Hans Petter Graver

Bilde av Hans Petter Graver
English version of this page
Telefon +47-22859739
Mobiltelefon +47-90606085
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media Øst
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Hans Petter Graver er født i 1955.

Han ble cand jur ved Universitetet i Oslo i 1980 og dr. juris 1986 samme sted på avhandlingen «Den juristskapte virkelighet» (Tano 1986). Etter å ha arbeidet i Forbruker- og administrasjonsdepartementet og Regjeringsadvokaten ble han professor i 1993, i rettssosiologi, men med særlig plikt til å undervise i forvaltningsrett. Han var faglig leder for Senter for europaforskning ARENA 2001-2003 og dekan ved Det juridiske fakultet 2008-2015.

Hans vitenskapelige arbeider omfatter bøker og artikler over et vidt felt blant annet innen forvaltningsrett, rettssosiologi, rettshistorie, rettsteori og argumentasjonsteori og retorikk. For tiden leder han et toppforskprosjekt finansiert av Norges forskningsråd om Domstolenes bristepunkt – Om dommere når rettsstaten er under press.

Graver er medlem av Det norske vitenskapsakademiet (Visepræces 2016) og er æresdoktor ved universitetet i Helsingfors (2010) og universitetet i Heidelberg (2017).

Faglige kompetanseområder

 • Konkurranse- og markedsrett
 • Forvaltningsrett
 • EØS
 • Retorikk

CV (english)

Emneord: Konkurranserett, Forvaltningsrett, Europarett, Markedsrett, Rettsteori, Retorikk

