Tarjei Bekkedal

Bilde av Tarjei Bekkedal
English version of this page
Telefon +47 22859601
Rom 213
Brukernavn
Besøksadresse Domus Academica Karl Johans gt. 47 0162 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

 

Bakgrunn

Tarjei Bekkedal er født 1977, cand. jur. våren 2001, ph. d. 2007. Bekkedal har vært tilknyttet juridisk fakultet siden 1998 i ulike undervisnings- og forskningsstillinger, professor ved Senter for europarett siden 2015. Bekkedal underviser og foreleser innenfor flere fagområder; forvaltningsrett, familie- og arverett, dynamisk tingsrett, kontraktsrett, pengekravsrett, ytringsfrihet, telekommunikasjonsrett og medierett. Eksamenssensor ved UiO og UiB siden 2002, på samtlige fag som inngår i den obligatoriske delen av rettsstudiet.

Bekkedal har omfattende publikasjoner, også i de høyest rangerte vitenskapelige tidsskriftene nasjonalt og internasjonalt. Han er oppnevnt som ekspert for European Cooperation in Science and Technology (COST). 

Bekkedal har tidligere arbeidet som førstekonsulent, rådgiver og seniorrådgiver i Kulturdepartementets medieavdeling.

 • Prosjektleder: Velferd over landegrensene (LEVVEL)
 • Prosjektdeltaker: Alternative tilknytningsformer i arbeidslivet (ALTWORK)
 • Prosjektdeltaker: Sentralbanker i krisetider
 • Prosjektdeltaker: Utvikling av nye tilknytningsformer i arbeidslivet (ASD / ISF)

FOILER TIL INFORMASJONSMØTE 9 SEPTEMBER

FOILER FORELESNING 19 SEPTEMBER (og i ppt), lenke til kommenterte besvarelser og oppgavetekst

Stipend i arbeidsrett på prosjektet utvikling av nye tilknytningsformer. 

Utfyllende CV 9/2020

 

