Hans Petter Graver

Bilde av Hans Petter Graver
English version of this page
Telefon +47-22859739
Mobiltelefon +47-90606085
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media Øst
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Andre tilknytninger Det juridiske fakultet

Faglige kompetanseområder

 • Konkurranse- og markedsrett
 • Forvaltningsrett
 • EØS
 • Retorikk

CV (english)

Emneord: Konkurranserett, Forvaltningsrett, Europarett, Markedsrett, Rettsteori, Retorikk

Publikasjoner

 • Graver, Hans Petter (2018). Dommeren som likte roser. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  s 88- 111
 • Graver, Hans Petter (2018). Judicial Independence Under Authoritarian Rule: An Institutional Approach to the Legal Tradition of the West. Hague Journal on the Rule of Law.  ISSN 1876-4045. . doi: 10.1007/s40803-018-0071-8 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Graver, Hans Petter (2017). Business Enterprises and the Environmental Information Act in Norway Focus: Public Participation in Environmental Protection. Frontiers of Law in China.  ISSN 1673-3428.  12(1), s 3- 23 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Graver, Hans Petter (2017). Menneskerettigheter, rett og moral, I: Jakob Lothe (red.),  Forsking og menneskerettar.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-884-5.  kapittel.  s 71 - 82
 • Graver, Hans Petter (2017). ?Por que Adolf Hitler perdono a los jueces?. el Cronista del Estado Social y Democratio de Derecho.  ISSN 1889-0016.  (68), s 4- 15
 • Graver, Hans Petter (2017). The EEA and the Protection of Human Rights, In Stefan Lorenzmeier & Hans-Peter Folz (ed.),  Recht und Realität. Festschrift für Christoph Vedder.  Nomos Verlagsgesellschaft.  ISBN 9783848731725.  kapittel.  s 294 - 308 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Graver, Hans Petter (2016). Hvor langt kan lovgivningen begrense domstolsprøvingen av forvaltningsvedtak?, I:  Rettsavklaring og rettsutvikling - Festskrift til Tore Schei.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215026091.  kapittel.  s 778 - 787
 • Graver, Hans Petter (2016). Høyesterett og rettsutviklingen : førti år etter, I: Hans Christian Bugge; Hilde Indreberg; Aslak Syse & Arnulf Tverberg (red.),  Lov, liv og lære.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02446-2.  kapittel.  s 242 - 254
 • Graver, Hans Petter (2016). Judging without Impunity: On the Criminal Responsibility of Authoritarian Judges. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice.  ISSN 1894-4183.  4(1), s 125- 149 . doi: http://dx.doi.org/10.15845/bjclcj.v4i1.1029
 • Graver, Hans Petter (2016). Possibilities and Challenges of the EEA as an Option for the UK After Brexit. European Papers.  ISSN 2499-8249.  1(3), s 803- 821 . doi: 10.15166/2499-8249/106
 • Graver, Hans Petter (2016). Trollmannen fra Oz: følelsenes plass i rettsfortellingen, I: Anne Marie Frøseth; Linda Grøning & Rasmus Wandall (red.),  Rettsfølelsen i strafferettssystemet – perspektiver fra teori og praksis.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-0548-952-3.  kapittel 2.  s 47 - 73
 • Graver, Hans Petter (2015). Dommere og uretten. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  s 5- 13
 • Graver, Hans Petter (2015). Erzählungen ohne Grenzen - Gemeinwohlhorizonte under Internationalizierung, I: Cordula Stumpf; Kainer Friedemann & Christian Baldus (red.),  Privatrecht, Wirtschaftsrecht, Verfassungsrecht Privatinitiative und Gemeinwohlhorizonte in der europäischen Integration.  Nomos Verlagsgesellschaft.  ISBN 9783848720880.  kapittel.  s 799 - 805 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Graver, Hans Petter (2015). Rettsoppgjøret i Norge - tid for et nytt juridisk blikk?. Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift.  ISSN 0024-6980.  (2), s 65- 86
