Tarjei Bekkedal

Image of Tarjei Bekkedal
Norwegian version of this page
Phone +47 22859601
Room 213
Username
Visiting address Domus Academica Karl Johans gate 47 0162 Oslo
Postal address Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo
 • Elected Vice Dean 2020-2023
 • Professor, Centre for European Law
 • Head of the Research Group in Constitutional Law
Tags: European Law

Publications

 • Andenæs, Mads & Bekkedal, Tarjei (2022). The reach of jobseeker rights to free movement: On the complementary relationship between primary and secondary law. Oslo Law Review. ISSN 2387-3299. 9(1), p. 4–25. doi: 10.18261/olr.9.1.1.
 • Bekkedal, Tarjei & Andenæs, Mads (2022). Er mottakere av dagpenger beskyttet av EØS-avtalens grunnleggende rett til fri bevegelighet? Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 61(3), p. 145–169. doi: 10.18261/lor.61.3.3.
 • Bekkedal, Tarjei (2021). Autonomy or Unity? Investment Protection (ISDS) and the Principle of Equality Before the Law. European Papers (EP). ISSN 2499-8249. 6(1), p. 713–739. doi: 10.15166/2499-8249/496. Full text in Research Archive
 • Bekkedal, Tarjei (2020). The internal, systemic and constitutional integrity of EU regulation 883/2004 on the coordination of social security systems: Lessons from a scandal. Oslo Law Review. ISSN 2387-3299. 7(3), p. 145–167. doi: 10.18261/ISSN.2387-3299-2020-03-02.
 • Bekkedal, Tarjei (2020). The Internal, Systemic, and Constitutional Integrity of EU Regulation 883/2004 on the Coordination of Social Security Systems: Lessons from a Scandal. Oslo Law Review. ISSN 2387-3299. p. 145–167. Full text in Research Archive
 • Bekkedal, Tarjei (2020). Understanding the nature of the EEA Agreement: On the direct applicability of regulations. Common market law review. ISSN 0165-0750. 57(3), p. 773–798. Full text in Research Archive
 • Bekkedal, Tarjei (2019). Third State Participation In EU Agencies: Exploring The EEA Precedent. Common market law review. ISSN 0165-0750. 56(2), p. 381–416. Full text in Research Archive
 • Hillion, Christophe Alfred Pierre; Bekkedal, Tarjei & Andenæs, Mads (2018). Brexit, EØS og Norge. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 57(10), p. 604–624. doi: 10.18261/issn.1504-3061-2018-10-03.
 • Hertzberg, Ingrid & Bekkedal, Tarjei (2018). Kompetanse uten kontroll? Om Norges tilslutning til EUs finansbyråer (II). Lov og Rett. ISSN 0024-6980. p. 205–226. doi: 10.18261/issn.1504-3061-2018-04-03.
 • Bekkedal, Tarjei & Hertzberg, Ingrid (2018). Suverenitet og homogenitet. Om Norges tilslutning til EUs finansbyråer (I). Lov og Rett. ISSN 0024-6980. p. 131–157. doi: 10.18261/issn.1504-3061-2018-03-02.
 • Bekkedal, Tarjei (2018). Article 59 [Public undertakings, services of general economic interest]. In Arnesen, Finn; Fredriksen, Halvard Haukeland; Graver, Hans Petter; Mestad, Ola & Vedder, Christoph (Ed.), Agreement on the European Economic Area - A Commentary. Nomos. ISSN 978-3-8487-3219-7. p. 568–584. doi: 10.5771/9783845275796-568.
 • Bekkedal, Tarjei & Farsethås, Hans Christian (2018). Om subsumsjon. Jussens venner. ISSN 0022-6971. 53(1), p. 1–32. doi: 10.18261/issn.1504-3126-2018-01-01.
 • Bekkedal, Tarjei (2017). The Reach of Free Movement. A Defence of Court Discretion. In Andenæs, Mads; Bekkedal, Tarjei & Pantaleo, Luca (Ed.), The Reach of Free Movement. T.M.C. Asser Press. ISSN 978-94-6265-195-1. p. 17–56. doi: 10.1007/978-94-6265-195-1_2.
 • Bekkedal, Tarjei (2017). Overkonstitusjonalisert og underanalysert. En EØS-rettslig analyse av Høyesteretts plenumsavgjørelse i Havnearbeiderdommen. Jussens venner. ISSN 0022-6971. 52(5), p. 273–314. doi: 10.18261/issn.1504-3126-2017-05-01. Full text in Research Archive
 • Bekkedal, Tarjei (2016). Investeringstraktater med investor-stat tvisteløsning (ISDS) - i strid med Grunnloven? Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 55(6), p. 331–352. doi: 10.18261/issn.1504-3061-2016-06-02. Full text in Research Archive
 • Bekkedal, Tarjei (2016). Suverenitet og samarbeid. Grunnlovens skranker for delegasjon av statsmakt. Kritisk juss. ISSN 0804-7375. 42(1), p. 3–37. doi: 10.18261/issn.2387-4546-2016-01-02. Full text in Research Archive
 • Bekkedal, Tarjei (2015). Om grunnlovens medlemskapsprinsipp ved overføring av myndighet til internasjonale organisasjoner. Kritisk juss. ISSN 0804-7375. 41(4), p. 197–230. doi: 10.18261/issn.2387-4546-2016-01-02. Full text in Research Archive
 • Bekkedal, Tarjei (2015). Kontraktsrettens betydning på familierettens område. Jussens venner. ISSN 0022-6971. 50(3), p. 150–184.
 • Bekkedal, Tarjei (2015). Avveiningen mellom ytringsfriheten og privatlivets fred - replikk til Ellen Lexerød Hovlid. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 54(2).
 • Bekkedal, Tarjei (2015). Lengstlevendes rådighet over uskifteboet. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. ISSN 1503-2965. 13(1), p. 59–96.
 • Bekkedal, Tarjei (2014). Avveiningen mellom ytringsfriheten og privatlivets fred - om EMDs balansetest. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 53(6), p. 315–333.
 • Bekkedal, Tarjei (2014). To høyesterettsdommer om naturutlegg etter ekteskapslovens § 67 - Rt.2013 s. 1630 og Rt. 2013 s. 1637. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 16(1), p. 14–16.
 • Bekkedal, Tarjei (2012). Om dom for realiteten i forvaltningssaker. Grunnlag for en ny teori om domstolenes kontroll med forvaltningens maktutøvelse. Jussens venner. ISSN 0022-6971. 47(4), p. 217–249.
 • Bekkedal, Tarjei (2012). Felles prosjekt; om sameie i ekteskaps- og samboerforhold. Jussens venner. ISSN 0022-6971. 47(3), p. 159–183.
 • Bekkedal, Tarjei (2006). Privilegerte foretak og monopoler fellesskapsrettens skranker. Jussens venner. ISSN 0022-6971. 41(3), p. 142–170.
 • Bekkedal, Tarjei (2004). Digitalt bakkenett for kringkasting og EØS-avtalen. Tidsskrift for forretningsjus. ISSN 0805-4355. p. 92–118.
 • Bekkedal, Tarjei (2003). Økonomisk utnyttelse av opphavsretten til kringkastingssendringer - vurdert i et konkurranserettslig perspektiv. In Schovsbo, Jens (Eds.), Immaterial rettens afbalancering. Netværksmødet 2003. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. ISSN 87-574-0207-8. p. 43–58.

