Ole-Andreas Rognstad

Bilde av Ole-Andreas Rognstad
English version of this page
Telefon +47-22859551
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media Øst 0162 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Faglige kompetanseområder

CV

Utvalgte publikasjoner

Undervisning

Emneord: Immaterialrett, Konkurranse, Kontraktsrett, Avtalerett, Markedsrett, Europarett

Publikasjoner

 • Irgens-Jensen, Harald; Stenvik, Are; Rognstad, Ole-Andreas & Ørstavik, Inger Berg (2016). Preseptoriske immaterialrettsregler, og virkningene av dem, I: Erling Johan Hjelmeng (red.),  Ugyldighet i privatretten - minnebok for Viggo Hagstrøm.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1808-0.  Kapittel 18.  s 365 - 403
 • Rognstad, Ole-Andreas (2015). Intellectual Property Law, In Carl Baudenbacher (ed.),  The Handbook of EEA Law.  Springer.  ISBN 978-3-319-24341-2.  Part X Further Areas of Economic Law.  s 703 - 720
 • Rognstad, Ole-Andreas (2015). Restructuring the Economic Rights in Copyright - Some Reflections on an "Alternative Model". Journal of the Copyright Society of the U.S.A..  ISSN 0886-3520.  62(4), s 503- 544
 • Rognstad, Ole-Andreas (2015). The CJEU's Recent Findings on Digital Exhaustion and Linking and its Impact on Nordic Copyright Law. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd.  ISSN 0027-6723.  84(6), s 624- 631
 • Rognstad, Ole-Andreas (2014). "Bruktsalg" av digitale filer? - noen refleksjoner, I:  Jon Bing: En Hyllest/A Tribute.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788205468504.  Kapittel.  s 335 - 341
 • Rognstad, Ole-Andreas (2014). Legally Flawed But Politically Sound? Digital Exhaustion of Copyright in Europe after UsedSoft. Oslo Law Review.  ISSN 2387-3299.  1(1), s 1- 19
 • Rognstad, Ole-Andreas (2012). Avtalelisens som nordisk løsningsmodell - Noen refleksjoner, særlig knyttet til avtalelisensens legitimitet i utlandet. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd.  ISSN 0027-6723.  (5), s 620- 632
 • Rognstad, Ole-Andreas (2012). Scandinavia (Norway, Denmark and Sweden), In Reto M. Hilty (ed.),  Balancing Copyright - A Survey of National Approaches.  Springer.  ISBN 978-3-642-29596-6.  30.  s 854 - 868
 • Rognstad, Ole-Andreas (2012). The multiplicity of territorial IP rights and its impact on competition, In Jan Rosén (ed.),  Individualism and Collectiveness in Intellectual Property Law.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 978 0 85793 897 8.  Chapter 3.  s 55 - 68
 • Rognstad, Ole-Andreas & Bing, Jon (2012). Søkemotorer på Internett i opphavsrettslig belysning :. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd.  ISSN 0027-6723.  81(4), s 345- 374
 • Rognstad, Ole-Andreas (2011). EU-domstolen avgjør ikke alltid tolkningen av EØS-avtalen. Tidsskrift for rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  (5), s 658- 668
 • Rognstad, Ole-Andreas (2011). EU-domstolen, forente saker C-403/08 og C-429/08 (Premier League), dom 4. oktober 2011. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 22- 23
 • Rognstad, Ole-Andreas (2011). Immaterialrett. Avvisningsbeslutninger på området for videresending av kringkastingssendinger. Oslo tingretts kjennelse av 14. juni 2011 og Kabeltvistnemndas vedtak av 28. juni 2011. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 16- 17
 • Rognstad, Ole-Andreas (2011). Immaterialrett. Industrielle rettigheter. Høringsnotat om styrking av håndheving av industrielle rettigheter. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 14- 15
 • Rognstad, Ole-Andreas (2011). Immaterialrett. Opphavsrett. Høringsutkast om tiltak mot ulovlig fildeling og andre krenkelser av opphavsrett mm. på Internett. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 15- 16
 • Rognstad, Ole-Andreas (2011). Vern for utøvende kunstnere. Kommentar til Høyesteretts dom av 25. mars (Rt. 2010 s. 366) (Gørild Mauseth). NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd.  ISSN 0027-6723.  s 571- 578
 • Rognstad, Ole-Andreas & Stenvik, Are (2011). Immaterialrett/erstatningsrett. "Frivillig" gjennomføring av IPRED-direktivet artikkel 13. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 19- 20
 • Rognstad, Ole-Andreas (2010). Bevissikring utenfor rettssak - Høyesteretts kjennelse i Max Manus-saken, 18. juni 2010. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 11- 12
 • Rognstad, Ole-Andreas (2010). Høyesteretts dom i Mauseth-saken - Rt. 2010 s. 527. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 10- 11
 • Rognstad, Ole-Andreas (2010). Opphavsrett. Mauseth-saken i Høyesterett. 10.des. 2009. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 26- 27
 • Lassen, Birger Stuevold; Rognstad, Ole-Andreas & Stenvik, Are (2009). Åndsretten, I: Kåre Lilleholt (red.),  Knophs oversikt over Norges rett.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01406-7.  §§ 70-75.  s 473 - 510
 • Rognstad, Ole-Andreas (2009). Forledet av sceneinstruksjoner, men neppe av Huldra. Kommentar til Huldra-dommen (Rt. 2007 s. 1329) II. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd.  ISSN 0027-6723.  s 214- 216
 • Rognstad, Ole-Andreas (2009). Opphavsrettens innhold i en multimedieverden - Om tradisjonelle opphavsrettsbegrepers møte med digital teknologi. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd.  ISSN 0027-6723.  78(6), s 531- 547
 • Rognstad, Ole-Andreas (2008). Kollektiv forvaltning av rettigheter til online-overføring mv. av musikk. EU-kommisjonens vedtak i CISAC-saken. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 15- 15
 • Rognstad, Ole-Andreas (2008). Kommentarer til åndsverkloven, I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk Lovkommentar 2008.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-39016-4.  Kap. 2, 3, 5 og 7.