 • Graver, Hans Petter (2014). Der Europäische Wirtscahftsraum (EWR), I: Armin Hatje & Peter-Christian Müller-Graff (red.),  Europäisches Organisations- und Verfassungsrecht.  Nomos Verlagsgesellschaft.  ISBN 978-3-8329-7231-8.  § 19.  s 921 - 936
 • Graver, Hans Petter (2014). Judicial Independence and Judicial Responsibility, In Nils A. Engstad; Astrid Lærdal Frøseth & Bård Tønder (ed.),  The independence of judges.  Eleven International Publishing.  ISBN 978-94-6236-116-4.  21.  s 309 - 232
 • Graver, Hans Petter (2014). Richter in Diktaturen: Taten und strafrechtliche Aufarbeitung im internationalen Vergleich. myops - Berichte aus der Welt des Rechts.  ISSN 1865-2301.  8(22), s 5- 16
 • Graver, Hans Petter (2014). The Immoral Choice - How Judges Participate in the Transformation of Rule of Law to Legal Evil, In Carl Baudenbacher; Phillip Speitler; Bryndís Pálmarsdóttir & EFTA Court EFTA Court (ed.),  The EEA and the EFTA Court : Decentred Integration.  Hart Publishing Ltd.  ISBN 978-1-84946-626-4.  Chapter 6.  s 63 - 80
 • Bakken, Jonas & Graver, Hans Petter (2013). Juss og retorikk, I: Jonas Bakken & Hans Petter Graver (red.),  Juss, språk og retorikk.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1485-3.  Innledning.  s 11 - 17
 • Graver, Hans Petter (2013). Der retten slutter, I: Dag Michalsen (red.),  Unntakstilstand og forfatning: Brudd og kontinuitet i konstitusjonell rett.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3634-2.  Kapittel 4.  s 138 - 155
 • Graver, Hans Petter (2013). Okkupasjon, folkerett og dødsdommen mot Klinge. Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift.  ISSN 0024-6980.  s 275- 294
 • Graver, Hans Petter (2013). Utfordringer til rettskildelæren, I: Asbjørn Kjønstad (red.),  Nye trender i rettsvitenskapen.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-45075-2.  Del 2.  s 32 - 42
 • Graver, Hans Petter (2012). Doing Justice, In . EFTA COURT (ed.),  Judicial Protection in the European Economic Area.  German Law Publishers.  ISBN 978-3-941389-10-6.  kapittel.  s 59 - 70
 • Graver, Hans Petter (2012). Measure for Measure - On Law and Forgiveness, In Helle Porsdam & Thomas Elholm (ed.),  Dialogues on Justice.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-026938-3.  kapittel.  s 160 - 174
 • Graver, Hans Petter (2012). Når er dommeren lojal og når er han servil? Noen tanker om dommeruavhengighet, I: Nils Asbjørn Engstad; Astrid Lærdal Frøseth & Bård Tønder (red.),  Dommernes uavhengighet.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1110-4.  Del VII.  s 543 - 571
 • Graver, Hans Petter (2012). Tilsyn og forvaltningsrett, I:  Risiko og tilsyn Risikostyring og rettslig regulering.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01883-6.  kapittel 6.  s 125 - 143
 • Graver, Hans Petter (2011). Det offentlige i media og markedet - Utfordrninger for offentlig forvaltning i nordiske demikratier i det 21 århundre. Nordisk Administrativt Tidsskrift.  ISSN 0029-1285.  88(1), s 29- 48
 • Graver, Hans Petter (2011). Retorikk i rett og politikk, I: Olaf Halvorsen Rønning (red.),  Med loven mot makta. Juss-Buss førti år.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-648-3.  kapittel.  s 79 - 90
 • Graver, Hans Petter (2011). Rettsforskningens oppgaver og rettsvitenskapens autonomi. Tidsskrift for rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  (2), s 230- 249
 • Graver, Hans Petter (2010). Internasjonal privatrett. Fortellinger om en bok og et besøk - noen kommentarer til lovvalgsdommen i saken om "Bokhandleren i Kabul". Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 23- 26
 • Graver, Hans Petter (2010). Social Rights as Human Rights - The approach of the European Court of Justice. Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland.  ISSN 0040-6953.  s 471- 476
 • Graver, Hans Petter (2009). Bevisbedømmelse - uvitenskapelig magefølelse eller rasjonell helhetsvurdering?. Tidsskrift for rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  122(2), s 191- 233
