PrivIus - Journal of Private Law

I PrivIus publiseres arbeider innen alle fagområder ved Institutt for privatrett og beslektede juridiske emner, skrevet av akademikere og andre fagpersoner tilknyttet Institutt for privatrett og andre universitetsmiljøer, yrkesutøvere og andre. Studentavhandlinger som publiseres vil være på høyt nivå.

Skriftserien PrivIus utgis av Privatrettsfondet - Fondet til fremme av forskning på privatrettens område. Redaksjonskomitéen består av professorene Trygve Bergsåker og Endre Stavang.

Skriftserien endret i 2015 navn til PrivIus.

Fra og med nr. 216, 2021 vil alle utgivelser være digitale.

 

Se siste utgivelser - PrivIus Online (digitale utgivelser)

Bestilling