Tarjei Bekkedal

Bilde av Tarjei Bekkedal
English version of this page
Telefon +47 22859601
Mobiltelefon +47 92 65 85 46
Rom 074
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gt. 47 Domus Media Øst
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Tarjei Bekkedal er valgt studiedekan for perioden 2020-2023.

Bakgrunn

Tarjei Bekkedal er født 1977, cand. jur. våren 2001, ph. d. 2007. Bekkedal har vært tilknyttet juridisk fakultet siden 1998 i ulike undervisnings- og forskningsstillinger, professor ved Senter for europarett siden 2015. Bekkedal underviser og foreleser innenfor flere fagområder; forvaltningsrett, familie- og arverett, dynamisk tingsrett, kontraktsrett, pengekravsrett, ytringsfrihet, telekommunikasjonsrett og medierett. Eksamenssensor ved UiO og UiB siden 2002, på samtlige fag som inngår i rettsstudiet.

Bekkedal har omfattende publikasjoner, også i de høyest rangerte vitenskapelige tidsskriftene nasjonalt og internasjonalt. Han er oppnevnt som ekspert for European Cooperation in Science and Technology (COST). COST består av 36 medlemsland og tildeler blant annet støtte til samarbeid mellom forskere som arbeider under EUs rammeprogrammer. COST disponerer et budsjett på 300 millioner Euro i 7-årsperioden frem tom 2020.

Bekkedal har tidligere arbeidet som førstekonsulent, rådgiver og seniorrådgiver i Kulturdepartementets medieavdeling.

Utfyllende CV 9/2020

 

Emneord: Europarett

Publikasjoner

 • Bekkedal, Tarjei (2020). The Internal, Systemic, and Constitutional Integrity of EU Regulation 883/2004 on the Coordination of Social Security Systems: Lessons from a Scandal. Oslo Law Review.  ISSN 2387-3299.  s 145- 167 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bekkedal, Tarjei (2020). Understanding the nature of the EEA Agreement: On the direct applicability of regulations. Common market law review.  ISSN 0165-0750.  57(3), s 773- 798 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bekkedal, Tarjei (2019). Third State Participation In EU Agencies: Exploring The EEA Precedent. Common market law review.  ISSN 0165-0750.  56(2), s 381- 416 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bekkedal, Tarjei (2018). Article 59 [Public undertakings, services of general economic interest], In Finn Arnesen; Halvard Haukeland Fredriksen; Hans Petter Graver; Ola Mestad & Christoph Vedder (ed.),  Agreement on the European Economic Area - A Commentary.  Nomos.  ISBN 978-3-8487-3219-7.  Chapter.  s 568 - 584
 • Bekkedal, Tarjei & Farsethås, Hans Christian (2018). Om subsumsjon. Jussens venner.  ISSN 0022-6971.  53(1), s 1- 32 . doi: 10.18261/issn.1504-3126-2018-01-01
 • Bekkedal, Tarjei & Hertzberg, Ingrid (2018). Suverenitet og homogenitet. Om Norges tilslutning til EUs finansbyråer (I). Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (3), s 131- 157 . doi: 10.18261/issn.1504-3061-2018-03-02
 • Hertzberg, Ingrid & Bekkedal, Tarjei (2018). Kompetanse uten kontroll? Om Norges tilslutning til EUs finansbyråer (II). Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (4), s 205- 226 . doi: 10.18261/issn.1504-3061-2018-04-03
 • Hillion, Christophe Alfred Pierre; Bekkedal, Tarjei & Andenæs, Mads (2018). Brexit, EØS og Norge. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  57(10), s 604- 624 . doi: 10.18261/issn.1504-3061-2018-10-03
 • Bekkedal, Tarjei (2017). Overkonstitusjonalisert og underanalysert. En EØS-rettslig analyse av Høyesteretts plenumsavgjørelse i Havnearbeiderdommen. Jussens venner.  ISSN 0022-6971.  52(5), s 273- 314 . doi: 10.18261/issn.1504-3126-2017-05-01 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bekkedal, Tarjei (2017). The Reach of Free Movement. A Defence of Court Discretion, In Mads Andenæs; Tarjei Bekkedal & Luca Pantaleo (ed.),  The Reach of Free Movement.  T.M.C. Asser Press.  ISBN 978-94-6265-195-1.  Chapt. 2.  s 17 - 56
 • Bekkedal, Tarjei (2016). Investeringstraktater med investor-stat tvisteløsning (ISDS) - i strid med Grunnloven?. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  55(6), s 331- 352 . doi: 10.18261/issn.1504-3061-2016-06-02 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bekkedal, Tarjei (2016). Suverenitet og samarbeid. Grunnlovens skranker for delegasjon av statsmakt.. Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  42(1), s 3- 37 . doi: 10.18261/issn.2387-4546-2016-01-02 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bekkedal, Tarjei (2015). Avveiningen mellom ytringsfriheten og privatlivets fred - replikk til Ellen Lexerød Hovlid. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  54(2)
 • Bekkedal, Tarjei (2015). Kontraktsrettens betydning på familierettens område. Jussens venner.  ISSN 0022-6971.  50(3), s 150- 184
 • Bekkedal, Tarjei (2015). Lengstlevendes rådighet over uskifteboet. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  13(1), s 59- 96
 • Bekkedal, Tarjei (2015). Om grunnlovens medlemskapsprinsipp ved overføring av myndighet til internasjonale organisasjoner. Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  41(4), s 197- 230 . doi: 10.18261/issn.2387-4546-2016-01-02 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bekkedal, Tarjei (2014). Avveiningen mellom ytringsfriheten og privatlivets fred - om EMDs balansetest. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  53(6), s 315- 333
 • Bekkedal, Tarjei (2014). To høyesterettsdommer om naturutlegg etter ekteskapslovens § 67 - Rt.2013 s. 1630 og Rt. 2013 s. 1637. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  16(1), s 14- 16
 • Bekkedal, Tarjei (2012). Felles prosjekt; om sameie i ekteskaps- og samboerforhold. Jussens venner.  ISSN 0022-6971.  47(3), s 159- 183
 • Bekkedal, Tarjei (2012). Om dom for realiteten i forvaltningssaker. Grunnlag for en ny teori om domstolenes kontroll med forvaltningens maktutøvelse.. Jussens venner.  ISSN 0022-6971.  47(4), s 217- 249
 • Bekkedal, Tarjei (2006). Privilegerte foretak og monopoler fellesskapsrettens skranker. Jussens venner.  ISSN 0022-6971.  41(3), s 142- 170
 • Bekkedal, Tarjei (2004). Digitalt bakkenett for kringkasting og EØS-avtalen. Tidsskrift for forretningsjus.  ISSN 0805-4355.  (1), s 92- 118
 • Bekkedal, Tarjei (2003). Økonomisk utnyttelse av opphavsretten til kringkastingssendringer - vurdert i et konkurranserettslig perspektiv, I: Jens Schovsbo (red.),  Immaterial rettens afbalancering. Netværksmødet 2003.  Jurist- og Økonomforbundets Forlag.  ISBN 87-574-0207-8.  1. Del.  s 43 - 58