 • Graver, Hans Petter (2009). Trenger vi juridiske tekster med mer humør?. Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland.  ISSN 0040-6953.  (3-4), s 235- 249
 • Graver, Hans Petter (2008). Bruk av helsepersonell som sakkyndig innen forvaltningen, I: Nina Mår & Barbro Andenæs (red.),  Klagenemnder - rettssikkerhet og effektivitet.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0512-7.  Frittstående artikkel.  s 49 - 71
 • Graver, Hans Petter (2008). Sense and sensibility - classic rhetoric as a model for modern legal thinking. Scandinavian Studies in Law.  ISSN 0085-5944.  53, s 231- 258
 • Graver, Hans Petter (2008). Tåren i dommerens øyekrok, I: samuli hurri (red.),  Demokraattiisen oikeuden ehdot.  Tutkijaliitto.  ISBN 978-952-5169-59-1.  frittstående kapittel.  s 301 - 310
 • Graver, Hans Petter (2008). Vanlig juridisk metode? om rettsdogmatikken som juridisk sjanger. Tidsskrift for rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  121(2), s 149- 178
 • Graver, Hans Petter (2007). Erstatningsrett. Statens erstatningsansvar. Høyesteretts dom 28. november (2006 HR-2006-02007-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 12- 12
 • Graver, Hans Petter (2007). Europarett. Norsk boplikt og EF-rettens prinsipp om fri flyt av kapital. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 12- 14
 • Graver, Hans Petter (2007). Fjordlaksformelen og forvaltningens vurderingsfrihet. Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift.  ISSN 0024-6980.  46(6), s 365- 374
 • Graver, Hans Petter (2007). Fornuft og følelser - om klassisk retorikk som modell for moderne juridisk metode. Tidsskrift for rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  (4), s 527- 562
 • Graver, Hans Petter (2007). Rettslige sider ved forvaltningens mediehåndtering. Tidsskrift for rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  120(3), s 321- 360 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Graver, Hans Petter (2007). Stolthet og fordom - til rettsretorikkens etos. Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  33(4), s 184- 200
 • Graver, Hans Petter (2007). The Harmonisation of National Administrative Law, In Mario Monti; Prinz Nikolaus von und zu Lichtenstein; Bo Vesterdorf; Jay Westbrook & Luzius Wildhaber (ed.),  Festschrift for Carl Baudenbacher.  Nomos Verlagsgesellschaft.  ISBN 978-3-8329-2875-9.  II Economic Law.  s 377 - 391
 • Graver, Hans Petter (2007). What cares these roares for the name of king? To cabin! Silence! Trouble us not. Community law, judicial activism and liquid rules - an EEA perspective, In Henrik Bull & Carl Baudenbacher (ed.),  European integration through interaction of legal regimes.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-1501181-3.  Kapittel.  s 99 - 131
 • Graver, Hans Petter (2006). Juss, politikk og dommeraktivisme i en flytende europeisk rettsorden, I: Henning Jakhelln; Ole Kristian Fauchald & Aslak Syse (red.),  dog Fred er ej det Bedste... Festskrift til C.A. Fleischer på hans 70-årsdag 26.august 2006.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00960-3.  kapittel.  s 203 - 215
 • Graver, Hans Petter (2006). Markedsstaten som begrep og utfordring til forvaltningsretten, I: Carsten Henrichsen; Steen Rønsholdt & Peter Blume (red.),  Forvaltningsretlige perspektiver.  Jurist- og Økonomforbundets Forlag.  ISBN 87-574-1416-5.  Del 1 kapittel 2.  s 31 - 62
 • Graver, Hans Petter (2006). Det offentlige og konkurranse i markedsstaten - særrettigheter og offentlig kontroll på de regulerte sektorer. Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift.  ISSN 0024-6980.  s 579- 599
 • Graver, Hans Petter (2006). I prinsippet prinsipiell - om rettsprinsipper. Tidsskrift for rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  119(2/3), s 189- 221
 • Graver, Hans Petter (2005). EØS, suverenitet og statens ansvar for manglende gjennomføring - kommentar til Høyesteretts dom Finanger II. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 1- 7