Se alle arbeider i Cristin

 • Tønnesson, Johan; Rognstad, Ole-Andreas; Nagel, Anne-Hilde & Laupsa, Hallstein (2013). God skikk – Om bruk av litteratur og kilder i allmenne, historiske framstillinger. Institutt for privatrett.  ISBN 978-82-7236-228-6.  352 s.
 • Arnesen, Finn; Sejersted, Fredrik; Rognstad, Ole-Andreas & Kolstad, Olav (2011). EØS-rett. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01773-0.  662 s.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2009). Opphavsrett. I samarbeid med Birger Stuevold Lassen. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-00729-8.  459 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Irgens-Jensen, Harald & Rognstad, Ole-Andreas (2016). Opphavsretten som hindring for "fri flyt" av audiovisuelle produksjoner - en oversikt.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2015). Avtalelisenser natur - og genialitet.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2015). Digital Exhaustion and Linking – Recent CJEU Case Law and its Impact on Nordic Copyright Law.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2015). Mer om lenker: EU-domstolen, sak C-279/13 (C More), dom 26. mars 2015. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  17(2), s 14- 14
 • Rognstad, Ole-Andreas (2015). Nyheter på opphavsrettsområdet mars 2014-mars 2015.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2015). Opphavsrettens grunnlag og utfordringer.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2015). Opposisjon phd, Jakob Linkis.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2015). Restructuring the Economic Rights in Copyright – The Exclusive Right To A Reasonable Exploitation.
 • Rognstad, Ole-Andreas & Poort, Joost (2015). The Right to a Reasonable Exploitation Revisited.
 • Rognstad, Ole-Andreas & Senftleben, Martin (2015). Justifications of Copyrights Revisited.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2014). Behov for forenkling av klarering av sammensatte musikkverk. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  16(4), s 12- 13
 • Rognstad, Ole-Andreas (2014). Digital konsumpsjon.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2014). Nye endringer i åndsverkloven. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  16(3), s 17- 18
 • Rognstad, Ole-Andreas (2014). Nyheter på opphavsrettsområdet siden sist (mars 2013).
 • Rognstad, Ole-Andreas (2014). Opphavsrett og lenker. EU-domstolens dom i sak C-466/12 (Svensson). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  16(2), s 15- 17
 • Rognstad, Ole-Andreas (2014). Plagiarism On The Junction Of Legal And Ethical Norms.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2014). Plagiat – i spennet mellom forskningsetikk og juss.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2014). Restructuring the Economic Rights in Copyright – Some Reflections on a Possible (or Impossible) Model.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2014). Sökmotorer på Internet i upphovsrättslig belysning.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2013). Copyight Talk.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2013). Lovendring på opphavsrettsområdet. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  15(4), s 20- 21
 • Rognstad, Ole-Andreas (2013). Markedsrett - et casestudium.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2013). Midtveisevaluering Darren Read.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2013). Plagiat i forskningen – i opphavsrettslig og forskningsetisk perspektiv.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2013). Plagiatbegrepet - i spennet mellom forskningsetikk og juss.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2013). Restructuring the Economic Rights in Copyright - A Thought Experiment.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2013). Rettigheter til undervisningsmateriale - erfaringer fra Norge.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2013). Verkshøyde for arkitektur - Rt.2013 s. 822 (Ambassadør). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  15(3), s 21- 23
 • Rognstad, Ole-Andreas (2012). Avtalelisens som nordisk løsningsmodell.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2012). Copyright in the age of cloud computing: Social media use.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2012). Opphavsrett til brukskunst. Etterligning av TRIPP TRAPP-stolen. Varemerkerett. Rt. 2012 s. 1062. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 19- 21
 • Rognstad, Ole-Andreas (2012). Plagiat - forskningsetikk og opphavsrett.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2012). Plagiat vs opphavsrett.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2012). Plagiat vs opphavsrett.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2012). Premier League-dommen i lys av konkurranserett og fri bevegelighet.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2012). Rekkevidden av begrepet offentlig fremføring/overføring. EU-domstolens dom av 15. mars 2012 i sak C135/10 (SCF). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 21- 22
