Mads Andenæs

Bilde av Mads Andenæs
English version of this page
Telefon +47 22859382
Mobiltelefon +4746624550
Rom 318
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johansgate 47 Domus Media Øst 0162 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Bakgrunn

I 2008 kom Mads Andenæs tilbake til Det juridiske fakultet hvor han siden har vært professor i rettsvitenskap, og har undervisningsansvaret for fagene selskapsrett, finansmarkedsrett, sammenlignende privatrett og menneskeretter. Han leder forskningsprosjektet "Internasjonal finansmarkedsregulering, institusjoner og effektivitet".

Andenæs var 2009-2015 en av FNs "Human Rights Mandate Holders" og medlem av FNs arbeidsgruppe for vilkårlig fengsling, og var i en periode leder av FN-arbeidsgruppen og FNs spesialrapportør om vilkårlig fengsling. Vervene var ulønnede. Han har vært advokat i flere saker, inkludert ulønnede/pro bono oppdrag for Redd Barna, NOAS og ubemidlede flyktninger og andre som ikke har annen adgang til advokathjelp. Hans studenter har bistått f eks i Trandum-saken der Borgarting lagmannsrett ga fastsettelsesdom for brudd på grunnloven, menneskerettskonvensjonene og oppreisning til en afghansk familie med fire barn som hadde vært fengslet på Trandum i 2014. Dommen ble ikke påanket og er rettskraftig. 

Han var direktør for det British Institute of International and Comparative Law i London (1999–2005). Før det var han ved King's College, Universitetet i London, i en årrekke som direktør for Centre of European Law (1991–1999). Han har også vært Senior Fellow ved Institute of European and Comparative Law, Universitetet i Oxford, og fortsetter denne tilknytningen som Visiting Fellow, og dessuten til Institute of Advanced Legal Studies, Universitetet i London som Senior Research Fellow.

Han har erfaring fra norsk sentralforvaltning, først som byråsjef for Juridisk Kontor i Handelsdepartementet 1985–1986, og som byråsjef, underdirektør og avdelingsdirektør i Finansdepartementets økonomiavdeling 1986–1993.

Han har dessuten vært Legal Adviser i the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), London, med særlig ansvar for EBRDs lovreform-prosjekter i de tidligere kommunist-statene. Han har vært konsulent for Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet (IMF). Han har vært Fulbright Fellow ved Columbia University i New York.

Han er cand jur fra Oslo, PhD fra Cambridge og MA og DPhil fra Oxford. I studietiden var han leder for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo, leder for (den norske) Foreningen Nordens Ungdom, og leder for (den nordiske) Foreningene Nordens Ungdomsforbund og satt i flere år i (den norske) Foreningen Nordens Hovedstyre og (den nordiske) Foreningene Nordens Presidium. Han satt i Fellesrådet for det sørlige Afrika, i det første styret for Norsk forening for asylsøkere (NOAS), i styret for Framfylkingen og fire år i AUFs sentralstyre.

Han har vært gjesteprofessor ved Universitetet i Roma La Sapienza (fra 2002), Université Libre de Bruxelles (Chaire W J Ganshof van der Meersch under the Fondation Philippe Wiener–Maurice Anspach), Roma Tre Universitetet, SciencesPo (Chaire Vincent Wright), Paris og Paris I (Sorbonne). I 2005 var han Fellow of Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS, som ‘Guest of the Rector’). I 2006 holdt han den årlige Guido Carli-forelesningen på LUISS-universitetet Guido Carli i Roma. I 2008–9 holdt han en seminarrekke på École normale supérieure i Paris om menneskerettigheter og rettsammenligning. Han har også tilbrakte flere perioder ved Humboldt-universitetet i Berlin. I 2016 var han Visting Fellow ved All Souls College, University of Oxford.

