Forside

Studier

5-årig master og profesjonsstudier

Emner med undervisning

Finn emner

Finn pensumlister, forelesningstider og notater fra juridiske emner

Personer

Finn ansatte og studenter

 

Forskning

Arrangementer

02 mai
09:00, Stort møterom i 3. etasje i Domus Bibliotheca
02 mai
14:30, Room 571, Domus Nova, St. Olavs Plass 5, 0130 Oslo
03 mai
12:15, Room 571, Domus Nova 5th floor, St. Olavs Plass 5

Aktuelt

  • Professor Dag Michalsen har blitt æresdoktor ved Lunds universitet

    Dag Michalsens forskningsfelt er rettshistorie med vekt på europeisk rettsvitenskapshistorie og forfatningshistorie. Han er i 2017 blitt æresdoktor ved Juridiska fakulteten.

  • Typisk norsk = typisk godt?

    I det tverrfaglige forskningsprosjektet "Nordic Branding" skal fagpersoner fra hele Norden undersøke hvordan idéen om den nordiske samfunnsmodellen ble skapt, og deretter brukt i politikk, juss og i praksis.

Følg oss på