English version of this page

Domstolenes bristepunkt - Om dommere når rettsstaten er under press

Prosjektet tar for seg grunnleggende spørsmål om vilkårene for rettssikkerhet under autoritære regimer. Målsettingen er å belyse europeiske styresmakters bruk av autoritære metoder overfor rettsvesenet fra tidlig i det 20. århundre og fram til i dag. Hvordan reagerer dommere på slike autoritære metoder, og under hvilke vilkår forvitrer rettssikkerheten?

Foto: Colourbox.com

Om prosjektet

Basert på historiske sammenlikninger av ulike europeiske land, vil prosjektet se på overgangsfasene fra autoritære regimer (fascisme, kommunisme) til rettsstat, og finne ut om ulikheter i den legale kulturen i ulike land kan forklare noen av disse forskjellene.

Prosjektet har oppstart våren 2018 og vil løpe ut 2022.

Prosjektet vil ha sitt hovedinnhold på sine engelske nettsider.

Finansiering

Prosjektet har finansiering fra FRIPRO, Toppforskmidler fra Forskningsrådet og Universitetet i Oslo.

 

 

 

Publisert 12. feb. 2018 09:51 - Sist endret 22. jan. 2021 10:24