Blant forskjellige verv kan nevnes: Secretary General of the Fédération internationale de droit européen 2000–2002, Honorary Secretary of the United Kingdom Association of European Law 1997–2008, Honorary Secretary of the United Kingdom Committee of Comparative Law 1999–2005, styremedlem og senere leder av Norsk forening for europarett og styremedlem i Norsk forening for internasjonal rett, Chair of the Association of Human Rights Institutes (AHRI, 2009), medlem av the International Law Associations Securities Law Committee (fra 1996), og medstifter av og styremedlem i den norske avdelingen av the International Commission of Jurists (2008–9).

Han er Honorary Fellow of the Society of Legal Studies (UK), Fellow of the International Academy of Commercial and Consumer Law, og Fellow of the Royal Society for Arts (FRSA).

Han har publisert mer enn 50 bøker og er redaktør av flere tidsskrifter og bokserier. Som forsker har han i de senere årene arbeidet med folkerett, menneskeretter, finansmarkedsregulering, EUs indre marked og gjennomføringen av europeiske og internasjonale forpliktelser i nasjonal rett (også erstatningsrettslige og andre sanksjonsregler). I tillegg har han presentert arbeider om domstolenes uavhengighet, minoritetsrettigheter, personvern og ny teknologi, og bruken av forholdsmessighetstandarder i nasjonal, europeisk og internasjonal rett. I sin egen forskning i de neste fire årene planlegger han å fokusere på disse gjennomføringsspørsmålene, forholdet mellom politiske beslutningsprosesser og rettslig vern for individuelle rettigheter. Han vil også fortsette sitt arbeid i europeisk privatrett og selskapsrett.

Se om lanseringen av to av hans bøker på All Souls College i Oxford i 2016. Den tredje boken, av Eirik Bjørge, var dennes doktoravhandling med Andenæs som veileder som Bjørge mottok HM Kongens gullmedalje for i 2015.  Listen nedenfor viser forskningspublikasjoner, prosjektadministrasjon og forskningsnettverk:

 

Utvalgte arbeider

Emneord: Europarett, Familie- og arverett, Forvaltningsrett, Internasjonal privatrett, Konkurranserett, Komparativ rett, Markedsrett, Menneskerettigheter, Selskapsrett

Publikasjoner

 • Andenæs, Mads (2021). Comparative Analysis: EU Countries and the UK, In Mads Andenæs & della Cananea Giacinto (ed.),  Judicial Review of Administration in Europe. Procedural Fairness and Propriety.  Oxford University Press.  ISBN 9780198867609.  Kapittel 18.  s 291 - 302
 • Andenæs, Mads & della Cananea, Giacinto (2021). Administrative Procedure and Judicial Review: A 'Common Core' Research, In Mads Andenæs & della Cananea Giacinto (ed.),  Judicial Review of Administration in Europe. Procedural Fairness and Propriety.  Oxford University Press.  ISBN 9780198867609.  Kapittel 1.  s 3 - 19
 • Andenæs, Mads; Jeremy, Perelman & Christian, Scharling (2021). The Fight Against Poverty and the Right to Development, In diego fernandez arroyo; Katharina Boele-Woelki & A. Senegačnik (ed.),  General Reports of the XXth General Congress of the International Academy of Comparative Law - Rapports généraux du XXème Congrès général de l'Académie internationale de droit comparé.  Springer Nature.  ISBN 978-3-030-48674-7.  Kapittel.  s 469 - 493
 • Andenæs, Mads (2020). Private and public enforcement of EU investor protection regulation. Bank of Italy Legal Research Papers (Quaderni di ricerca giuridica).  ISSN 0394-3097.  s 7- 20
 • Andenæs, Mads & Brown, Garrett W. (2020). Symposium: The European Convention of Human Rights as a Kantian cosmopolitan legal order Andenas, Brown, Joint Editors. Global Constitutionalism.  ISSN 2045-3817.  s 490- 580 Vis sammendrag
 • Lavišius, Tomas; Bitė, Virginijus & Andenæs, Mads (2020). Social entrepreneurship in the baltic and nordic countries. Would the variety of existing legal forms do more for the impact on sustainable development?. Study of innovative technologies in the energy industry: nontraditional and renewable energy sources.  ISSN 2345-0282.  8(1), s 276- 290 . doi: 10.9770/jesi.2020.8.1(19) Fulltekst i vitenarkiv.
 • Andenæs, Mads & Pantaleo, Luca (2020). EU External Action in International Economic Law and the Challenges Posed by the EU’s Hybrid Nature, In Mads Andenæs (ed.),  EU External Action in International Economic Law.  Springer Berlin/Heidelberg.  ISBN 978-9462653900.  1.  s 1 - 7
 • Andenæs, Mads; Perelman, Jeremy & Scharling, Christian (2020). The Fight Against Poverty and the Right to Development, In Mads Andenæs; Jeremy Perelman & Christian Scharling (ed.),  The Fight Against Poverty and the Right to Development.  Springer Berlin/Heidelberg.  ISBN 978-3-030-57324-9.  1.  s 1 - 45
 • Andenæs, Mads & Bjørge, Eirik (2019). LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT COMME OUTILS DE RÉSOLUTION DES CONFLITS DE NORMES, I: Mattias Guyomar & Jean-Marc Sauvé (red.),  La scène juridique : harmonies en mouvementMélanges en l'honneur de Bernard Stirn.  Editions Dalloz.  ISBN 9782247188093.  Kapittel 2.  s 17 - 30
 • Andenæs, Mads & Chiussi, Ludovica (2019). Cohesion, Convergence and Coherence of International Law, In Mads Andenæs; Malgosia Fitzmaurice & Attila Tanzi (ed.),  General Principles and the Coherence of International Law.  Brill|Nijhoff.  ISBN 978-90-04-39092-8.  Kapittel 1.  s 9 - 31
 • Contartese, Cristina & Andenæs, Mads (2019). EU autonomy and investor-state dispute settlement under inter se agreements between EU Member States: Achmea. Common market law review.  ISSN 0165-0750.  56(1), s 157- 192
 • Andenæs, Mads (2018). Commercial Law, Investor Protection, EU and Domestic Law, In  The Future of the Commercial Contract in Scholarship and Law Reform.  Springer Nature.  ISBN 9783319959689.  Commercial Law, Investor Protection, EU and Domestic Law.  s 437 - 471
 • Andenæs, Mads & Leiss, Johann Ruben (2018). The Systemic Relevance of "Judicial Decisions" in Article 38 of the ICJ Statute. Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht.  ISSN 0044-2348.  77, s 907- 972
 • Hillion, Christophe Alfred Pierre; Bekkedal, Tarjei & Andenæs, Mads (2018). Brexit, EØS og Norge. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  57(10), s 604- 624 . doi: 10.18261/issn.1504-3061-2018-10-03
 • Andenæs, Mads (2017). Sovereignty, In Carl Baudenbacher (ed.),  The Fundamental Principles of EEA Law.  Springer.  ISBN 978-3-319-45189-3.  Chapter 5.  s 90 - 109
