Peter Scharff Smith

Bilde av Peter Scharff Smith
English version of this page
Telefon +47 22850158
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 8.etg 0164 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Bakgrunn

Peter Scharff Smith har en mastergrad i samfunnsvitenskap og historie fra Roskilde Universitet (1998). Hans tidlige forskning fokuserte på danskenes samarbeid med nazistene under andre verdenskrig. Som student var han medforfatter på to monografier, blant annet “Under hagekors og Dannebrog. Danskere i Waffen-SS 1940-45” (1998).

Han tok doktorgrad ved Universitetet i København, og leverte en avhandling som omhandlet fengselshistorie og utviklingen av den moderne fengselsvesenet (“Moralske hospitaler. Det moderne fængselsvæsens gennembrud 1770-1870”).

Smiths forskning har vært innenfor det kriminologiske, rettssosiologiske og historiske felt, og han har vært tilknyttet Danish Institute for Human Rights, Universitetet i København, Cambridge University, New York University, det danske nasjonalarkivet, Roskilde universitet og Forsvarsakademiet. Han har også jobbet som forskningsdirektør ved Danish Institute for Human Rights. Han har nylig utgitt: 

- Jules Lobel and Peter Scharff Smith (eds.): Solitary Confinement: Effects, Practices, and Pathways toward Reform Oxford University Press 2020,
- Claus Bundgård Christensen, Niels Bo Poulsen and Peter Scharff Smith: Waffen-SS. Europas nazistiske soldater Dreyers forlag 2019
- Marte Rua and Peter Scharff Smith (eds.): Isolasjon - et fengsel i fengselet Cappelen Damm 2019

Forskningsinteresser

Peter Scharff Smith sine forskningsinteresser faller inn under fire felt:

 • Straff og fengsler - historie, prinsipper og praksis
 • Menneskerettighetssystemet - praksis, prinsipper og normativt rammeverk
 • Strafferettssystemet og lovbryteres familiemedlemmer
 • Krigsforbrytelser og Holocaust
Emneord: Kriminologi og Rettssosiologi, Straff, Fengselstraff, Menneskerettigheter, Krigsforbrytelser

Publikasjoner

Bøker - Monografier:


Claus Bundgård Christensen, Niels Bo Poulsen and Peter Scharff Smith (2019): Waffen-SS. Europas nazistiske soldater Dreyers forlag
 

Claus Bundgård Christensen, Niels Bo Poulsen & Peter Scharff Smith (2015): Waffen-SS. Europas Nazistiske Soldater, (“Waffen-SS. Europes Nazi Soldiers”), Gyldendal (783 pages).

 

Peter Scharff Smith (2014): When the Innocent are Punished. The Children of Imprisoned Parents, Palgrave Macmillan (298 pages).

 

Hans Jørgen Engbo & Peter Scharff Smith (2012): Fængsler og menneskerettigheder, (”Prisons and Human Rights”), Jurist- og økonomforbundets forlag (314 pages).

 

Peter Scharff Smith (2003): Moralske hospitaler - Det moderne fængselsvæsens gennembrud internationalt og i Danmark ca. 1770-1870 ("Hospitals of Morality - the Breakthrough of the Modern Penitentiary Internationally and in Denmark 1770-1870"), Forum (451 pages).

 

Claus Bundgård Christensen, Niels Bo Poulsen and Peter Scharff Smith (1998): Under hagekors og Dannebrog - danskere i Waffen SS 1940-45, ("Below the Swastika and the Danish flag - Danes in the Waffen SS 1940-45"), Aschehoug (521 pages).

 

Andre bøker

Jules Lobel and Peter Scharff Smith (2020): Solitary Confinement: Effects, Practices, and Pathways toward Reform Oxford University Press


Marte Rua and Peter Scharff Smith (2019): Isolasjon - et fengsel i fengselet Cappelen Damm

 

Rachel Condry and Peter Scharff Smith (2018): Prisons, Punishment, and the Family: Towards a New Sociology of Punishment? Oxford University Press

 

Peter Scharff Smith & Thomas Ugelvik (2016): Embraced by the Welfare State? Scandinavian Penal History, Culture and Prison Practice. Basingstoke: Palgrave.

