Tarjei Bekkedal

Vice-Dean for studies - Faculty of Law
Image of Tarjei  Bekkedal
Norwegian version of this page
Phone +47 22859601
Mobile phone +47 92 65 85 46
Room 074
Username
Postal address Postboks 6706 St. Olavs plass N- 0130 OSLO
 • Elected Vice Dean 2020-2023
 • Professor, Centre for European Law
 • Head of the Research Group in Constitutional Law
Tags: European Law

Publications

 • Bekkedal, Tarjei (2020). The Internal, Systemic, and Constitutional Integrity of EU Regulation 883/2004 on the Coordination of Social Security Systems: Lessons from a Scandal. Oslo Law Review.  ISSN 2387-3299.  s 145- 167 Full text in Research Archive.
 • Bekkedal, Tarjei (2020). Understanding the nature of the EEA Agreement: On the direct applicability of regulations. Common market law review.  ISSN 0165-0750.  57(3), s 773- 798 Full text in Research Archive.
 • Bekkedal, Tarjei (2019). Third State Participation In EU Agencies: Exploring The EEA Precedent. Common market law review.  ISSN 0165-0750.  56(2), s 381- 416 Full text in Research Archive.
 • Bekkedal, Tarjei (2018). Article 59 [Public undertakings, services of general economic interest], In Finn Arnesen; Halvard Haukeland Fredriksen; Hans Petter Graver; Ola Mestad & Christoph Vedder (ed.),  Agreement on the European Economic Area - A Commentary.  Nomos.  ISBN 978-3-8487-3219-7.  Chapter.  s 568 - 584
 • Bekkedal, Tarjei & Farsethås, Hans Christian (2018). Om subsumsjon. Jussens venner.  ISSN 0022-6971.  53(1), s 1- 32 . doi: 10.18261/issn.1504-3126-2018-01-01
 • Bekkedal, Tarjei & Hertzberg, Ingrid (2018). Suverenitet og homogenitet. Om Norges tilslutning til EUs finansbyråer (I). Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (3), s 131- 157 . doi: 10.18261/issn.1504-3061-2018-03-02
 • Hertzberg, Ingrid & Bekkedal, Tarjei (2018). Kompetanse uten kontroll? Om Norges tilslutning til EUs finansbyråer (II). Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (4), s 205- 226 . doi: 10.18261/issn.1504-3061-2018-04-03
 • Hillion, Christophe Alfred Pierre; Bekkedal, Tarjei & Andenæs, Mads (2018). Brexit, EØS og Norge. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  57(10), s 604- 624 . doi: 10.18261/issn.1504-3061-2018-10-03
 • Bekkedal, Tarjei (2017). Overkonstitusjonalisert og underanalysert. En EØS-rettslig analyse av Høyesteretts plenumsavgjørelse i Havnearbeiderdommen. Jussens venner.  ISSN 0022-6971.  52(5), s 273- 314 . doi: 10.18261/issn.1504-3126-2017-05-01 Full text in Research Archive.
 • Bekkedal, Tarjei (2017). The Reach of Free Movement. A Defence of Court Discretion, In Mads Andenæs; Tarjei Bekkedal & Luca Pantaleo (ed.),  The Reach of Free Movement.  T.M.C. Asser Press.  ISBN 978-94-6265-195-1.  Chapt. 2.  s 17 - 56
 • Bekkedal, Tarjei (2016). Investeringstraktater med investor-stat tvisteløsning (ISDS) - i strid med Grunnloven?. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  55(6), s 331- 352 . doi: 10.18261/issn.1504-3061-2016-06-02 Full text in Research Archive.
 • Bekkedal, Tarjei (2016). Suverenitet og samarbeid. Grunnlovens skranker for delegasjon av statsmakt.. Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  42(1), s 3- 37 . doi: 10.18261/issn.2387-4546-2016-01-02 Full text in Research Archive.
 • Bekkedal, Tarjei (2015). Avveiningen mellom ytringsfriheten og privatlivets fred - replikk til Ellen Lexerød Hovlid. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  54(2)
 • Bekkedal, Tarjei (2015). Kontraktsrettens betydning på familierettens område. Jussens venner.  ISSN 0022-6971.  50(3), s 150- 184
 • Bekkedal, Tarjei (2015). Lengstlevendes rådighet over uskifteboet. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  13(1), s 59- 96
 • Bekkedal, Tarjei (2015). Om grunnlovens medlemskapsprinsipp ved overføring av myndighet til internasjonale organisasjoner. Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  41(4), s 197- 230 . doi: 10.18261/issn.2387-4546-2016-01-02 Full text in Research Archive.
 • Bekkedal, Tarjei (2014). Avveiningen mellom ytringsfriheten og privatlivets fred - om EMDs balansetest. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  53(6), s 315- 333
 • Bekkedal, Tarjei (2014). To høyesterettsdommer om naturutlegg etter ekteskapslovens § 67 - Rt.2013 s. 1630 og Rt. 2013 s. 1637. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  16(1), s 14- 16
 • Bekkedal, Tarjei (2012). Felles prosjekt; om sameie i ekteskaps- og samboerforhold. Jussens venner.  ISSN 0022-6971.  47(3), s 159- 183
 • Bekkedal, Tarjei (2012). Om dom for realiteten i forvaltningssaker. Grunnlag for en ny teori om domstolenes kontroll med forvaltningens maktutøvelse.. Jussens venner.  ISSN 0022-6971.  47(4), s 217- 249
 • Bekkedal, Tarjei (2006). Privilegerte foretak og monopoler fellesskapsrettens skranker. Jussens venner.  ISSN 0022-6971.  41(3), s 142- 170
 • Bekkedal, Tarjei (2004). Digitalt bakkenett for kringkasting og EØS-avtalen. Tidsskrift for forretningsjus.  ISSN 0805-4355.  (1), s 92- 118
 • Bekkedal, Tarjei (2003). Økonomisk utnyttelse av opphavsretten til kringkastingssendringer - vurdert i et konkurranserettslig perspektiv, I: Jens Schovsbo (red.),  Immaterial rettens afbalancering. Netværksmødet 2003.  Jurist- og Økonomforbundets Forlag.  ISBN 87-574-0207-8.  1. Del.  s 43 - 58

