Publikumstjenester

Rettshjelp

Det juridiske fakultet er ikke en rettshjelpsinstitusjon, og tar derfor ikke imot henvendelser om juridisk bistand fra privatpersoner.

Du kan imidlertid hevende deg til de studentdrevne tjenestene JURK og Juss-buss.

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

JURK tilbyr gratis rettshjelp til kvinner over hele landet. Det er ingen øvre inntektsgrense for hvem som kan motta hjelp. JURK drives av kvinnelige studenter ved Det juridiske fakultet. Studentene tilbyr rettshjelp innen de fleste rettsområder.

Juss-buss

Juss-buss gir gratis retthjelp til privatpersoner i enkeltsaker. Også dette tilbudet drives av studenter fra Det juridiske fakultet. Studentene gir juridisk hjelp innen utlendingsrett, arbeidsrett, familierett og spørsmål om gjeld m.m.

Publisert 13. nov. 2009 10:03 - Sist endret 1. feb. 2012 14:17