Stein Evju

Professor emeritus
Bilde av Stein Evju
English version of this page
Telefon +47-22859325
Mobiltelefon +47-90982695
Rom 342
Treffetider Ingen særskilte treffetider. Begrenset nærvær, treff må forhåndsavtales.
Brukernavn
Besøksadresse Inst. for privatrett Domus Media (Øst) Karl Johans gate 47 0164 Oslo
Postadresse Inst. for privatrett Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Bakgrunn

Stein Evju er født i 1946. Han ble cand. jur. ved Universitetet i Oslo i 1975.

Han var professor i arbeidsrett ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo, fra 1.1.2004, med norsk og internasjonal arbeidsrett som spesialfelt. Evju var leder av Arbeidsrettsgruppen ved Institutt for privatrett 2004-2016. Han gikk av pr. 31.12.2016 efter nådd aldersgrense. Fra 2007 toom. 2021 var han honorær professor (adjungered professor) ved Aarhus Universitet, Juridisk Institut.

Han var ansatt ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo, 1976-1984, fra 1981 som førsteamanuensis og fagansvarlig for arbeidsrett. Han var da også den første bestyrer av instituttets Avdeling for arbeidsrett. Fra 1984 til 2000 var han Arbeidsrettens formann. I 1990-2000 var han dessuten professor II i arbeidsrett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Han var professor i arbeidsrett og forretningsjus ved Handelshøyskolen BI 2001-2003.

Han har vært dommer ad hoc ved Den europeiske menneskerettighetsdomstol og har også virket som voldgiftsdommer. Han var medlem i European Committee of Social Rights (ECSR) fra 1996 til 31.12.2008 og var komitéens president 2001-2003, generalrapportør 2003-2007. ECSR er det rettslige kontrollorgan for Den Europeiske Sosialpakt, Europarådets konvensjon om sosiale og økonomiske menneskerettigheter.

Evju var viseformann (1981-85) og formann (1985-2013) i Norsk Arbeidsrettslig Forening, som han tok initiativ til å stifte 1981. Han deltar i flere internasjonale foreninger og nettverk, herunder som medlem av Executive Committee of the International Society for Labour and Social Security Law,  i the Labour Law Research Network (medlem av the Advisory Committee fra stiftelsen i 2011 til 2019), og som deltager i stiftelsen av European Labour Court Judges’ Meetings (ELCJM, 1984) og  av European Association of Labour Court Judges (EALCJ, 1996). Han er redaktør og redaksjonsrådsmedlem i flere faglige tidsskrifter m.v. og har ledet et større internasjonalt forskningsprosjekt – FORMULA – som var finansiert av Norges Forskningsråd (2008-2012/2014). Han ledet et satsningsprogram for arbeidsrettslig fagutvikling, Arfa (2008-2018), knyttet til Arbeidsrettsgruppen ved Institutt for privatrett. Han har samarbeid med og har medvirket i samfunnsvitenskapelige forskningsmiljøer og forskningsprosjekter. Evju har også holdt et meget stort antall foredrag og presentasjoner både nasjonalt og internasjonalt.

Faglige kompetanseområder

  • Arbeidsrett, særlig kollektiv arbeidsrett og stillingsvern
  • Internasjonal og komparativ arbeidsrett
  • Menneskerettighetsspørsmål på arbeidsrettsområdet

CV, publikasjoner, m.v.

Curriculum Vitae

Publikasjoner

Fullstendig publikasjonsliste pr. 31.12.2021.

Publikasjonslisten i Cristin er ufullstendig og skiller ikke mellom typer av arbeider.

Publikasjoner fra Arbeidsrettsgruppen ved IfP 2004-2018

Borgarting i Grefsenhjemmet: Individuell eftervirkning - lagmannsrett på ville veier. Nytt i privatretten 2020 nr. 3

 

Foredrag, forelesninger, osv.

Faglige presentasjoner m.v.

 

Nordiske doktoravhandlinger i arbeidsrett

Kronologisk oversikt, fra 1990

Samlet oversikt, landsvis

Emneord: Arbeidsrett, Diskrimineringsrett, Europarett, Komparativ rett, Internasjonal privatrett, Menneskerettigheter
Publisert 14. mars 2008 11:41 - Sist endret 22. aug. 2022 15:41

Prosjekter