Se alle arbeider i Cristin

 • Arnesen, Finn; Fredriksen, Halvard Haukeland; Graver, Hans Petter; Mestad, Ola & Vedder, Christoph (ed.) (2018). Agreement on the European Economic Area - A Commentary. Nomos Verlagsgesellschaft.  ISBN 978-3-8487-3219-7.  1177 s.
 • Mestad, Ola; Graver, Hans Petter & Müller-Graff, Peter-Christian (2016). European Law and National Constitutions. Berliner Wissenschafts-Verlag GmbH.  ISBN 9783830537182.  278 s.
 • Graver, Hans Petter (2015). Alminnelig forvaltningsrett, 4. utgave. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215020846.  591 s.
 • Graver, Hans Petter (2015). Dommernes krig Den tyske okkupasjonen 1940-1945 og den norske rettsstaten. Pax Forlag.  ISBN 9788253038087.  302 s.
 • Graver, Hans Petter (2015). Judges Against Justice On Judges When the Rule of Law is Under Attack. Springer.  ISBN 978-3-662-44292-0.  301 s.
 • Bakken, Jonas & Graver, Hans Petter (red.) (2013). Juss, språk og retorikk. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1485-3.  224 s.
 • Graver, Hans Petter; Stub, Marius & Kraby, Ida Hjort (red.) (2013). Forsker og formidler. Festskrift til Erik Magnus Boe på 70-årsdagen 17. april 2013. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02201-7.  455 s.
 • Graver, Hans Petter (2011). Hva er rett. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01727-3.  149 s.
 • Graver, Hans Petter (2010). Rett, retorikk og juridisk argumentasjon Keiserens garderobe og andre essays. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01703-7.  309 s.
 • Graver, Hans Petter (2008). Juridisk overtalelseskunst. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0751-0.  246 s.
 • Graver, Hans Petter (2007). Alminnelig forvaltningsrett, 3. utgave. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01148-6.  665 s.
 • Graver, Hans Petter (2007). Rettsretorikk - en metodelære. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0604-9.  130 s.
 • Graver, Hans Petter & Hjelmeng, Erling Johan (2006). Norsk konkurranserett bind II Prosess og sanksjoner. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01033-5.  207 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Frich, Jan C; Graver, Hans Petter & Sandlie, Inger (2017). Hvorfor begrunne karakteren?. Universitas.  ISSN 0805-1798.
 • Frich, Jan C; Graver, Hans Petter & Sandlie, Inger (2017). Slik blir Team Gravers læringsstrategi. Universitas.  ISSN 0805-1798.
 • Frich, Jan C; Graver, Hans Petter & Sandlie, Inger (2017). Slik skal team Graver, Sandlie & Frich gjøre UiO til læringsuniversitetet. Uniforum.  ISSN 1891-5825.
 • Graver, Hans Petter & Frich, Jan C (2017). Kultur for kvalitet. Uniforum.  ISSN 1891-5825.
 • Graver, Hans Petter; Sandlie, Inger & Frich, Jan C (2017). Forvandle vår verden | Graver, Sandlie og Frich. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 18- 19
 • Graver, Hans Petter; Sandlie, Inger & Frich, Jan C (2017). Rektorteam Graver/Sandlie/Frich: Ledelse og administrasjon. Uniforum.  ISSN 1891-5825.
 • Sandlie, Inger; Graver, Hans Petter & Frich, Jan C (2017). Mindre midlertidighet. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 24- 24
 • Tønnesson, Johan & Graver, Hans Petter (2017). Klart språk er ikke enkelt Om klarspråk forstått som hensiktsmessig, demokratisk kommunikasjon.
 • Tønnesson, Johan & Graver, Hans Petter (2017). Klart språk er ikke enkelt Om klarspråk forstått som hensiktsmessig, demokratisk kommunikasjon..
 • Graver, Hans Petter (2016). World Science Day: Converging Views of Four Future Challenges – The Environment, seen from the point of view of legal scholarship.
 • Tønnesson, Johan & Graver, Hans Petter (2016). Klart språk er ikke enkelt. Om klarspråk forstått som hensiktsmessig, demokratisk kommunikasjon..
