Om Det juridiske fakultet

Det juridiske fakultetet i Oslo er den største utdanningsinstitusjonen i landet for juristar, og ein sentral aktør innan juridisk forsking.

Strategi 2030

Våren 2020 skal Det juridiske fakultet vedta sin strategi for perioden frem til 2030.

Finn fram på JUS

Bygningar, adresser, område og kart

Strategi- og plandokument

Strategidokument, årsplanar og andre styringsdokument.

Arbeidslivspanelet for master i rettsvitenskap

Fakultetet har opprettet et arbeidslivspanel som skal fakultetet råd om gi råd om blant annet innhold, kvalitet og dimensjonering i utdanningen og krav til kandidatenes kompetanse og ferdigheter.

Panelet består av praktikere fra offentlig- og privat sektor.

Val

  • Dekanval
  • Fakultetsstyreval