 

Lagoutte, Stephanie, Hans-Otto Sano & Peter Scharff Smith (2006): Human Rights in Turmoil. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers (299 pages).

 

Artikler

Condry, Rachel & Smith, Peter Scharff (2019). A Holistic Approach to Prisoners’ Families—From Arrest to Release, In Marie Hutton & Dominique Moran (ed.),  The Palgrave Handbook of Prison and the Family.  Palgrave Macmillan. 

 

Smith, Peter Scharff (2018). Curing Criminal Thoughts: from Religious Conversion to Cognitive Therapy in Prison, In Tyge Krogh; Sofie Lene Bak & Claus Bundgård Christensen (ed.),  Cultural Histories of Crime in Denmark, 1500 to 2000.  Routledge. 

 

Peter Scharff Smith (2016): “Dehumanisation, social contact and techniques of Othering:  Combining the lessons from Holocaust studies and prison research” in Anna Eriksson (ed.) Punishing the Other: The social production of immorality revisited, Routledge.

 

Peter Scharff Smith (2015): “Reform and research – re-connecting prison and society in the 21st century” in International Journal for Crime, Justice and Social Democracy.

 

Peter Scharff Smith (2012): “Imprisonment and internet access. Human rights, the principle of normalization and the question of prisoners access to digital communications technology” in Nordic Journal of Human Rights, no. 4, (pp. 454-482).

 

Peter Scharff Smith (2011): “A Critical look at Scandinavian Exceptionalism. Welfare State theories, Penal Populism, and Prison Conditions in Denmark and Scandinavia” in Ugelvik, Thomas and Jane Dullum (ed.) Nordic prison practice and policy - exceptional or not?: Exploring penal exceptionalism in the Nordic context, Routledge.

 

Peter Scharff Smith (2008): ”’Degenerate Criminals’: Mental Health and Psychiatric Studies of Danish Prisoners in Solitary Confinement, 1870—1920” in Criminal Justice and Behavior, vol. 35, (pp. 1048-1064).

 

Peter Scharff Smith (2006): "The Effects of Solitary Confinement on Prison Inmates: A Brief History and Review of the Literature" in Michael Tonry (ed.) Crime and Justice, Vol. 34, Chicago University Press (pp. 441-528).

 

Peter Scharff Smith (2004): "A Religious Technology of the Self - Rationality and Religion in the Rise of the Modern Penitentiary" in Punishment and Society Vol. 6, no. 2, (pp. 195-220).

 

Peter Scharff Smith, Claus Bundgård Christensen and Niels Bo Poulsen (1999): "The Danish volunteers in the Waffen SS and German Warfare at the Eastern front" in Contemporary European History, no. I, Cambridge University Press, (pp. 73-96).

