Forside

Studier

5-årig master og profesjonsstudier

Emner med undervisning

Finn emner

Finn pensumlister, forelesningstider og notater fra juridiske emner

Personer

Finn ansatte og studenter

 

Forskning

Aktuelt

  • Typisk norsk = typisk godt?

    I det tverrfaglige forskningsprosjektet "Nordic Branding" skal fagpersoner fra hele Norden undersøke hvordan idéen om den nordiske samfunnsmodellen ble skapt, og deretter brukt i politikk, juss og i praksis.

  • 250-årsmarkering for den svenske trykkefrihetsforordningen

    I anledning 250-årsjubileet for den svenske trykkefrihetsforordningen arrangerte forskningsprosjektet Offentlighet og ytringsfrihet i Norden 1815-1900 sin oppstartsskonferanse i Stockholm.

Følg oss på