View all works in Cristin

 • Andenæs, Mads; Bekkedal, Tarjei & Pantaleo, Luca (ed.) (2017). The Reach of Free Movement. T.M.C. Asser Press.  ISBN 978-94-6265-195-1.  417 s. Show summary
 • Andenæs, Mads; Szyszczak, Erika; Davies, Jim & Bekkedal, Tarjei (ed.) (2011). Developments in Services of General Interest. T.M.C. Asser Press.  ISBN 978-90-6704-733-3.  266 s.
 • Bekkedal, Tarjei; Madell, Tom & Neergaard, Ulla (red.) (2011). Den nordiska välfärden och marknaden. Nordiska erfarenheter av tjänter av allmän intresse i en EU-rättslig kontext. Iustus förlag.  ISBN 978-91-7678-782-3.  399 s.
 • Bekkedal, Tarjei (2008). Frihet, likhet og fellesskap. fagbokforlaget.  ISBN 9788245007442.  515 s.

View all works in Cristin

 • Bekkedal, Tarjei (2020). Nav-saken, likebehandlingsprinsippet og retten til fri bevegelighet. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  59(4), s 191- 212
 • Bekkedal, Tarjei (2019). Egnethetsprøving av store eiere i finansforetak, utredning avlevert til Finansdepartementet.
 • Bekkedal, Tarjei (2019). Har forordninger direkte virkning under EØS-avtalen?. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  132(3-4), s 342- 378
 • Ikdahl, Ingunn; Eriksen, Christoffer Conrad & Bekkedal, Tarjei (2019). Fem grunner til at Tolley-saken er viktig. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Hillion, Christophe Alfred Pierre; Alvik, Ivar & Bekkedal, Tarjei (2016). Norges plass i partnerskapet mellom EU og USA – institusjonelle og regulatoriske aspekter. NUPI Working Paper. 873. Full text in Research Archive. Show summary
 • Melchior, Arne; Alvik, Ivar; Bekkedal, Tarjei; Medin, Hege; Grünfeld, Leo A.; Gjems Theie, Marcus; Mittenzwei, Klaus; Pettersen, Ivar; Veggeland, Frode & Felbermayr, Gabriel (2016). TTIP og Norge: Virkninger og handlingsvalg. NUPI Report. 8. Full text in Research Archive.
 • Melchior, Arne; Alvik, Ivar; Bekkedal, Tarjei; Mittenzwei, Klaus; Pettersen, Ivar; Grünfeld, Leo A.; Theie, Marcus Gjems; Felbermayr, Gabriel; Veggeland, Frode & Medin, Hege (2016). TTIP and Norway: Impact and trade policy options. Full text in Research Archive. Show summary
 • Bekkedal, Tarjei (2004). EØS-avtalen artikkel 59.
 • Bekkedal, Tarjei (2004). Konkurransesituasjonen for norske medier.

View all works in Cristin

Published Apr. 1, 2019 11:41 AM - Last modified Sep. 20, 2020 10:02 PM

Projects