Emneord: Europarett

Publikasjoner

 • Bekkedal, Tarjei (2021). Autonomy or Unity? Investment Protection (ISDS) and the Principle of Equality Before the Law. European Papers (EP). ISSN 2499-8249. 6(1), s. 713–739. doi: 10.15166/2499-8249/496. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bekkedal, Tarjei (2020). The internal, systemic and constitutional integrity of EU regulation 883/2004 on the coordination of social security systems: Lessons from a scandal. Oslo Law Review. ISSN 2387-3299. 7(3), s. 145–167. doi: 10.18261/ISSN.2387-3299-2020-03-02.
 • Bekkedal, Tarjei (2020). The Internal, Systemic, and Constitutional Integrity of EU Regulation 883/2004 on the Coordination of Social Security Systems: Lessons from a Scandal. Oslo Law Review. ISSN 2387-3299. s. 145–167. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bekkedal, Tarjei (2020). Understanding the nature of the EEA Agreement: On the direct applicability of regulations. Common market law review. ISSN 0165-0750. 57(3), s. 773–798. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bekkedal, Tarjei (2019). Third State Participation In EU Agencies: Exploring The EEA Precedent. Common market law review. ISSN 0165-0750. 56(2), s. 381–416. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hillion, Christophe Alfred Pierre; Bekkedal, Tarjei & Andenæs, Mads (2018). Brexit, EØS og Norge. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 57(10), s. 604–624. doi: 10.18261/issn.1504-3061-2018-10-03.
 • Hertzberg, Ingrid & Bekkedal, Tarjei (2018). Kompetanse uten kontroll? Om Norges tilslutning til EUs finansbyråer (II). Lov og Rett. ISSN 0024-6980. s. 205–226. doi: 10.18261/issn.1504-3061-2018-04-03.
 • Bekkedal, Tarjei & Hertzberg, Ingrid (2018). Suverenitet og homogenitet. Om Norges tilslutning til EUs finansbyråer (I). Lov og Rett. ISSN 0024-6980. s. 131–157. doi: 10.18261/issn.1504-3061-2018-03-02.
 • Bekkedal, Tarjei (2018). Article 59 [Public undertakings, services of general economic interest]. I Arnesen, Finn; Fredriksen, Halvard Haukeland; Graver, Hans Petter; Mestad, Ola & Vedder, Christoph (Red.), Agreement on the European Economic Area - A Commentary. Nomos. ISSN 978-3-8487-3219-7. s. 568–584. doi: 10.5771/9783845275796-568.
 • Bekkedal, Tarjei & Farsethås, Hans Christian (2018). Om subsumsjon. Jussens venner. ISSN 0022-6971. 53(1), s. 1–32. doi: 10.18261/issn.1504-3126-2018-01-01.
 • Bekkedal, Tarjei (2017). The Reach of Free Movement. A Defence of Court Discretion. I Andenæs, Mads; Bekkedal, Tarjei & Pantaleo, Luca (Red.), The Reach of Free Movement. T.M.C. Asser Press. ISSN 978-94-6265-195-1. s. 17–56. doi: 10.1007/978-94-6265-195-1_2.
 • Bekkedal, Tarjei (2017). Overkonstitusjonalisert og underanalysert. En EØS-rettslig analyse av Høyesteretts plenumsavgjørelse i Havnearbeiderdommen. Jussens venner. ISSN 0022-6971. 52(5), s. 273–314. doi: 10.18261/issn.1504-3126-2017-05-01. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bekkedal, Tarjei (2016). Investeringstraktater med investor-stat tvisteløsning (ISDS) - i strid med Grunnloven? Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 55(6), s. 331–352. doi: 10.18261/issn.1504-3061-2016-06-02. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bekkedal, Tarjei (2016). Suverenitet og samarbeid. Grunnlovens skranker for delegasjon av statsmakt. Kritisk juss. ISSN 0804-7375. 42(1), s. 3–37. doi: 10.18261/issn.2387-4546-2016-01-02. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bekkedal, Tarjei (2015). Om grunnlovens medlemskapsprinsipp ved overføring av myndighet til internasjonale organisasjoner. Kritisk juss. ISSN 0804-7375. 41(4), s. 197–230. doi: 10.18261/issn.2387-4546-2016-01-02. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bekkedal, Tarjei (2015). Kontraktsrettens betydning på familierettens område. Jussens venner. ISSN 0022-6971. 50(3), s. 150–184.
 • Bekkedal, Tarjei (2015). Avveiningen mellom ytringsfriheten og privatlivets fred - replikk til Ellen Lexerød Hovlid. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 54(2).
 • Bekkedal, Tarjei (2015). Lengstlevendes rådighet over uskifteboet. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. ISSN 1503-2965. 13(1), s. 59–96.
 • Bekkedal, Tarjei (2014). Avveiningen mellom ytringsfriheten og privatlivets fred - om EMDs balansetest. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 53(6), s. 315–333.
 • Bekkedal, Tarjei (2014). To høyesterettsdommer om naturutlegg etter ekteskapslovens § 67 - Rt.2013 s. 1630 og Rt. 2013 s. 1637. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 16(1), s. 14–16.
 • Bekkedal, Tarjei (2012). Om dom for realiteten i forvaltningssaker. Grunnlag for en ny teori om domstolenes kontroll med forvaltningens maktutøvelse. Jussens venner. ISSN 0022-6971. 47(4), s. 217–249.
 • Bekkedal, Tarjei (2012). Felles prosjekt; om sameie i ekteskaps- og samboerforhold. Jussens venner. ISSN 0022-6971. 47(3), s. 159–183.
 • Bekkedal, Tarjei (2006). Privilegerte foretak og monopoler fellesskapsrettens skranker. Jussens venner. ISSN 0022-6971. 41(3), s. 142–170.
 • Bekkedal, Tarjei (2004). Digitalt bakkenett for kringkasting og EØS-avtalen. Tidsskrift for forretningsjus. ISSN 0805-4355. s. 92–118.
 • Bekkedal, Tarjei (2003). Økonomisk utnyttelse av opphavsretten til kringkastingssendringer - vurdert i et konkurranserettslig perspektiv. I Schovsbo, Jens (Red.), Immaterial rettens afbalancering. Netværksmødet 2003. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. ISSN 87-574-0207-8. s. 43–58.