Publikasjoner

 • Arnesen, Finn; Mestad, Ola; Graver, Hans Petter; Fredriksen, Halvard Haukeland & Vedder, Christoph (2018). Introduction. The EFTA states, the EEA and the different views on legal integration of Europe, In Finn Arnesen; Halvard Haukeland Fredriksen; Hans Petter Graver; Ola Mestad & Christoph Vedder (ed.),  Agreement on the European Economic Area - A Commentary.  Nomos Verlagsgesellschaft.  ISBN 978-3-8487-3219-7.  Chapter.  s 1 - 12
 • Graver, Hans Petter (2018). Dommeren som likte roser. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  s 88- 111
 • Graver, Hans Petter (2018). Judicial Independence Under Authoritarian Rule: An Institutional Approach to the Legal Tradition of the West. Hague Journal on the Rule of Law.  ISSN 1876-4045.  10(2), s 317- 339 . doi: 10.1007/s40803-018-0071-8 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Graver, Hans Petter (2018). Why Adolf Hitler Spared the Judges: Judicial Opposition Against the Nazi State. German Law Journal.  ISSN 2071-8322.  19(4), s 845- 877 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Graver, Hans Petter (2017). Business Enterprises and the Environmental Information Act in Norway Focus: Public Participation in Environmental Protection. Frontiers of Law in China.  ISSN 1673-3428.  12(1), s 3- 23 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Graver, Hans Petter (2017). Menneskerettigheter, rett og moral, I: Jakob Lothe (red.),  Forsking og menneskerettar.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-884-5.  kapittel.  s 71 - 82
 • Graver, Hans Petter (2017). ?Por que Adolf Hitler perdono a los jueces?. el Cronista del Estado Social y Democratio de Derecho.  ISSN 1889-0016.  (68), s 4- 15
 • Graver, Hans Petter (2017). The EEA and the Protection of Human Rights, In Stefan Lorenzmeier & Hans-Peter Folz (ed.),  Recht und Realität. Festschrift für Christoph Vedder.  Nomos Verlagsgesellschaft.  ISBN 9783848731725.  kapittel.  s 294 - 308 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Graver, Hans Petter (2016). Hvor langt kan lovgivningen begrense domstolsprøvingen av forvaltningsvedtak?, I:  Rettsavklaring og rettsutvikling - Festskrift til Tore Schei.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215026091.  kapittel.  s 778 - 787
 • Graver, Hans Petter (2016). Høyesterett og rettsutviklingen : førti år etter, I: Hans Christian Bugge; Hilde Indreberg; Aslak Syse & Arnulf Tverberg (red.),  Lov, liv og lære.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02446-2.  kapittel.  s 242 - 254
 • Graver, Hans Petter (2016). Judging without Impunity: On the Criminal Responsibility of Authoritarian Judges. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice.  ISSN 1894-4183.  4(1), s 125- 149 . doi: 10.15845/bjclcj.v4i1.1029
 • Graver, Hans Petter (2016). Possibilities and Challenges of the EEA as an Option for the UK After Brexit. European Papers.  ISSN 2499-8249.  1(3), s 803- 821 . doi: 10.15166/2499-8249/106
 • Graver, Hans Petter (2016). Trollmannen fra Oz: følelsenes plass i rettsfortellingen, I: Anne Marie Frøseth; Linda Grøning & Rasmus Wandall (red.),  Rettsfølelsen i strafferettssystemet – perspektiver fra teori og praksis.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-0548-952-3.  kapittel 2.  s 47 - 73
 • Graver, Hans Petter (2015). Dommere og uretten. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  s 5- 13
 • Graver, Hans Petter (2015). Erzählungen ohne Grenzen - Gemeinwohlhorizonte under Internationalizierung, I: Cordula Stumpf; Kainer Friedemann & Christian Baldus (red.),  Privatrecht, Wirtschaftsrecht, Verfassungsrecht Privatinitiative und Gemeinwohlhorizonte in der europäischen Integration.  Nomos Verlagsgesellschaft.  ISBN 9783848720880.  kapittel.  s 799 - 805 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Graver, Hans Petter (2015). Rettsoppgjøret i Norge - tid for et nytt juridisk blikk?. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (2), s 65- 86
 • Graver, Hans Petter (2014). Der Europäische Wirtscahftsraum (EWR), I: Armin Hatje & Peter-Christian Müller-Graff (red.),  Europäisches Organisations- und Verfassungsrecht.  Nomos Verlagsgesellschaft.  ISBN 978-3-8329-7231-8.  § 19.  s 921 - 936
 • Graver, Hans Petter (2014). Judicial Independence and Judicial Responsibility, In Nils A. Engstad; Astrid Lærdal Frøseth & Bård Tønder (ed.),  The independence of judges.  Eleven International Publishing.  ISBN 978-94-6236-116-4.  21.  s 309 - 232
 • Graver, Hans Petter (2014). Richter in Diktaturen: Taten und strafrechtliche Aufarbeitung im internationalen Vergleich. myops - Berichte aus der Welt des Rechts.  ISSN 1865-2301.  8(22), s 5- 16
 • Graver, Hans Petter (2014). The Immoral Choice - How Judges Participate in the Transformation of Rule of Law to Legal Evil, In Carl Baudenbacher; Phillip Speitler; Bryndís Pálmarsdóttir & EFTA Court EFTA Court (ed.),  The EEA and the EFTA Court : Decentred Integration.  Hart Publishing Ltd.  ISBN 978-1-84946-626-4.  Chapter 6.  s 63 - 80
 • Bakken, Jonas & Graver, Hans Petter (2013). Juss og retorikk, I: Jonas Bakken & Hans Petter Graver (red.),  Juss, språk og retorikk.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1485-3.  Innledning.  s 11 - 17
 • Graver, Hans Petter (2013). Der retten slutter, I: Dag Michalsen (red.),  Unntakstilstand og forfatning: Brudd og kontinuitet i konstitusjonell rett.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3634-2.  Kapittel 4.  s 138 - 155
