Arrangementer

Vi har faglunsj de fleste torsdager, hvor vi diskuterer relevante temaer i en uformell og hyggelig atmosfære. Temaene vil være alt fra tradisjonelle selskapsrettsrelevante temaer til temaer med et videre perspektiv. Innledning til diskusjon kan være prosjektpresentasjon fra medlemmer i vår forskergruppe eller andre inviterte, fremleggelse av artikkelutkast eller innledning om en spennende dom, et nytt lovforslag – eller et klassisk rettsspørsmål som vi finner grunn til å ta opp igjen. Vi tar gjerne imot forslag til temaer for faglunsjene, og eksterne deltakere på selskapsrettslisten er også hjertelig velkomne til å holde innlegg på våre lunsjer. Vi arrangerer også selskapsrettsforumet og andre seminarer, gjerne i samarbeid med advokatfirmaer, samt større forskerkonferanser.

Kommende 5 dager

26 okt.
Tid og sted: 26. okt. 2017 12:00 - 13:00, Lødrups kjeller, Domus Media Vest, Karl Johans gate 47

Vitenskapelig assistent Andrea Dahlum, Institutt for privatrett, presenterer sitt tema for masteravhandling.

27 okt.
Tid og sted: 27. okt. 2017 09:00 - 16:15, Ministry of Economic Development, Room “Gęsickiej”, Plac Trzech Krzyży 3/5, Warsaw, Poland
International conference on Sustainability in Supply Chains on Friday 27 October 2017 in Poland.  
 
Wersja polska poniżej / For Polish see below.  

Flere kommende arrangementer

Tid og sted: 9. nov. 2017 12:00 - 13:00, Lødrups kjeller, Domus Media Vest, Karl Johans gt. 47

Presentation by Hanna Ahlström, PhD Candidate, SMART Project, Department of Private Law.

Tid og sted: 15. nov. 2017 - 16. nov. 2017, Universitas Airlangga Faculty of Law, Surbaya, Indonesia

Universitas Airlangga Faculty of Law, in collaboration with Sustainable Market Actors for Responsible Trade (SMART), hosts an international conference on Law, Governance and Globalization. SMART scholars Tineke Lambooy and Beate Sjåfjell are amongst the keynote speakers, and stream 3 of the conference will be organized by SMART.

Tid og sted: 16. nov. 2017 12:00 - 13:00, Lødrups kjeller, Domus Media Vest, Karl Johans gate 47

Stipendiat Sjur Swensen Ellingsæter oppdaterer om faglig nytt i selskapsretten.

 Åpent for alle.

 

Tid og sted: 21. nov. 2017 12:30 - 18:15, The Hague University of Applied Sciences Johanna Westerdijkplein 75, The Hague VIP room - OV 3.37 (Oval area, 3rd floor, room 37)

This event organized by The Hague University of Applied Sciences and the University of Oslo will discuss the future of free movement vis-à-vis the formidable challenges that it is facing. It will bring together academics and practitioners with expertise in different fields of free movement law and will aim at analysing a number of major current issues that will shape the future of this discipline as outlined in the programme.

Tid og sted: 23. nov. 2017 12:00 - 13:00, Room 312, Domus Media Vest, Karl Johans gt. 47

Presentation by Beate Sjåfjell.