Forskning

Finn en forsker

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Andre tverrfaglige forskningssatsinger

Bildet kan inneholde: grønn, lykkelig, fritid, rekreasjon, moro.

Forskerutdanning: Ph.d.

UiO har det største juridiske fakultetet i Norge. Jobb sammen med noen av Europas beste forskere innen juridiske fag.

Forskningsaktuelt

 

 

Blogger

Retten i trygdeskandalen

Trygdeskandalen involver et mangfold av rettslige spørsmål. I denne bloggen nøster fakultetets ansatte i de enkelte trådene. 

Digital velferdsstat

Velferdsstaten er i stadig endring, og digitalisering skaper både nye svar og nye spørsmål. Denne bloggen tar opp temaer og presenterer nyheter fra prosjektet Digital velferdsstat. Prosjektet samarbeider tett med Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV).