Deltakere i Internasjonal finansmarkedsregulering, institusjoner og effektivitet

Navn Telefon E-post Emneord
Mads Andenæs Professor +47 22859382 mads.andenas@jus.uio.no Europarett, Familie- og arverett, Forvaltningsrett, Internasjonal privatrett, Konkurranserett, Komparativ rett, Markedsrett, Menneskerettigheter, Selskapsrett
Giuseppe Bianco
Sjur Swensen Ellingsæter
Erlend Eriksen Gjein
Astrid Iversen
Trude Myklebust Postdoktor +47 22859815 trude.myklebust@jus.uio.no Finansmarkedsrett, Verdipapirrett, Børsrett, ansvarlige investeringer
Caroline Bang Stordrange