Se alle arbeider i Cristin

 • Andenæs, Mads; Bekkedal, Tarjei & Pantaleo, Luca (2017). The Reach of Free Movement. T.M.C. Asser Press. ISBN 978-94-6265-195-1. 417 s.
 • Bekkedal, Tarjei; Madell, Tom & Neergaard, Ulla (2011). Den nordiska välfärden och marknaden. Nordiska erfarenheter av tjänter av allmän intresse i en EU-rättslig kontext. Iustus förlag. ISBN 978-91-7678-782-3. 399 s.
 • Andenæs, Mads; Szyszczak, Erika; Davies, Jim & Bekkedal, Tarjei (2011). Developments in Services of General Interest. T.M.C. Asser Press. ISBN 978-90-6704-733-3. 266 s.
 • Bekkedal, Tarjei (2008). Frihet, likhet og fellesskap. fagbokforlaget. ISBN 9788245007442. 515 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bekkedal, Tarjei (2022). Sentralbankens makt. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Bekkedal, Tarjei (2022). Judicial Review of Central Banks in Norway.
 • Bekkedal, Tarjei (2021). Book review: Carl Baudenbacher, Restoring the Balance in the European Economic Area. Luxembourg: European Law Reporter, 2021. Common market law review. ISSN 0165-0750. 58(6), s. 1922–1924.
 • Bekkedal, Tarjei (2021). EMDs avgjørelse i Holship – kampen om det rettslige hegemoniet i Europa. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. doi: 10.18261/issn.1504-3061-2021-07-02.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland; Franklin, Christian; Arnesen, Finn; Bekkedal, Tarjei; Johansen, Stian Øby & Rognstad, Ole-Andreas (2021). Transparency in the judicial proceedings before the EFTA Court. EFTA-Studies.org.
 • Bekkedal, Tarjei (2020). Nav-saken, likebehandlingsprinsippet og retten til fri bevegelighet. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 59(4), s. 191–212.
 • Ikdahl, Ingunn; Eriksen, Christoffer Conrad & Bekkedal, Tarjei (2019). Fem grunner til at Tolley-saken er viktig. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Bekkedal, Tarjei (2019). Har forordninger direkte virkning under EØS-avtalen? Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. 132(3-4), s. 342–378.
 • Bekkedal, Tarjei (2004). Konkurransesituasjonen for norske medier.
 • Bekkedal, Tarjei (2004). EØS-avtalen artikkel 59.
 • Bekkedal, Tarjei (2019). Egnethetsprøving av store eiere i finansforetak, utredning avlevert til Finansdepartementet. Senter for europarett.
 • Melchior, Arne; Alvik, Ivar; Bekkedal, Tarjei; Mittenzwei, Klaus; Pettersen, Ivar & Grünfeld, Leo A. [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2016). TTIP and Norway: Impact and trade policy options. Norsk utenrikspolitisk institutt. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hillion, Christophe Alfred Pierre; Alvik, Ivar & Bekkedal, Tarjei (2016). Norges plass i partnerskapet mellom EU og USA – institusjonelle og regulatoriske aspekter. NUPI. ISSN 978-82-7002-337-0. Fulltekst i vitenarkiv
 • Melchior, Arne; Alvik, Ivar; Bekkedal, Tarjei; Medin, Hege; Grünfeld, Leo A. & Gjems Theie, Marcus [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2016). TTIP og Norge: Virkninger og handlingsvalg. Norsk utenrikspolitisk institutt. ISSN 1894-650X. 2016(8). Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 1. apr. 2019 11:34 - Sist endret 19. sep. 2022 14:33