 • Rognstad, Ole-Andreas (2012). Spredningsrettens konsumpsjon. Online-salg av datamaskinprogrammer. EU-domstolens dom av 3. juli 2012 i sak C-128/11 (UsedSoft). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 22
 • Rognstad, Ole-Andreas (2012). Stedet for opphavsrettslige handlinger ved internasjonale transaksjoner. Lovvalg. EU-domstolens dommer i sak C-5/11 (Donner) og sak C-173/11 (Football Dataco II). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 9- 10
 • Rognstad, Ole-Andreas (2011). Competition law and collective management.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2011). Forslaget til nye erstatnings- og vederlagsregler for inngrep i industrielle rettigheter – Særlig om forholdet til IPRED artikkel 13.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2011). Nyheter på opphavsrettsområdet siden sist.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2011). Plagiat i forskningen – særlig om plagiatbegrepet.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2011). Rights and exceptions and limitations - how to achieve a proper balance.
 • Bing, Jon & Rognstad, Ole-Andreas (2010). Søkemotorer i opphavsrettslig belysning.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2010). Avtalelisens - forholdet til internasjonale instrumenter.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2010). Avtalelisensers fortreffeligheter og fortredeligheter.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2010). Ny oppavsrettslov: Gammel vin på nye flasker. Hvordan kan opphavsretten gjøres mindre avhengig av skiftende teknologier?.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2010). Online-lisensiering - det enkle ble vanskelig.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2010). Presentation and a legal analysis of the Nordic Model.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2010). Regulér opphavsretten. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2010). Restitution and compensation in intellectual property law in light of IPRED Article 13.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2010). Rettsutviklingen på opphavsrettsområdet siden sist.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2010). The multiplicity of territorial IP rights and its impact on competition.
 • Rognstad, Ole-Andreas & Bing, Jon (2010). The insufficiency of the current exploitation rights structure in copyright – a possible approach to the problems.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2009). Collective Management and Competition Law.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2009). Exclusive Rights to Exploitation of Works and Related Subject Matters.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2009, 04. oktober). Går personvernet planken?.  Samfunnsviter'n.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2009). Individual exercise of Copyright and Related Rights.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2009, 14. juli). Intervju om Kjartan Fløgstads bruk av Tore Prysers verk. [Radio].  NRK, Kulturnytt.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2009). Opphavsrettens innhold i en multimedieverden.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2009). Opposisjon på Jonas Ledendals avhandling: Copyright Software Protection under the TRIPS Agreement – Software reengineering and reverse engineering in the context of international trade law.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2009, 01. oktober). Rettighetshavernes rett.  Klartekst nr 3/2009.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2009). Rettsutviklingen på opphavsrettsområdet siden sist.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2009, 08. mai). Stormløp mot "stofftyver".  Dagens Næringsliv.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2009). The ambiguiety of current legal structures in copyright law.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2009, 03. juni). Tøyen er klar for Ida-hysteri.  Aftenposten.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2008). Avtalebinding ved forhandlinger - særlig i lys av Rt 2006 s. 1585 (Mæle).
 • Rognstad, Ole-Andreas (2008). Competitors' access to information property.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2008). Direktekrav mot bakre ledd i kontraktsforhold.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2008). EØS-rettens virkning i norsk rett.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2008). Faglitterære plagiater.
 • Rognstad, Ole-Andreas (2008). Institutt for privatrett - en presentasjon. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 1- 2

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 26. mars 2008 09:42 - Sist endret 29. apr. 2016 14:36