 • Graver, Hans Petter (2013). Okkupasjon, folkerett og dødsdommen mot Klinge. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  s 275- 294
 • Graver, Hans Petter (2013). Utfordringer til rettskildelæren, I: Asbjørn Kjønstad (red.),  Nye trender i rettsvitenskapen.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-45075-2.  Del 2.  s 32 - 42
 • Graver, Hans Petter (2012). Doing Justice, In . EFTA COURT (ed.),  Judicial Protection in the European Economic Area.  German Law Publishers.  ISBN 978-3-941389-10-6.  kapittel.  s 59 - 70
 • Graver, Hans Petter (2012). Measure for Measure - On Law and Forgiveness, In Helle Porsdam & Thomas Elholm (ed.),  Dialogues on Justice.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-026938-3.  kapittel.  s 160 - 174
 • Graver, Hans Petter (2012). Når er dommeren lojal og når er han servil? Noen tanker om dommeruavhengighet, I: Nils Asbjørn Engstad; Astrid Lærdal Frøseth & Bård Tønder (red.),  Dommernes uavhengighet.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1110-4.  Del VII.  s 543 - 571
 • Graver, Hans Petter (2012). Tilsyn og forvaltningsrett, I:  Risiko og tilsyn Risikostyring og rettslig regulering.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01883-6.  kapittel 6.  s 125 - 143
 • Graver, Hans Petter (2011). Det offentlige i media og markedet - Utfordrninger for offentlig forvaltning i nordiske demikratier i det 21 århundre. Nordisk Administrativt Tidsskrift.  ISSN 0029-1285.  88(1), s 29- 48
 • Graver, Hans Petter (2011). Retorikk i rett og politikk, I: Olaf Halvorsen Rønning (red.),  Med loven mot makta. Juss-Buss førti år.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-648-3.  kapittel.  s 79 - 90
 • Graver, Hans Petter (2011). Rettsforskningens oppgaver og rettsvitenskapens autonomi. Tidsskrift for rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  (2), s 230- 249
 • Graver, Hans Petter (2010). Internasjonal privatrett. Fortellinger om en bok og et besøk - noen kommentarer til lovvalgsdommen i saken om "Bokhandleren i Kabul". Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 23- 26
 • Graver, Hans Petter (2010). Social Rights as Human Rights - The approach of the European Court of Justice. Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland.  ISSN 0040-6953.  s 471- 476
 • Graver, Hans Petter (2009). Bevisbedømmelse - uvitenskapelig magefølelse eller rasjonell helhetsvurdering?. Tidsskrift for rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  122(2), s 191- 233
 • Graver, Hans Petter (2009). Trenger vi juridiske tekster med mer humør?. Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland.  ISSN 0040-6953.  (3-4), s 235- 249
 • Graver, Hans Petter (2008). Bruk av helsepersonell som sakkyndig innen forvaltningen, I: Nina Mår & Barbro Andenæs (red.),  Klagenemnder - rettssikkerhet og effektivitet.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0512-7.  Frittstående artikkel.  s 49 - 71
 • Graver, Hans Petter (2008). Sense and sensibility - classic rhetoric as a model for modern legal thinking. Scandinavian Studies in Law.  ISSN 0085-5944.  53, s 231- 258
 • Graver, Hans Petter (2008). Tåren i dommerens øyekrok, I: samuli hurri (red.),  Demokraattiisen oikeuden ehdot.  Tutkijaliitto.  ISBN 978-952-5169-59-1.  frittstående kapittel.  s 301 - 310
 • Graver, Hans Petter (2008). Vanlig juridisk metode? om rettsdogmatikken som juridisk sjanger. Tidsskrift for rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  121(2), s 149- 178
 • Graver, Hans Petter (2007). Erstatningsrett. Statens erstatningsansvar. Høyesteretts dom 28. november (2006 HR-2006-02007-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 12- 12
 • Graver, Hans Petter (2007). Europarett. Norsk boplikt og EF-rettens prinsipp om fri flyt av kapital. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 12- 14
 • Graver, Hans Petter (2007). Fjordlaksformelen og forvaltningens vurderingsfrihet. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  46(6), s 365- 374
 • Graver, Hans Petter (2007). Fornuft og følelser - om klassisk retorikk som modell for moderne juridisk metode. Tidsskrift for rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  (4), s 527- 562
 • Graver, Hans Petter (2007). Rettslige sider ved forvaltningens mediehåndtering. Tidsskrift for rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  120(3), s 321- 360 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Graver, Hans Petter (2007). Stolthet og fordom - til rettsretorikkens etos. Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  33(4), s 184- 200
 • Graver, Hans Petter (2007). The Harmonisation of National Administrative Law, In Mario Monti; Prinz Nikolaus von und zu Lichtenstein; Bo Vesterdorf; Jay Westbrook & Luzius Wildhaber (ed.),  Festschrift for Carl Baudenbacher.  Nomos Verlagsgesellschaft.  ISBN 978-3-8329-2875-9.  II Economic Law.  s 377 - 391
 • Graver, Hans Petter (2007). What cares these roares for the name of king? To cabin! Silence! Trouble us not. Community law, judicial activism and liquid rules - an EEA perspective, In Henrik Bull & Carl Baudenbacher (ed.),  European integration through interaction of legal regimes.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-1501181-3.  Kapittel.  s 99 - 131