 • Graver, Hans Petter (2015). Advokat og forteller, I:  Lagspiller med kappe og sykkel Sven Ole Fagernæs.  Statsministerens kontor.  ISBN 978-82-993840-3-2.  kapittel.  s 156 - 165
 • Graver, Hans Petter (2015). Jødenes stilling i Tyskland 1933-1938 og juridisk argumentasjon - et dykk i doxa, I: Anne Lise Kjære; Lin Adrian; Cecilie Brito Cederstrøm; Jan Engberg; Jonas Gabrielsen; Morten Rosenmeier & Sten Schaumburg-Müller (red.),  Retten i Sproget Samspillet mellem ret og sprog i juridisk praksis.  Jurist- og økonomforbundets forlag.  ISBN 978-87-574-3379-1.  Kapitel 8.  s 113 - 128
 • Graver, Hans Petter (2015). Kafkas fem teser om lovspråk. Sakprosa.  ISSN 1891-5108.  7(2)
 • Graver, Hans Petter (2015). The Fascists and the Jews of Italy - book review. Nordic Journal of Human Rights.  ISSN 1891-8131.  33(4), s 394- 396 . doi: 10.1080/18918131.2016.1124527
 • Graver, Hans Petter (2014). Samvittighetens kår. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  134(7), s 800 . doi: 10.4045/tidsskr.14.0364
 • Graver, Hans Petter (2014). The Immoral Choice - How Judges Participate in the Transformation of Rule of Law to Legal Evil.
 • Graver, Hans Petter (2013). The Politics of Legal Methodology.
 • Graver, Hans Petter (2013). Universitetsjurister og den offentlige debatt, I: Kirsti Strøm Bull & Marit Halvorsen (red.),  Det juridiske fakultet gjennom 200 år. Kontinuitet og fornyelse.  Akademisk Publisering.  ISBN 9788281520400.  Del 4.  s 195 - 203
 • Graver, Hans Petter (2012). Beschwerdemöglichkeiten für Opfer von Menschenrechtsverstössen durch Unternehmen: Norwegen beschreitet neue Wege.
 • Graver, Hans Petter (2012). Hvem bestemmer over loven? Hvordan rettsliggjøring av samfunnet gjør jussen mektigere på bekostning av politikken. Samtiden.  ISSN 0036-3928.  s 100- 110
 • Graver, Hans Petter (2012). The Letters of the Law. Public Service Review : European Union.  (23), s 80- 81
 • Graver, Hans Petter (2011). Mer om Rød-saken. Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift.  ISSN 0024-6980.  (3), s 170- 173
 • Graver, Hans Petter (2011). Ny studieordning. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 1
 • Mathiesen, Thomas & Graver, Hans Petter (2011). Idédugnad i Rettspolitisk forening.
 • Graver, Hans Petter (2010). Utfordringer for offentlig forvaltning i nordiske demokratier i det 21 århundre. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Graver, Hans Petter (2010). Vi som elsket rettsstaten. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Graver, Hans Petter (2008). Forholdsmessighet og myndighetsmisbruk i forvaltningsretten. Jussens venner.  ISSN 0022-6971.  43(6), s 384- 385
 • Sverdrup, Ulf & Graver, Hans Petter (2008). EØS-avtalens framtid på spill?. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Graver, Hans Petter (2006). Er reglene for offentlige gransking gode nok?.
 • Graver, Hans Petter (2006). Gransking og rettssikkerhet. Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift.  ISSN 0024-6980.  s 321- 322
 • Graver, Hans Petter (2006). Norges offentlige utredninger NOU 2006: 14 Gransking av Utlendingsdirektoratet (Graver var leder av granskningskommisjonen).
 • Graver, Hans Petter (2006). Rettslige sider ved forvaltningens mediehåndtering.
 • Graver, Hans Petter (2006). Stryring og uavhengighet - presentasjoon på bakgrunn av granskningen av UDI.
 • Graver, Hans Petter (2006). Varsom, nøyaktig og objektiv – krav til attester og erklæringer fra helsepersonell – Rapport 16. mai 2006 til helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad (Graver var leder av arbeidsgruppen).
 • Graver, Hans Petter (2005). Community Law, Judicial Activism and Liquid Rules - An EEA Perspective.
 • Graver, Hans Petter (2005). EEA, Supremacy and the Liquidity of Law - does EU Law Trump the Norwegian Constitution?.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 26. mars 2008 09:20 - Sist endret 28. feb. 2018 07:43