Personer

Søk etter ansatte og studenter

Personer 1 - 50 av 371
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Vilde Aggvin Aggvin, Vilde Studentstipendiat Stortinget 91713383 Aggvin Vilde <vilde.aggvin@stortinget.no> Forvaltningsrett, EU/EØS-rett, Miljørett, Menneskerettigheter
Bilde av Muniba Ahmad Ahmad, Muniba muniba.ahmad@student.jus.uio.no
Bilde av Ivar Alvik Alvik, Ivar Professor +47 22859437 ivar.alvik@jus.uio.no Kontraktsrett, Forvaltningsrett, Folkerett, Internasjonal investeringsrett, Petroleumsrett, Voldgift, Erstatningsrett, Internasjonal privatrett
Bilde av Kristian Andenæs Andenæs, Kristian Professor emeritus +47 93 09 95 05 kristian.andenas@jus.uio.no Kriminologi og rettssosiologi, Flyktninger, Minoriteter, Rettsliggjøring, Velferdsrett
Bilde av Mads Andenæs Andenæs, Mads Professor +47 22859382 mads.andenas@jus.uio.no Europarett, Familie- og arverett, Forvaltningsrett, Internasjonal privatrett, Konkurranserett, Komparativ rett, Markedsrett, Menneskerettigheter, Selskapsrett
Bilde av Jan Christoffer Andersen Andersen, Jan Christoffer Stipendiat +47 22850140 j.c.andersen@jus.uio.no narrativ kriminologi, incels, subkultur, radikalisering, terrorisme
Andersen, Vibeke Førstekonsulent +47 22850162 vibeke.andersen@jus.uio.no
Bilde av Bård Anders Andreassen Andreassen, Bård Anders Professor +47 22842003 b.a.andreassen@nchr.uio.no Human rights, regime theory, development, democratisation/governance, legal empowerment
Bilde av Finn Arnesen Arnesen, Finn Professor 228 59613 482 500 45 finn.arnesen@jus.uio.no Europarett, EØS-rett, Petroleumsrett, Offentlige anskaffelser
Bilde av Gørill Arnesen Arnesen, Gørill Rådgiver 859346 gorill.arnesen@jus.uio.no forskerutdanning, ph.d., forskningsadministrasjon
Bilde av Daniel Erik Kenth Arnesson Arnesson, Daniel Erik Kenth +47 980 65 238 d.e.k.arnesson@jus.uio.no utviklingsrett, komparativ rett, naturressursrett, internasjonal rett, Sørafrika, rettssosiologi, utvikling, India, energi, Energirett, miljørett, bærekraftig utvikling, miljø og klima, fornybar energi
Bilde av Camilla Arnøy Arnøy, Camilla Seniorkonsulent +47 22859748 +47 91347271 camilla.arnoy@jus.uio.no Nettredaktør, Arrangementer, Innkjøp, HR-portal, Studieadministrasjon
Bilde av John Asland Asland, John Instituttleder +47 22859775 john.asland@jus.uio.no Familie- og arverett
Bilde av Charlotte Aslesen Aslesen, Charlotte Vitenskapelig assistent charlotte.aslesen@jus.uio.no
Bilde av Knut D.  Asplund Asplund, Knut D. Prosjektleder, rettsstat og rettsikkehet 22 84 20 77 k.d.asplund@nchr.uio.no Indonesia, menneskerettigheter og konflikt, Menneskerettigheter og krigens folkerett, rettstat, rettsikkerhet, retten til rettferdig rettergang, politiavhør, investigative interviewing
Bilde av Helga Karen Aune Aune, Helga Karen Førsteamanuensis +47 22859439 h.k.aune@jus.uio.no Utdanningsrett, Arbeidsrett, Likestilling
Bilde av Henrikke Marie Aurang Aurang, Henrikke Marie h.m.aurang@student.jus.uio.no Ekspropriasjonsrett, Naturressursrett
Bilde av Inge Lorange Backer Backer, Inge Lorange Professor emeritus +47 22859646 i.l.backer@jus.uio.no Lovgivningslære, Miljørett, Forvaltningsrett, Sivilprosess, Barnerett
Bilde av Freya Baetens Baetens, Freya Professor +47 22859412 freya.baetens@jus.uio.no
Bilde av Cecilia Marcela Bailliet Bailliet, Cecilia Marcela Professor +47 22850234 c.m.bailliet@jus.uio.no Folkerett, Menneskerettigheter, Flyktningerett, Fred, Counter-Terrorism
Bilde av Cecilie Figenschou Bakke Bakke, Cecilie Figenschou Prosjektleder +47 22842018 c.f.bakke@nchr.uio.no Internasjonale relasjoner, FNs bærekraftsmål, Bistandssamarbeid, utdanningssamarbeid, FN, Menneskerettigheter, Kina, CSR
Bilde av Chengalvarayan Subbaiyan Balakrishnan Balakrishnan, Chengalvarayan Subbaiyan Vitenskapelig assistent c.s.balakrishnan@student.jus.uio.no