Se alle arbeider i Cristin

 • Arnesen, Finn; Fredriksen, Halvard Haukeland; Graver, Hans Petter; Mestad, Ola & Vedder, Christoph (ed.) (2018). Agreement on the European Economic Area - A Commentary. Nomos Verlagsgesellschaft.  ISBN 978-3-8487-3219-7.  1177 s.
 • Graver, Hans Petter & Fossum, John Erik (2018). Squaring the Circle on Brexit Could the Norway Model Work?. Policy Press.  ISBN 978-1-5292-0030-0.  169 s.
 • Mestad, Ola; Graver, Hans Petter & Müller-Graff, Peter-Christian (2016). European Law and National Constitutions. Berliner Wissenschafts-Verlag GmbH.  ISBN 9783830537182.  278 s.
 • Graver, Hans Petter (2015). Alminnelig forvaltningsrett, 4. utgave. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215020846.  591 s.
 • Graver, Hans Petter (2015). Dommernes krig Den tyske okkupasjonen 1940-1945 og den norske rettsstaten. Pax Forlag.  ISBN 9788253038087.  302 s.
 • Graver, Hans Petter (2015). Judges Against Justice On Judges When the Rule of Law is Under Attack. Springer.  ISBN 978-3-662-44292-0.  301 s.
 • Bakken, Jonas & Graver, Hans Petter (red.) (2013). Juss, språk og retorikk. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1485-3.  224 s.
 • Graver, Hans Petter; Stub, Marius & Kraby, Ida Hjort (red.) (2013). Forsker og formidler. Festskrift til Erik Magnus Boe på 70-årsdagen 17. april 2013. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02201-7.  455 s.
 • Graver, Hans Petter (2011). Hva er rett. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01727-3.  149 s.
 • Graver, Hans Petter (2010). Rett, retorikk og juridisk argumentasjon Keiserens garderobe og andre essays. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01703-7.  309 s.
 • Graver, Hans Petter (2008). Juridisk overtalelseskunst. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0751-0.  246 s.
 • Graver, Hans Petter (2007). Alminnelig forvaltningsrett, 3. utgave. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01148-6.  665 s.
 • Graver, Hans Petter (2007). Rettsretorikk - en metodelære. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0604-9.  130 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Fossum, John Erik & Graver, Hans Petter (2018). Blog:Norway’s EU Lessons — How Transferable Are They to the UK?. Vis sammendrag
 • Graver, Hans Petter (2018). Caroline Johansson: Tjänestepensionen möter EU-rätten Om relationen mellan svenska kollektivavtal och den inre marknaden. Tidsskrift for rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  s 317- 321
 • Graver, Hans Petter (2018). Domstolenes uavhengighet - en komparativ reise. Betydningen av kultur, tradisjon og regler. Vis sammendrag
 • Graver, Hans Petter (2018). Domstolenes uavhengighet - en komparativ reise. Betydningen av kultur, tradisjon og regler. Vis sammendrag
 • Graver, Hans Petter (2018). Judge’s duty and responsibility to engage in activities / to publically address issues concerning the Rule of law even when they fall outside of their judicial activities.
 • Graver, Hans Petter (2018). Kan EU temme Polen?. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Graver, Hans Petter (2018). Roosevelts metode. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Graver, Hans Petter (2018). Thomas the Utopian. Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland.  ISSN 0040-6953.  154, s 5- 9
 • Holmøyvik, Eirik; Fredriksen, Halvard Haukeland; Smith, Eivind & Graver, Hans Petter (2018). Grunnloven hindrer en opplyst offentlig samtale om EØS. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Holst-Jensen, Arne; Stenseth, Nils Christian; Bratlie, Sigrid & Graver, Hans Petter (2018, 05. september). Skal genredigering reguleres som GMO? Kavliprisen og EU-domstolens fortolkning av gjeldende GMO-regelverk.. [Radio].  NRK P2.
 • Frich, Jan C; Graver, Hans Petter & Sandlie, Inger (2017). Hvorfor begrunne karakteren?. Universitas.  ISSN 0805-1798.
 • Frich, Jan C; Graver, Hans Petter & Sandlie, Inger (2017). Slik blir Team Gravers læringsstrategi. Universitas.  ISSN 0805-1798.
 • Frich, Jan C; Graver, Hans Petter & Sandlie, Inger (2017). Slik skal team Graver, Sandlie & Frich gjøre UiO til læringsuniversitetet. Uniforum.  ISSN 1891-5825.
