Peter Scharff Smith

Bilde av Peter Scharff Smith
English version of this page
Telefon +47 22850158
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 8.etg 0164 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Bakgrunn

Peter Scharff Smith har en mastergrad i samfunnsvitenskap og historie fra Roskilde Universitet (1998). Hans tidlige forskning fokuserte på danskenes samarbeid med nazistene under andre verdenskrig. Som student var han medforfatter på to monografier, blant annet “Under hagekors og Dannebrog. Danskere i Waffen-SS 1940-45” (1998).

Han tok doktorgrad ved Universitetet i København, og leverte en avhandling som omhandlet fengselshistorie og utviklingen av den moderne fengselsvesenet (“Moralske hospitaler. Det moderne fængselsvæsens gennembrud 1770-1870”).

Smiths forskning har vært innenfor det kriminologiske, rettssosiologiske og historiske felt, og han har vært tilknyttet Danish Institute for Human Rights, Universitetet i København, Cambridge University, New York University, det danske nasjonalarkivet, Roskilde universitet og Forsvarsakademiet. Han har også jobbet som forskningsdirektør ved Danish Institute for Human Rights. Han har nylig utgitt: 

- Jules Lobel and Peter Scharff Smith (eds.): Solitary Confinement: Effects, Practices, and Pathways toward Reform Oxford University Press 2020,
- Claus Bundgård Christensen, Niels Bo Poulsen and Peter Scharff Smith: Waffen-SS. Europas nazistiske soldater Dreyers forlag 2019
- Marte Rua and Peter Scharff Smith (eds.): Isolasjon - et fengsel i fengselet Cappelen Damm 2019

Forskningsinteresser

Peter Scharff Smith sine forskningsinteresser faller inn under fire felt:

  • Straff og fengsler - historie, prinsipper og praksis
  • Menneskerettighetssystemet - praksis, prinsipper og normativt rammeverk
  • Strafferettssystemet og lovbryteres familiemedlemmer
  • Krigsforbrytelser og Holocaust
Emneord: Kriminologi og Rettssosiologi, Straff, Fengselstraff, Menneskerettigheter, Krigsforbrytelser
Publisert 18. mai 2016 14:47 - Sist endret 17. sep. 2020 11:39