English version of this page

Studier

Hvor vil du dra?

Utveksling er lærerikt, spennende... og ikke vanskelig om du planlegger i tide.

Søknadsfrist vår 2019: 15. september.

Infomøte 27. august og utvekslingsmesse 29. august

Prosedyrekonkurranser

Finn emner

Finn pensumlister, forelesningstider og notater fra alle juridiske emner

Finn alle juridiske emner

Personlig timeplan: Mine studier

minestudier.uio.no får du en timeplan med undervisning for alle dine emner. Du kan abonnere på timeplanen til din egen kalender på mobil.

Registrering, eksamen, permisjon og tilrettelegging

Læringsressurser

Lesesaloversikt, podcast, tidligere eksamensoppgaver, fakultetsoppgaver og mye mer.

Tjenester og verktøy

Utveksling

Ta et semester eller to i utlandet som del av utdanningen din ved JUS.

Si fra

Si fra når du er fornøyd med læringsmiljøet eller når du mener noe må forbedres. Særlig ber vi deg varsle om alvorlige, kritikkverdige forhold.

Aktuelt

Brannvern

Informasjon om brannvern ved Det juridiske fakultet