 • Graver, Hans Petter & Frich, Jan C (2017). Kultur for kvalitet. Uniforum.  ISSN 1891-5825.
 • Graver, Hans Petter; Sandlie, Inger & Frich, Jan C (2017). Forvandle vår verden | Graver, Sandlie og Frich. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 18- 19
 • Graver, Hans Petter; Sandlie, Inger & Frich, Jan C (2017). Rektorteam Graver/Sandlie/Frich: Ledelse og administrasjon. Uniforum.  ISSN 1891-5825.
 • Sandlie, Inger; Graver, Hans Petter & Frich, Jan C (2017). Mindre midlertidighet. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 24- 24
 • Tønnesson, Johan & Graver, Hans Petter (2017). Klart språk er ikke enkelt Om klarspråk forstått som hensiktsmessig, demokratisk kommunikasjon.
 • Tønnesson, Johan & Graver, Hans Petter (2017). Klart språk er ikke enkelt Om klarspråk forstått som hensiktsmessig, demokratisk kommunikasjon..
 • Graver, Hans Petter (2016). World Science Day: Converging Views of Four Future Challenges – The Environment, seen from the point of view of legal scholarship.
 • Tønnesson, Johan & Graver, Hans Petter (2016). Klart språk er ikke enkelt. Om klarspråk forstått som hensiktsmessig, demokratisk kommunikasjon..
 • Graver, Hans Petter (2015). Advokat og forteller, I:  Lagspiller med kappe og sykkel Sven Ole Fagernæs.  Statsministerens kontor.  ISBN 978-82-993840-3-2.  kapittel.  s 156 - 165
 • Graver, Hans Petter (2015). Jødenes stilling i Tyskland 1933-1938 og juridisk argumentasjon - et dykk i doxa, I: Anne Lise Kjære; Lin Adrian; Cecilie Brito Cederstrøm; Jan Engberg; Jonas Gabrielsen; Morten Rosenmeier & Sten Schaumburg-Müller (red.),  Retten i Sproget Samspillet mellem ret og sprog i juridisk praksis.  Jurist- og økonomforbundets forlag.  ISBN 978-87-574-3379-1.  Kapitel 8.  s 113 - 128
 • Graver, Hans Petter (2015). Kafkas fem teser om lovspråk. Sakprosa.  ISSN 1891-5108.  7(2)
 • Graver, Hans Petter (2015). The Fascists and the Jews of Italy - book review. Nordic Journal of Human Rights.  ISSN 1891-8131.  33(4), s 394- 396 . doi: 10.1080/18918131.2016.1124527
 • Graver, Hans Petter (2014). Samvittighetens kår. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  134(7), s 800 . doi: 10.4045/tidsskr.14.0364
 • Graver, Hans Petter (2014). The Immoral Choice - How Judges Participate in the Transformation of Rule of Law to Legal Evil.
 • Graver, Hans Petter (2013). The Politics of Legal Methodology.
 • Graver, Hans Petter (2013). Universitetsjurister og den offentlige debatt, I: Kirsti Strøm Bull & Marit Halvorsen (red.),  Det juridiske fakultet gjennom 200 år. Kontinuitet og fornyelse.  Akademisk Publisering.  ISBN 9788281520400.  Del 4.  s 195 - 203
 • Graver, Hans Petter (2012). Beschwerdemöglichkeiten für Opfer von Menschenrechtsverstössen durch Unternehmen: Norwegen beschreitet neue Wege.
 • Graver, Hans Petter (2012). Hvem bestemmer over loven? Hvordan rettsliggjøring av samfunnet gjør jussen mektigere på bekostning av politikken. Samtiden.  ISSN 0036-3928.  s 100- 110
 • Graver, Hans Petter (2012). The Letters of the Law. Public Service Review : European Union.  (23), s 80- 81
 • Graver, Hans Petter (2011). Mer om Rød-saken. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (3), s 170- 173
 • Graver, Hans Petter (2011). Ny studieordning. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 1
 • Mathiesen, Thomas & Graver, Hans Petter (2011). Idédugnad i Rettspolitisk forening.
 • Graver, Hans Petter (2010). Utfordringer for offentlig forvaltning i nordiske demokratier i det 21 århundre. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Graver, Hans Petter (2010). Vi som elsket rettsstaten. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Graver, Hans Petter (2008). Forholdsmessighet og myndighetsmisbruk i forvaltningsretten. Jussens venner.  ISSN 0022-6971.  43(6), s 384- 385
 • Sverdrup, Ulf & Graver, Hans Petter (2008). EØS-avtalens framtid på spill?. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Graver, Hans Petter (2006). Er reglene for offentlige gransking gode nok?.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 26. mars 2008 09:20 - Sist endret 5. apr. 2018 12:59