Forskergruppe for Internasjonal rett

Forskergruppen fokuserer både på ulike aspekter ved internasjonal rett og på internasjonaliseringen av det nasjonale lovverket. 

Et AI generert Munch maleri av fredspalasset

Illustrasjon: Et AI generert Munch maleri av fredspalasset, generert av OpenAI DALL·E

Les mer om forskjergruppen på gruppens engelskspråklige sider.

Om gruppen

Forskergruppen bringer forskere og studenter ved Det juridiske fakultet sammen for å engasjere seg i og utveksle forskning og ekspertise innenfor internasjonal rett. Gruppen vil studere internasjonal rett i et flernivåperspektiv, herunder på et nasjonalt og regionalt nivå, samt samspillet mellom de ulike nivåene. Forskergruppen vil dermed forsterke fakultetets satsing på forskning og undervisning i internasjonal rett, samt forholdet mellom norsk og internasjonal rett.

For å bedre forstå utviklingen og utfordringene innenfor internasjonal rett, vil forskergruppen anvende ulike metoder, teorier og tilnærmingsmåter til rettsområdet. Forskergruppen vil dermed tilrettelegge for forskning på tvers av disipliner, samtidig som det gis rom for tradisjonell rettsdogmatikk. Gruppen skal ikke bare utføre grunnforskning, men også analysere aktuelle hendelser og problemstillinger.

Du kan lese mer om de ulike forskningsemnene her.

Prosjekter

Forskergruppen vil fungere som et knutepunkt som eksisterende initiativer og forskningsprosjekter vil bli knyttet til. Dette inkluderer:

Forskningsinitaitvet om skjæringspunktet mellom internasjonal og nasjonal rett

Forskningsinitiativet om etterlevelse av internasjonale investeringsavgjørelser (COPIID)

Samarbeid

Forskergruppen skal koordinere og arbeide i tett dialog med andre sentre ved Det juridiske fakultet, inkludert Norsk senter for menneskerettigheter, PluriCourts, CELL, Senter for Europarett og øvrige forskergrupper som adresserer internasjonal rett.

Akademiske programmer og emner

Forskergruppen støtter undervisningen og utviklingen av emner innenfor internasjonal rett ved fakultetet, noe som inkluderer både obligatoriske emner som inngår i mastergradsprogrammet, juridiske valgfag og andre relevante emner. For å støtte fakultetets satsing på internasjonal rett, vil forskergruppen bidra til forbedringen av eksisterende emner, samt søke å innlemme internasjonale og europeiske perspektiver til juridiske fag.

Ressurser

Traktatdatabasen - en bred samling av multilaterale traktater fra alle relevante rettsområder innen internasjonal rett.

Publisert 29. aug. 2022 10:28 - Sist endret 24. okt. 2022 15:55