Livet rundt studiene

Juridisk studentutvalg, Juristforeningen og andre studentforeninger som er tilknyttet Det juridiske fakultet.

 • Bildet kan inneholde: erme, skrift, elektrisk blå, symbol, logo.
  Juristforeningen

  Juristforeningen (JF) er linjeforeningen på juridisk fakultet og har 12 understyrer. Foreningen tilbyr både faglige arrangementer og mye sosialt du kan være med på.

 • Congregatio Forensis

  Congregatio Forensis har over 200 medarbeidere fordelt på 12 undergrupper. Foreningen skal være det naturlige bindeleddet mellom studentene og den juridiske profesjon.

 • jussbuss690artboard-1
  Juss-Buss

  Juss-Buss er en uavhengig, idealistisk rettshjelpsorganisasjon, som drives av jusstudenter fra Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

 • Logo til Juridisk studentutvalg
  Juridisk Studentutvalg (JSU)

  JSU fronter studentenes saker ovenfor fakultetet. Vi jobber særlig for at undervisningen og det faglige innholdet i studiet skal holde høyest mulig nivå, og for et godt student- og læringsmiljø.

 • Bildet kan inneholde: gul, tekst, linje, rav, skrift.
  Amnesty Jus Oslo (AJO)

  Amnesty Jus Oslo er en undergruppe til Amnesty International Norge. Vi er en forening for alle studenter ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo som interesserer seg for Amnestys arbeid.

 • Concerned students Norway

  Concerned Students Norway er et nettverk for studenter som lurer på hvordan utdannelsen kan være ledd i en bærekraftig utvikling. Vi ønsker å skape en bred forståelse av klimaproblemene, og finne mulige løsninger gjennom tverrfaglig samarbeid og kunnskapsutvekslig.

 • Corpsus Juris

  Man trenger ikke å kunne et instrument for å begynne i Corpsus.

 • ELSA - The European Law Students Association

  ELSA er en stor, internasjonal jusstudentorganisasjon med 38 000 medlemmer i 41 medlemsland.

 • Fagutvalget på bachelor i kriminologi

  Fagutvalget for kriminologi arrangerer sosiale sammenkomster som hytteturer, torsdagstreff, studietur til utlandet, avslutningsfester og lignende.

 • Logo ICJ
  ICJ-studentnettverk

  International Commission of Jurists (ICJ) er en internasjonal menneskerettighetsorganisasjon, hvor ICJ-Student inngår som den norske avdelingens studentnettverk.

 • JIK-Fotball

  JIK-Fotball er den største gruppen tilknyttet Jusstudentenes Idrettsklubb.

 • JURK - Juridisk rådgivning for kvinner

  Siden 1974 har JURK gitt rettshjelp til over femti tusen kvinner. Erfaringene JURK får gjennom den praktiske rettshjelpen, må kanaliseres til rettspolitisk arbeid.

 • JussNavigatørene

  JussNavigatørene i Oslo er et kristent fellesskap for juss- og kriminologistudenter.

 • Jusstudentenes Idrettsklubb - JIK

  Det sunne alternativet for studenter ved det Juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Klubben består av flere ulike idretter, som generelt setter det sosiale høyere enn styrke og ferdigheter.

 • Lovstafetten

  Lovstafetten er en løpegruppe for alle, som tilbyr et sprekt og variert treningstilbud samt sosiale arrangementer gjennom semesteret.

 • Minojur logo
  Mino.Jur

  Foreningen for minoritetsjurister ved det juridiske fakultet.

 • jusmun-logo
  Oslo Model United Nations (JusMUN)

  I MUN simuleres FNs ulike organer og komitéer, og aktuelle globale temaer diskuteres på engelsk. MUN er internasjonalt, og mange universiteter har egne grupper.

 • SERIøs studentforening

  SERIøs Studentforening er foreningen for alle studenter tilknyttet Senter for rettsinformatikk.

Felles for alle studenter ved UiO