 • Smith, Peter Scharff (2022). Dynamic Security or Corruption of Authority? Normalization and Prisoner-Staff Relations in Danish Prisons. I Crewe, Ben; Goldsmith, Andrew & Halsey, Mark (Red.), Power and pain in the modern prison: The society of captives revisited. Oxford University Press. ISSN 9780198859338. s. 290–308.
 • Barker, Vanessa & Smith, Peter Scharff (2021). This is Denmark: Prison Islands and the Detention of Immigrants. British Journal of Criminology. ISSN 0007-0955. 61(6), s. 1540–1556. doi: 10.1093/bjc/azab016.
 • Smith, Peter Scharff & Villman, Emma (2021). Prisons, families and human rights From prisoners’ rights to the rights of prisoners’ children. I Parkes, Aisling & Donson, Fiona (Red.), Parental Imprisonment and Children's Rights. Routledge. ISSN 9781315270234.
 • Smith, Peter Scharff (2020). Solitary Confinement-Effects and Practices from the Nineteenth Century until Today. I Smith, Peter Scharff & Lobel, Jules (Red.), Solitary Confinement. Effects, Practices, and Pathways toward Reform. Oxford University Press. ISSN 9780190947927. s. 21–42.
 • Smith, Peter Scharff (2019). From Research to Reform: Improving the Experiences of the Children and Families of Incarcerated Parents in Europe. I Eddy, J. Mark & Poehlmann-Tynan, Julie (Red.), Handbook on Children with Incarcerated Parents. Research, Policy, and Practice. Springer. ISSN 978-3-030-16706-6. s. 267–277. doi: https%3A/doi.org/10.1007/978-3-030-16707-3_18.
 • Condry, Rachel & Smith, Peter Scharff (2019). A Holistic Approach to Prisoners’ Families—From Arrest to Release . I Hutton, Marie & Moran, Dominique (Red.), The Palgrave Handbook of Prison and the Family . Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-030-12744-2. s. 99–118. doi: 10.1007/978-3-030-12744-2_6.
 • Smith, Peter Scharff & Koch, Ida (2019). Isolationens følgevirkninger - fra 1800-tallet til i dag. I Rua, Marte & Smith, Peter Scharff (Red.), Isolasjon. Et fengsel i fengselet. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-55672-3. s. 109–140.
 • Rua, Marte; Smith, Peter Scharff; Horn, Thomas & Nilsen, Johannes Flisnes (2019). Isolasjon i skandinaviske fengsler - en oversikt. I Rua, Marte & Smith, Peter Scharff (Red.), Isolasjon. Et fengsel i fengselet. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-55672-3. s. 41–80.
 • Smith, Peter Scharff (2018). Prisoners' Families, Public Opinion, and the State: Punishment and Society from a Family and Human Rights Perspective. I Smith, Peter Scharff & Condry, Rachel (Red.), Prisons, Punishment, and the Family. Towards a New Sociology of Punishment?. Oxford University Press. ISSN 978-0-19-881008-7. s. 121–136. doi: 10.1093/oso/9780198810087.003.0008.
 • Smith, Peter Scharff & Condry, Rachel (2018). The Sociology of Punishment and the Effects of Imprisonment on Families. I Smith, Peter Scharff & Condry, Rachel (Red.), Prisons, Punishment, and the Family. Towards a New Sociology of Punishment?. Oxford University Press. ISSN 978-0-19-881008-7. s. 1–26. doi: 10.1093/oso/9780198810087.003.0001.
 • Smith, Peter Scharff (2018). Curing Criminal Thoughts: from Religious Conversion to Cognitive Therapy in Prison. I Krogh, Tyge; Bak, Sofie Lene & Christensen, Claus Bundgård (Red.), Cultural Histories of Crime in Denmark, 1500 to 2000. Routledge. ISSN 978-1-138-04851-5. s. 255–272. doi: 10.4324/9781315170169-15.
