.uio.no Lovgivningslære, Miljørett, Forvaltningsrett, Sivilprosess, Barnerett
Bilde av Freya Baetens Baetens, Freya Professor +47 22859412 freya.baetens@jus.uio.no
Bilde av Cecilia Marcela Bailliet Bailliet, Cecilia Marcela Professor +47 22850234 c.m.bailliet@jus.uio.no Folkerett, Menneskerettigheter, Flyktningerett, Fred, Counter-Terrorism
Bilde av Cecilie Figenschou  Bakke Bakke, Cecilie Figenschou Prosjektleder Internasjonale relasjoner, FNs bærekraftsmål, Bistandssamarbeid, utdanningssamarbeid, FN, Menneskerettigheter, Kina, CSR
Bilde av Joachim Smebøle Bakke Bakke, Joachim Smebøle Vitenskapelig assistent 99 31 10 50 j.s.bakke@student.jus.uio.no Sjørett, Havbruksrett, Konsesjonsrett
Bilde av Silje Anderdal Bakken Bakken, Silje Anderdal Universitetslektor s.a.bakken@jus.uio.no
Bilde av Steliana Toneva Balabanova Balabanova, Steliana Toneva Vitenskapelig assistent 46558050 s.t.balabanova@student.jus.uio.no
Bilde av Catherine Banet Banet, Catherine Professor +47 22859614 +47 970 73 844 catherine.banet@jus.uio.no energirett, petroleumsrett, miljørett, EU-rett, EØS-rett, naturressursrett, havrett, fornybar energi, klima, CCS, folkefinansiering, Hydrogen, Havvind
Bilde av Anne Kjersti Befring Befring, Anne Kjersti Førsteamanuensis +47 22859429 +4795827358 a.k.befring@jus.uio.no Helserett, Forvaltningsrett, Konstitusjonell rett, Statsrett, persontilpasset medisin, Biorett, personvern
Bilde av Tarjei Bekkedal Bekkedal, Tarjei Professor +47 22859601 tarjei.bekkedal@jus.uio.no Europarett
Bilde av Bendik Nestvold Bendiksen Bendiksen, Bendik Nestvold Vitenskapelig assistent b.n.bendiksen@student.jus.uio.no
Berge, Tarald Gulseth Førsteamanuensis t.g.berge@jus.uio.no
Bilde av Trygve Bergsåker Bergsåker, Trygve Professor emeritus +47-22859703 trygve.bergsaker@jus.uio.no Kontraktsrett
Bilde av Elisabeth Perioli Bjørnstøl Bjørnstøl, Elisabeth Perioli Seniorrådgiver +47 22842074 e.p.bjornstol@nchr.uio.no Menneskerettighetsutdanning, Ikke-diskriminering, bærekraftig utvikling, Diskriminerings- og likestillingsrett, Menneskerettigheter
Bilde av Sverre Blandhol Blandhol, Sverre Professor +47 22850215 900 37 326 sverre.blandhol@jus.uio.no Forhandlinger, Etikk, Retorikk, Tvisteløsning, Miljørett, Europarett, Konflikthåndtering, Mekling, Juridisk metode, Kontraktsrett, Sivilprosess, Tvisteløsning
Bilde av Erik Boe Boe, Erik Professor emeritus +47 22859442 e.m.boe@jus.uio.no Forvaltningsrett
Bilde av Lukasz Bojarski Bojarski, Lukasz Stipendiat +47 22859644 lukasz.bojarski@jus.uio.no
Bilde av Elsabe Boshoff Boshoff, Elsabe Stipendiat elsabe.boshoff@nchr.uio.no
Bilde av Lars Botten Botten, Lars Seksjonssjef økonomi 22859525 95835448 l.c.botten@jus.uio.no
Bilde av Johan Boucht Boucht, Johan Professor +47 22859499 johan.boucht@jus.uio.no Strafferett og straffeprosess, Konstitusjonell rett
Bilde av Louis Boumans Boumans, Louis Rådgiver +47 22859685 +47 45692408 louis.boumans@jus.uio.no
Bilde av Ole Boye Boye, Ole Stipendiat ole.boye@jus.uio.no
Bilde av Rose Elizabeth Boyle Boyle, Rose Elizabeth Stipendiat +47 22850140 +47 22850140 92331161 r.e.boyle@jus.uio.no Kriminologi, fengsel, rusmidler, rusbehandling, straff, kriminalomsorg, brukermedvirkning
Bilde av Ellen Bennin Brataas Brataas, Ellen Bennin Vitenskapelig assistent 90 78 42 29 e.b.brataas@jus.uio.no
Bilde av Solveig Brennsæter Brennsæter, Solveig Vitenskapelig assistent solveig.brennsater@jus.uio.no Publisering, Nettredigering, Varemottak, Forværelsetjenester, Resepsjon
Bilde av Heather Broomfield Broomfield, Heather Ekstern stipendiat heather.broomfield@jus.uio.no
Bilde av Ingvild Bruce Bruce, Ingvild Førsteamanuensis +47 22845873 +47 907 86 884 ingvild.bruce@jus.uio.no Strafferett og straffeprosess, Politirett, Sikkerhet, Menneskerettigheter
Bilde av Herman Bruserud Bruserud, Herman Førsteamanuensis +47 22859705 herman.bruserud@jus.uio.no Kontraktsrett, Erstatningsrett, Tingsrett, Avtalerett, Kjøpsrett, Enterpriserett
Bilde av Karin Maria Bruzelius Bruzelius, Karin Maria 22859590 k.m.bruzelius@jus.uio.no Høyesterett, Høyesterettsdommer
Bilde av Ole Stribolt Brænde Brænde, Ole Stribolt Vitenskapelig assistent 90 25 88 44 o.s.brande@student.jus.uio.no
Bilde av Hans Christian Bugge Bugge, Hans Christian Professor emeritus +47 22850227 h.c.bugge@jus.uio.no Miljørett, Forvaltningsrett, Naturressursrett
Bilde av Hans Jacob Bull Bull, Hans Jacob +47 22859751 h.j.bull@jus.uio.no Sjørett, Forsikringsrett, Havbruksrett, Fiskeri, Avdeling for sjørett
Bilde av Kirsti Strøm Bull Bull, Kirsti Strøm Professor emerita +47-22859341 k.s.bull@jus.uio.no Tingsrett, Samerett, Rettshistorie, Familie- og arverett
Bilde av Nils August Andresen Butenschøn Butenschøn, Nils August Andresen +4790016143 n.a.a.butenschon@nchr.uio.no Menneskerettigheter, demokrati, statsutvikling, Midtøsten