God skikk - Om bruk av litteratur og kilder i allmenne, historiske framstillinger

Av Ole-Andreas Rognstad, Johan L. Tønnesson, Anne-Hilde Nagel, Hallstein Laupsa

Skriftserie nr. 192 - 2013

Utredningen God skikk fra 2006 foreligger her endelig som bok. Dokumentet har allerede vist seg nyttig for jurister, saksprosaforfattere, forleggere, forskere, lærere og mediefolk, men det har vært lite tilgjengelig.

Boka tar utgangspunkt i den offentlige debatten (2003-2006) rundt bruk av kilder og litteratur i verket Historien om Norge og inneholder en gjennomgåelse av denne debatten, samt en drøfting av utvalgte eksempler fra dette verket. Den går også gjennom gjeldende praksis i forlagene. Men først og fremst gir den en innføring i forholdet mellom fagetikk og opphavsrett generelt - og spesielt med henblikk på faglitterære historieframstillinger. Dessuten inneholder den en serie konkrete anbefalinger som bør være av interesse både for beslutningstakere, forleggere og saksprosaforfattere.

  • Hva sier loven, og hvilke fagetiske prinsipper bør gjelde for bruk av andres verk i faglitteratur?
  • Hva er forholdet mellom opphavsrett og fagetikk?
  • Hvilken praksis bør forlag og forfattere følge for å leve opp til lovens og fagetikkens standarder for god skikk?

Dette er bokas tre viktigste spørsmål.

Ole-Andreas Rognstad er professor i juss ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo, med fagansvar for opphavsrett. Johan L. Tønnesson er professor i sakprosa ved Universitetet i Oslo og har publisert to avhandlinger med studier av historiefaglig prosa. Anne-Hilde Nagel er professor i historie ved Universitetet i Bergen og har vært leder av Den nasjonale forskningsetiske komité for humanoria og samfunnsfag (NESH). Hallstein Laupsa er forlegger med bred erfaring i utgivelse av faglitteratur.
 

Boken er utgitt på Institutt for privatretts skriftserie.

- 315 sider

Digital utgivelse

Boken er nå fritt tilgjengelig i digital versjon (mai 2022).

 

 

 

Publisert 25. juli 2013 11:09 - Sist endret 25. mai 2022 15:27