Bilde av Catherine Banet Banet, Catherine Førsteamanuensis +47 22859614 +47 970 73 844 catherine.banet@jus.uio.no energirett, petroleumsrett, miljørett, EU-rett, EØS-rett, naturressursrett, havrett, fornybar energi, klima, CCS, folkefinansiering
Bilde av Fanny Anne Bardoz Bardoz, Fanny Anne Vitenskapelig assistent 22 85 97 47 45 25 61 55 fanny.bardoz@jus.uio.no
Bilde av Vetle Baukhol Baukhol, Vetle Vitenskapelig assistent 90155246 vetle.baukhol@student.jus.uio.no
Bilde av Anne Kjersti Befring Befring, Anne Kjersti Førsteamanuensis +47 22859429 +4795827358 a.k.befring@jus.uio.no Helserett, Forvaltningsrett, Konstitusjonell rett, Statsrett, persontilpasset medisin, Biorett, personvern
Bilde av Daniel Behn Behn, Daniel Førsteamanuensis II +47 93648067 d.f.behn@jus.uio.no Public International Law, International Arbitration, International Dispute Settlement, International Economic Law, International Courts and Tribunals
Bilde av Tarjei Bekkedal Bekkedal, Tarjei Studiedekan +47 22859601 +47 92 65 85 46 tarjei.bekkedal@jus.uio.no Europarett
Bilde av Heidi Beate Bentzen Bentzen, Heidi Beate Forsker +47-22850086 h.b.bentzen@jus.uio.no Bioteknologirett, personvern, helserett, bioetikk, livsvitenskap, persontilpasset medisin, presisjonsmedisin, kunstig intelligens
Bilde av Miriam Berg Berg, Miriam Vitenskapelig assistent 98 88 48 29 miriam.berg@student.jus.uio.no
Bilde av Trygve Bergsåker Bergsåker, Trygve Professor emeritus +47-22859703 trygve.bergsaker@jus.uio.no Kontraktsrett
Bilde av Elisabeth Perioli Bjørnstøl Bjørnstøl, Elisabeth Perioli Seniorrådgiver +47 22842074 e.p.bjornstol@nchr.uio.no Menneskerettigheter, Likhet, Ikke-diskriminering, Nedsatt funksjonsevne, Kina
Bilde av Sverre Blandhol Blandhol, Sverre Professor +47 22850215 900 37 326 sverre.blandhol@jus.uio.no Kontraktsrett, Forhandlinger, Etikk, Retorikk, Tvisteløsning, Miljørett, Europarett
Bilde av Erik Boe Boe, Erik Professor emeritus +47 22859442 e.m.boe@jus.uio.no Forvaltningsrett
Bilde av Lukasz Bojarski Bojarski, Lukasz Stipendiat +47 22859644 lukasz.bojarski@jus.uio.no
Bilde av Elsabe Boshoff Boshoff, Elsabe Stipendiat elsabe.boshoff@nchr.uio.no
Bilde av Lars Botten Botten, Lars Seksjonssjef økonomi 22859525 95835448 l.c.botten@jus.uio.no
Bilde av Johan Boucht Boucht, Johan Professor +47 22859499 johan.boucht@jus.uio.no Strafferett og straffeprosess, Konstitusjonell rett
Bilde av Louis Boumans Boumans, Louis Rådgiver +47 22859685 +47 45692408 louis.boumans@jus.uio.no
Bilde av Rose Elizabeth Boyle Boyle, Rose Elizabeth Stipendiat +47 92331161 r.e.boyle@jus.uio.no Kriminologi og rettssosiologi, rus og psykisk helse, fengselshelse, kriminalomsorg, brukermedvirkning
Bilde av Emma Hynes Brandon Brandon, Emma Hynes Stipendiat +47 22859318 e.h.brandon@jus.uio.no
Bilde av Solveig Brennsæter Brennsæter, Solveig Sekretær solveig.brennsater@jus.uio.no
Bilde av Heather Broomfield Broomfield, Heather Ekstern stipendiat heather.broomfield@jus.uio.no
Bilde av Herman Bruserud Bruserud, Herman Førsteamanuensis +47 22859705 herman.bruserud@jus.uio.no Kontraktsrett, Erstatningsrett, Tingsrett, Avtalerett, Kjøpsrett, Enterpriserett
Bilde av Karin Maria Bruzelius Bruzelius, Karin Maria Høyesterettsdommer 22859590 k.m.bruzelius@jus.uio.no
Bilde av Hans Christian Bugge Bugge, Hans Christian Professor emeritus +47 22850227 h.c.bugge@jus.uio.no Miljørett, Forvaltningsrett, Naturressursrett
Bilde av Hans Jacob Bull Bull, Hans Jacob +47 22859751 h.j.bull@jus.uio.no
Bilde av Kirsti Strøm Bull Bull, Kirsti Strøm Professor emerita +47-22859341 k.s.bull@jus.uio.no Tingsrett, Samerett, Rettshistorie, Familie- og arverett
Bilde av Nils A Butenschøn Butenschøn, Nils A Professor emeritus +4790016143 n.a.butenschon@nchr.uio.no Menneskerettigheter, demokrati, statsutvikling, Midtøsten
Bilde av Lee Andrew Bygrave Bygrave, Lee Andrew Professor +47 22859339 l.a.bygrave@jus.uio.no Rettsinformatikk, Immaterialrett, Internasjonal privatrett, Kontraktsrett