View all works in Cristin

 • Andenæs, Mads; Bekkedal, Tarjei & Pantaleo, Luca (2017). The Reach of Free Movement. T.M.C. Asser Press. ISBN 978-94-6265-195-1. 417 p.
 • Bekkedal, Tarjei; Madell, Tom & Neergaard, Ulla (2011). Den nordiska välfärden och marknaden. Nordiska erfarenheter av tjänter av allmän intresse i en EU-rättslig kontext. Iustus förlag. ISBN 978-91-7678-782-3. 399 p.
 • Andenæs, Mads; Szyszczak, Erika; Davies, Jim & Bekkedal, Tarjei (2011). Developments in Services of General Interest. T.M.C. Asser Press. ISBN 978-90-6704-733-3. 266 p.
 • Bekkedal, Tarjei (2008). Frihet, likhet og fellesskap. fagbokforlaget. ISBN 9788245007442. 515 p.

View all works in Cristin

 • Bekkedal, Tarjei & Andenæs, Mads (2022). Ut av blindsonen. VG : Verdens gang. ISSN 0805-5203.
 • Bekkedal, Tarjei (2022). Sentralbankens makt. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Bekkedal, Tarjei (2022). Judicial Review of Central Banks in Norway.
 • Bekkedal, Tarjei (2021). Book review: Carl Baudenbacher, Restoring the Balance in the European Economic Area. Luxembourg: European Law Reporter, 2021. Common market law review. ISSN 0165-0750. 58(6), p. 1922–1924.
 • Bekkedal, Tarjei (2021). EMDs avgjørelse i Holship – kampen om det rettslige hegemoniet i Europa. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. doi: 10.18261/issn.1504-3061-2021-07-02.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland; Franklin, Christian; Arnesen, Finn; Bekkedal, Tarjei; Johansen, Stian Øby & Rognstad, Ole-Andreas (2021). Transparency in the judicial proceedings before the EFTA Court. EFTA-Studies.org.
 • Bekkedal, Tarjei (2020). Nav-saken, likebehandlingsprinsippet og retten til fri bevegelighet. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 59(4), p. 191–212.
 • Ikdahl, Ingunn; Eriksen, Christoffer Conrad & Bekkedal, Tarjei (2019). Fem grunner til at Tolley-saken er viktig. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Bekkedal, Tarjei (2019). Har forordninger direkte virkning under EØS-avtalen? Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. 132(3-4), p. 342–378.
 • Bekkedal, Tarjei (2004). Konkurransesituasjonen for norske medier.
 • Bekkedal, Tarjei (2004). EØS-avtalen artikkel 59.
 • Bekkedal, Tarjei (2019). Egnethetsprøving av store eiere i finansforetak, utredning avlevert til Finansdepartementet. Senter for europarett.
 • Melchior, Arne; Alvik, Ivar; Bekkedal, Tarjei; Mittenzwei, Klaus; Pettersen, Ivar & Grünfeld, Leo A. [Show all 10 contributors for this article] (2016). TTIP and Norway: Impact and trade policy options. Norsk utenrikspolitisk institutt. Full text in Research Archive
 • Hillion, Christophe Alfred Pierre; Alvik, Ivar & Bekkedal, Tarjei (2016). Norges plass i partnerskapet mellom EU og USA – institusjonelle og regulatoriske aspekter. NUPI. ISSN 978-82-7002-337-0. Full text in Research Archive
 • Melchior, Arne; Alvik, Ivar; Bekkedal, Tarjei; Medin, Hege; Grünfeld, Leo A. & Gjems Theie, Marcus [Show all 10 contributors for this article] (2016). TTIP og Norge: Virkninger og handlingsvalg. Norsk utenrikspolitisk institutt. ISSN 1894-650X. 2016(8). Full text in Research Archive

View all works in Cristin

Published Apr. 1, 2019 11:41 AM - Last modified Apr. 27, 2022 9:00 AM