Livet rundt studiene

Juridisk studentutvalg, Juristforeningen og andre studentforeninger som er tilknyttet Det juridiske fakultet.

Amnesty Jus Oslo (AJO)

Amnesty International Juridisk Studentnettverk (AIJS) er en underorganisasjon av Amnesty International Norge.

Concerned Students Norway

Concerned Students Norway er et nettverk for studenter som lurer på hvordan man som jurist kan være et ledd i å sørge for bærekraftig utvikling.

Congregatio Forensis

Studentunion for næringsliv, børs og finans.

Corpsus Juris

Corpsus Juris er orkesteret ved det juridiske fakultet.

ELSA- The European Law Students Association

En europeisk organisasjon for jusstudenter, representert i 41 land.

Fagutvalget på bachelor i kriminologi

Fagutvalget arrangerer sosiale sammenkomster som hytteturer, torsdagspils, studietur til utlandet, avslutningsfester og lignende.

ICJ-Student

Arbeider med å fremme og beskytte menneskerettigheter og rettsstatlige prinsipper i henhold til ICJ sitt mandat.

Jusstudentenes Idrettsklubb - JIK

Tennis - Håndball - Innebandy - Løping - Klatring - Futsal - Jentefotball - Squash.

JIK - Fotball

JIK-Fotball er den største gruppen tilknyttet Jusstudentenes Idrettsklubb.

Juridisk studentutvalg (JSU)

JSU er det øverste studentpolitiske interesseorganet for jusstudentene ved Det juridiske fakultet, og vi er representert i alle organer som har betydning for studentene ved fakultetet.

Juristforeningen

Juristforeningen har 12 understyrer og foreningen tilbyr faglige arrangementer, og, ikke minst, mye sosialt. Juristforeningen er Norges største linjeforening.

JURK

Jurk er et studentrettshjelpstiltak som yter gratis rettshjelp til kvinner, og jobber med rettspolitisk arbeid.

OSLO Model United Nations (osloMUN)

MUN er simulering av FNs ulike organer og komitéer. Aktuelle globale temaer blir diskutert på engelsk ved å følge FNs prosedyrer. MUN er populært i hele verden og mange universiteter har sine grupper.

Juss-Buss

Juss-Buss er en avhengig, idealistisk rettshjelpsorganisasjon, som drives av jusstudenter fra Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Lovstafetten

Lovstafetten er jussens spreke løpegruppe. Gruppen er for studenter som ønsker å trene, og samtidig være en del av et inkluderende sosialt miljø

MinoJur

Mino.Jur er en organisasjon for minoriteter på Det juridiske fakultet. Målet for organisasjonen er å skape nettverk og kontakter blant minoriteter, samt bidra til faglig utvikling.

SERIøs Studentforening

Seriøs Studentforening er foreningen for alle studenter tilknyttet Senter for rettsinformatikk.

JussNavigatørene

JussNavigatørene i Oslo er et kristent fellesskap for juss- og kriminologistudenter.
 

Felles for alle studenter ved UiO

Følg fakultetet på sosiale medier

Vil du vite mer om alle studentorganisasjonene ved UiO?

UiO