Paal Berg-seminaret 2016: Arbeidsrett i utvikling. Nye trekk i reguleringer og lønnsdannelse

Arbeidsrettsgruppen ved Institutt for privatrett inviterer til årets Paal Berg-seminar.

Kun for inviterte deltakere.

 

Program

09.00-09.15    Ankomst, kaffe/te

09.15-10.30    Opphavrett i arbeidsforhold. Harald Irgens Jensen, førsteamanuensis, Institutt for privatrett, UiO

10.30-10.45    Pause

10.45-12.00    Hva særpreger tjenestemenns rettsstilling? Om forslaget til ny lov om ansettelsesforhold i staten og om problemstillinger for postdoktorprosjekt. Marianne Jenum Hotvedt, postdoktor, Arbeidsrettsgruppen

12.00-13.15    Lunsj

13.15-14.45    Allmenngjøring på norsk - om Tariffnemndas praksis. Eli Mette Jarbo, avdelingsdirektør, AMS, Arbeids- og sosialdepartementet

14.45-15.00    Pause

15.00-16.00    Arbeidstidsutvalgets instilling og sentrale forslag. Kristin Alsos, forskningsleder, Fafo

16.00-17.30    Lønnsdannelse og frontfagsmodell. Steinar Holden, professor, Økonomisk institutt, UiO

 

 

Publisert 27. jan. 2016 11:50 - Sist endret 9. mars 2016 09:58