Tarjei Bekkedal

Bilde av Tarjei Bekkedal
English version of this page
Telefon +47 22859601
Mobiltelefon +47 92 65 85 46
Rom 074
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gt. 47 Domus Media Øst
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Tarjei Bekkedal er valgt studiedekan for perioden 2020-2023.

Bakgrunn

Tarjei Bekkedal er født 1977, cand. jur. våren 2001, ph. d. 2007. Bekkedal har vært tilknyttet juridisk fakultet siden 1998 i ulike undervisnings- og forskningsstillinger, professor ved Senter for europarett siden 2015. Bekkedal underviser og foreleser innenfor flere fagområder; forvaltningsrett, familie- og arverett, dynamisk tingsrett, kontraktsrett, pengekravsrett, ytringsfrihet, telekommunikasjonsrett og medierett. Eksamenssensor ved UiO og UiB siden 2002, på samtlige fag som inngår i rettsstudiet.

Bekkedal har omfattende publikasjoner, også i de høyest rangerte vitenskapelige tidsskriftene nasjonalt og internasjonalt. Han er oppnevnt som ekspert for European Cooperation in Science and Technology (COST). COST består av 36 medlemsland og tildeler blant annet støtte til samarbeid mellom forskere som arbeider under EUs rammeprogrammer. COST disponerer et budsjett på 300 millioner Euro i 7-årsperioden frem tom 2020.

Bekkedal har tidligere arbeidet som førstekonsulent, rådgiver og seniorrådgiver i Kulturdepartementets medieavdeling.

Utfyllende CV 9/2020

 

Emneord: Europarett
Publisert 1. apr. 2019 11:34 - Sist endret 17. sep. 2020 20:46