Se alle arbeider i Cristin

 • Andenæs, Mads; Bekkedal, Tarjei & Pantaleo, Luca (ed.) (2017). The Reach of Free Movement. T.M.C. Asser Press.  ISBN 978-94-6265-195-1.  417 s. Vis sammendrag
 • Andenæs, Mads; Szyszczak, Erika; Davies, Jim & Bekkedal, Tarjei (ed.) (2011). Developments in Services of General Interest. T.M.C. Asser Press.  ISBN 978-90-6704-733-3.  266 s.
 • Bekkedal, Tarjei; Madell, Tom & Neergaard, Ulla (red.) (2011). Den nordiska välfärden och marknaden. Nordiska erfarenheter av tjänter av allmän intresse i en EU-rättslig kontext. Iustus förlag.  ISBN 978-91-7678-782-3.  399 s.
 • Bekkedal, Tarjei (2008). Frihet, likhet og fellesskap. fagbokforlaget.  ISBN 9788245007442.  515 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Fredriksen, Halvard Haukeland; Franklin, Christian; Arnesen, Finn; Bekkedal, Tarjei; Johansen, Stian Øby & Rognstad, Ole-Andreas (2021). Transparency in the judicial proceedings before the EFTA Court. EFTA-Studies.org.
 • Bekkedal, Tarjei (2020). Nav-saken, likebehandlingsprinsippet og retten til fri bevegelighet. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  59(4), s 191- 212
 • Bekkedal, Tarjei (2019). Egnethetsprøving av store eiere i finansforetak, utredning avlevert til Finansdepartementet.
 • Bekkedal, Tarjei (2019). Har forordninger direkte virkning under EØS-avtalen?. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  132(3-4), s 342- 378
 • Ikdahl, Ingunn; Eriksen, Christoffer Conrad & Bekkedal, Tarjei (2019). Fem grunner til at Tolley-saken er viktig. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Hillion, Christophe Alfred Pierre; Alvik, Ivar & Bekkedal, Tarjei (2016). Norges plass i partnerskapet mellom EU og USA – institusjonelle og regulatoriske aspekter. NUPI Working Paper. 873. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Melchior, Arne; Alvik, Ivar; Bekkedal, Tarjei; Medin, Hege; Grünfeld, Leo A.; Gjems Theie, Marcus; Mittenzwei, Klaus; Pettersen, Ivar; Veggeland, Frode & Felbermayr, Gabriel (2016). TTIP og Norge: Virkninger og handlingsvalg. NUPI Report. 8. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Melchior, Arne; Alvik, Ivar; Bekkedal, Tarjei; Mittenzwei, Klaus; Pettersen, Ivar; Grünfeld, Leo A.; Theie, Marcus Gjems; Felbermayr, Gabriel; Veggeland, Frode & Medin, Hege (2016). TTIP and Norway: Impact and trade policy options. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bekkedal, Tarjei (2004). EØS-avtalen artikkel 59.
 • Bekkedal, Tarjei (2004). Konkurransesituasjonen for norske medier.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 1. apr. 2019 11:34 - Sist endret 17. sep. 2020 20:46