 • Smith, Peter Scharff & Minke, Linda (2017). Trusler og vold i danske fængsler og arresthuse. I Minke, Linda (Red.), KRIM. 50 års kriminalpolitik. Resultater og visioner. Forlag1. ISSN 9788792841551. s. 232–266.
 • Smith, Peter Scharff (2017). Punishment Without Conviction? Scandinavian Pre-trial Practices and the Power of the Benevolent State. I Smith, Peter Scharff & Ugelvik, Thomas (Red.), Scandinavian Penal History, Culture and Prison Practice: Embraced By the Welfare State?. Palgrave Macmillan. ISSN 978-1-137-58528-8. s. 129–156. doi: 10.1057/978-1-137-58529-5_6.
 • Lomell, Heidi Mork & Smith, Peter Scharff (2017). Rettssosiologi. I Føllesdal, Andreas; Ruud, Morten & Ulfstein, Geir (Red.), Menneskerettighetene og Norge: Rettsutvikling, rettsliggjøring og demokrati. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02212-3. s. 190–211.
 • Smith, Peter Scharff; Christensen, Claus Bundgård & Poulsen, Niels Bo (2017). Germanic volunteers from northern Europe. I Böhler, Jochen & Gerwarth, Robert (Red.), The Waffen-SS. A European History. Oxford University Press. ISSN 978-0-19-879055-6. s. 42–75. doi: 10.1093/acprof%3Aoso/9780198790556.003.0003.
 • Smith, Peter Scharff & Ugelvik, Thomas (2017). Punishment and Welfare in Scandinavia. I Smith, Peter Scharff & Ugelvik, Thomas (Red.), Scandinavian Penal History, Culture and Prison Practice: Embraced By the Welfare State?. Palgrave Macmillan. ISSN 978-1-137-58528-8. doi: 10.1057/978-1-137-58529-5_21.
 • Smith, Peter Scharff & Ugelvik, Thomas (2017). Introduction: Punishment, Welfare and Prison History in Scandinavia. I Smith, Peter Scharff & Ugelvik, Thomas (Red.), Scandinavian Penal History, Culture and Prison Practice: Embraced By the Welfare State?. Palgrave Macmillan. ISSN 978-1-137-58528-8. doi: 10.1057/978-1-137-58529-5_1.
 • Smith, Peter Scharff; Poulsen, Niels Bo & Christensen, Claus Bundgård (2016). Fra videnskab til mindekultur og reenactment: Historiebrugen om danskere i tysk krigstjeneste. I Bak, Sofie Lene (Red.), “Kildekunst”: Historiske & kulturhistoriske studier. Festskrift til John T. Lauridsen. Museum Tusculanums Forlag. ISSN 978-87-635-4546-4. s. 539–565.
 • Smith, Peter Scharff; Christensen, Claus Bundgård & Poulsen, Niels Bo (2016). Samtaler om vold. Oral History med forhenværende Waffen-SS soldater. I Bak, Sofie Lene (Red.), Oral History i Danmark. Syddansk Universitetsforlag. ISSN 978-87-7674-239-3. s. 35–62.
 • Smith, Peter Scharff (2016). Dehumanisation, social contact and techniques of Othering: Combining the lessons from Holocaust studies and prison research. I Eriksson, Anna (Red.), Punishing the Other: The Social Production of Immorality Revisited. Routledge. ISSN 978-1-138-77694-4. s. 11–29. doi: 10.4324/9781315772912-2.
 • Smith, Peter Scharff (2016). Prisons and Human Rights: Past, Present and Future Challenges. I Weber, Leanne; Fishwick, Elaine & Marmo, Marinella (Red.), The Routledge International Handbook of Criminology and Human Rights. Routledge. ISSN 978-1-138-93117-6. s. 525–535.
 • Smith, Peter Scharff & Jørgensen, Rikke Frank (2016). Fængslet og den digitale kløft − Frihedsberøvelse, internetadgang og menneskerettigheder. EU-ret & Menneskeret. ISSN 1395-220X. 23(2).

Se alle arbeider i Cristin

 • Smith, Peter Scharff & Lobel, Jules (2020). Solitary Confinement. Effects, Practices, and Pathways toward Reform. Oxford University Press. ISBN 9780190947927. 384 s.
 • Rua, Marte & Smith, Peter Scharff (2019). Isolasjon. Et fengsel i fengselet. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-55672-3. 280 s.
 • Smith, Peter Scharff & Condry, Rachel (2018). Prisons, Punishment, and the Family. Towards a New Sociology of Punishment? Oxford University Press. ISBN 978-0-19-881008-7. 314 s.
 • Smith, Peter Scharff & Jakobsen, Janne (2017). Varetægtsfængsling. Danmarks hårdeste straf? Jurist- og Økonomforbundets Forlag. ISBN 978-87-574-3457-6. 220 s.
 • Smith, Peter Scharff & Ugelvik, Thomas (2017). Scandinavian Penal History, Culture and Prison Practice: Embraced By the Welfare State? Palgrave Macmillan. ISBN 978-1-137-58528-8. 400 s.
 • Smith, Peter Scharff; Poulsen, Niels Bo & Christensen, Claus Bundgård (2016). De Waffen-SS. Het Europese leger van de Nazi's. Ad. Donker. ISBN 978-90-6100-720-3. 798 s.
 • Smith, Peter Scharff; Poulsen, Niels Bo & Christensen, Claus Bundgård (2015). Waffen-SS. Europas nazistiske soldater. Gyldendal. ISBN 978-87-030-7361-3. 783 s.
 • Smith, Peter Scharff (2014). When the Innocent are Punished. The Children of Imprisoned Parents. Palgrave Macmillan. ISBN 978-1-137-41428-1. 298 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Smith, Peter Scharff (2022). Penal Exceptionalism? Prisons and Punishment in the Scandinavian countries. .
 • Smith, Peter Scharff (2022). Internetadgang eller forbud og sensur? Ytringsfrihet og menneskerettigheter i fengsel.
 • Smith, Peter Scharff (2022). From Rehabilitation to Detention - When Immigrants Become Prisoners.
 • Smith, Peter Scharff (2022). Reform and Research. Re‐connecting Prison and Society in the 21st Century (keynote) .
 • Smith, Peter Scharff (2022). Implementing Children's ambassadors in Scandinavian prison systems.
 • Smith, Peter Scharff (2021). Thomas Mathiesen on Prison and Society.
 • Smith, Peter Scharff (2021). Professor: Følelsesstyret retspolitik fjerner fokus fra resocialisering af kriminelle. Altinget. ISSN 2597-0127.
 • Sandvik, Kristin Bergtora; Graver, Hans Petter & Smith, Peter Scharff (2021). The Pomp of Popular Constitutional Outrage. Verfassungsblog. ISSN 2366-7044.
 • Smith, Peter Scharff (2021). Pre-trial detention and the children of prisoners.
 • Smith, Peter Scharff (2021). Prisons, Punishment and the Family.
 • Smith, Peter Scharff (2021). Strafcelle som fejlslagen retspolitik.
 • Smith, Peter Scharff & Hellebust, Marion (2021). Lengst inne i fengselet.
 • Smith, Peter Scharff & Hellebust, Marion (2021). Lengst inne i fengselet - kvinnelige innsatte med behov for helsehjelp.
 • Smith, Peter Scharff (2021). Hva vet vi om barn med innsatte foreldre?
 • Smith, Peter Scharff (2021). De moderne fængsler – og en digtende skolelærer i Vridsløselille. Noter. ISSN 2246-6231.
 • Smith, Peter Scharff (2020). The Children of Imprisoned Parents and their Human Rights.
 • Smith, Peter Scharff (2020). Nordic Covid-19 lockdowns: Locked up, locked in and locked out.
 • Smith, Peter Scharff (2020). Et skandinavisk isolationsfænomen? Brugen af isolation i fængsler i Norge, Sverige og Danmark .
 • Smith, Peter Scharff (2020). Et fængsel i fængslet - isolation fra 1800 tallet og frem til i dag.
 • Smith, Peter Scharff (2020). Penal populism, crimmigration, and prison practice in the Nordic welfare state - the case of Denmark.
 • Smith, Peter Scharff; Rytter, Therese & Hatting, John (2020). Fængslerne er fyldte: Bringer vi ikke antallet af indsatte ned, kan det blive en tikkende coronabombe. Dagbladet Politiken. ISSN 0907-1814.
 • Smith, Peter Scharff; Minke, Linda; Larsen, Tina Maria & Lysgaard, Dorthe (2020). 'Verdens bedste land' bør også gælde for børn af fængslede. Det er på tide, at indsattes børn får bedre besøgsvilkår. Dagbladet Politiken. ISSN 0907-1814.
 • Rua, Marte & Smith, Peter Scharff (2020). Akademisk kvarter: Hva gjør isolasjon i fengsel med et menneske? [Internett]. Cappelen Damms podcast.
 • Smith, Peter Scharff & Lobel, Jules (2020). Solitary Confinement-from Extreme Isolation to Prison Reform. I Smith, Peter Scharff & Lobel, Jules (Red.), Solitary Confinement. Effects, Practices, and Pathways toward Reform. Oxford University Press. ISSN 9780190947927. s. 1–20.
 • Smith, Peter Scharff & Karlsson Schaffer, Johan (2019). ”Blunda inte för isoleringens dödliga effekt”. Svenska dagbladet. ISSN 1101-2412.
 • Smith, Peter Scharff (2019). Dansk forsker: Vi har skabt en retspolitik baseret på følelser i stedet for facts. [Avis]. Berlingske Tidende.
 • Smith, Peter Scharff & Lundeberg, Ingrid Rindal (2019). Digital Capital in Prison? - ICT’s and mobile phones behind bars. .
 • Smith, Peter Scharff (2019). Solitary Confinement.
 • Smith, Peter Scharff (2019). Isolasjon.
 • Smith, Peter Scharff (2019). Children of Imprisoned Parents and the Sociology of Punishment.
 • Smith, Peter Scharff (2019). "Children of Imprisoned Parents: Prison Regimes, Contact, and Family Relationships".
 • Rua, Marte & Smith, Peter Scharff (2019). Forord. I Rua, Marte & Smith, Peter Scharff (Red.), Isolasjon. Et fengsel i fengselet. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-55672-3. s. 5–8.
 • Rua, Marte & Smith, Peter Scharff (2019). Isolasjon - et fengsel i fengselet. I Rua, Marte & Smith, Peter Scharff (Red.), Isolasjon. Et fengsel i fengselet. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-55672-3. s. 15–40.
 • Smith, Peter Scharff; Østerbye, Kim & Verland, Karin (2018). Brugen af isolationsfængsling er gået amok. Dagbladet Politiken. ISSN 0907-1814.
 • Smith, Peter Scharff (2018). Kan man afskaffe fængsler?
 • Smith, Peter Scharff (2018). Varetægtsfængsling - Danmarks hårdeste straf?
 • Smith, Peter Scharff (2018). Forskning og samfund.
 • Smith, Peter Scharff (2018). Børn af fængslede.
 • Smith, Peter Scharff (2018). Fængsler, arkitektur og mennesker.
 • Smith, Peter Scharff (2018). From Entry to Post-Release. Comparing transitions in different societies .
 • Smith, Peter Scharff (2018). Tiden i fengsel - og tiden utenfor. I Ekern, Pål Henrik (Red.), TID. Preus Museum. ISSN 978-82-92999-07-3.
 • Smith, Peter Scharff (2017). Varetægtsfængsling.
 • Smith, Peter Scharff (2017). Forskning om børn af fængslede igennem et halvt århundrede - hvad ved vi i dag og hvad bør vi vide?
 • Smith, Peter Scharff (2017). Fængsler og straf.
 • Smith, Peter Scharff (2017). Nordic Prison Practice.
 • Smith, Peter Scharff (2017). Prisoners Families and the State.
 • Smith, Peter Scharff (2017). Varetægtsfængsling i Danmark.
 • Smith, Peter Scharff (2017). What are the international experiences using alternatives and reducing the use of solitary confinement?
 • Smith, Peter Scharff (2017). What are the health consequences of solitary confinement?
 • Smith, Peter Scharff (2017). Punishing the Innocent? Pre-trial detention in Scandinavia.
 • Smith, Peter Scharff (2017). Dynamic security, normalization or corruption of authority? Drugs, mobile phones and prisoner-staff relations in Danish prisons.
 • Smith, Peter Scharff & Ugelvik, Thomas (2017). Scandinavian penal history, culture and prison practice.
 • Smith, Peter Scharff & Jakobsen, Janne (2016). Varetægtsfængsling - Danmarks hårdeste straf? I Jensen, Steven L.B. & Jacobsen, Anette Faye (Red.), Kampen om Menneskerettighederne. Gads Forlag. ISSN 978-87-12-05301-9. s. 74–93.
 • Hellebust, Marion; Smith, Peter Scharff; Lundeberg, Ingrid & Skilbrei, May-Len (2021). Lengst inne i fengselet – Kvinnelige innsatte med behov for helsehjelp. UiO.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 18. mai 2016 14:47 - Sist endret 17. sep. 2020 11:39