 • Andenæs, Mads (2017). The Reach of Free Movement and the Gradualist Approach of the CJEU, In Mads Andenæs; Tarjei Bekkedal & Luca Pantaleo (ed.),  The Reach of Free Movement.  T.M.C. Asser Press.  ISBN 978-94-6265-195-1.  1.  s 1 - 16
 • Andenæs, Mads & Cortesi, Isabella (2017). The creation of a Vatican financial regulatory framework. Law and Economics Yearly Review.  ISSN 2050-9014.  6(2), s 242- 265
 • Andenæs, Mads & Deipenbrock, Gudula (2017). More Risks Than Achievements, In Mads Andenæs (ed.),  Regulating and Supervising European Financial Markets.  Springer.  ISBN 9783319321721.  Kapittel 1.  s 1 - 12
 • Andenæs, Mads & Della Negra, Federico (2017). Between Contract Law and Financial Regulation: Towards the Europeanisation of General Contract Law. European Business Law Review.  ISSN 0959-6941.  28(4), s 499- 521
 • Andenæs, Mads & Ludovica, Chiussi (2017). General Principles and the Coherence of International Law – Principes Généraux Et Cohérence Du Droit International. Social Science Research Network (SSRN).  ISSN 1556-5068.
 • Andenæs, Mads & Pantaleo, Luca (2017). Beyond Parallel Powers. EU Treaty Making Powers Post-Lisbon, In Mads Andenæs; Tarjei Bekkedal & Luca Pantaleo (ed.),  The Reach of Free Movement.  T.M.C. Asser Press.  ISBN 978-94-6265-195-1.  Kapittel 15.  s 367 - 398
 • Andenæs, Mads (2016). The European Union as a Global Model for Trade and Investment. Social Science Research Network (SSRN).  ISSN 1556-5068.
 • Andenæs, Mads & Deipenbrock, Gudula (2016). More Risks than Achievements?, In Mads Andenæs & Gudula Deipenbrock (ed.),  Regulating and Supervising European Financial Markets. More Risks than Achievements”..  Springer.  ISBN 978-3-319-32172-1.  Artikkel.  s 1 - 9
 • Andenæs, Mads & Leiss, Johann Ruben (2016). Article 38(1)(d) ICJ Statute and the Principle of Systemic Institutional Integration. Social Science Research Network (SSRN).  ISSN 1556-5068.
 • Andenæs, Mads (2015). Civil Liability of Credit Rating Agencies in the European Union in Special Issue: Civil Liability of Credit Rating Agencies in the European Union. Volume 11 • 2015 • Issue 2. International and comparative corporate law journal (ICCLJ).  ISSN 1388-7084.  11(2)
 • Andenæs, Mads (2015). Reassertion and Transformation: From Fragmentation to Convergence in International Law. GEORGETOWN JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW.  ISSN 1550-5200.  46(3), s 685- 734 . doi: 10.1017/cbo9781139979498.020
 • Andenæs, Mads (2015). The ECB and NCA liability within the Single Supervisory Mechanism: foreword. Bank of Italy Legal Research Papers (Quaderni di ricerca giuridica).  ISSN 0394-3097.  s 3- 6
 • Andenæs, Mads (2015). The centre reasserting itself, In Mads Andenæs & Eirik Bjørge (ed.),  A Farewell to Fragmentation Reassertion and Convergence in International Law.  Cambridge University Press.  ISBN 9781107082090.  Kapittel.  s 536 - 569
 • Andenæs, Mads & Bjørge, Eirik (2015). Introduction: from fragmentation to convergence in international law, In Mads Andenæs & Eirik Bjørge (ed.),  A Farewell to Fragmentation Reassertion and Convergence in International Law.  Cambridge University Press.  ISBN 9781107082090.  Kapittel.  s 1 - 36
 • Andenæs, Mads; Bjørge, Eirik & Kravik, Andreas Motzfeldt (2015). Høyesterett og EMD: samspill, subsidiaritet og skjønnsmargin. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  s 261- 278 . doi: https://doi.org/10.18261/issn.1504-3061
 • Andenæs, Mads; Bjørge, Eirik & Kravik, Andreas Motzfeldt (2015). Menneskerettsspørsmål for Høyesterett som EMD ikke har tatt stilling til. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  s 323- 343 . doi: https://doi.org/10.18261/issn.1504-3061
 • Andenæs, Mads & Fairgrieve, Duncan (2015). Courts and Comparative Law: In Search of Common Language for Open Legal Systems, In Mads Andenæs & Duncan Fairgrieve (ed.),  Courts and comparative law.  Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-873533-5.  Kapittel 1.  s 1 - 32
 • Andenæs, Mads & Supino, Ilaria (2015). Politics and finance with reference to the European institutional frame. Law and Economics Yearly Review.  ISSN 2050-9014.  4, s 144- 160
 • Andenæs, Mads & Chiu, Iris (2014). Regulatory governance of Alternative Investment Fund Managers. Law and Economics Yearly Review.  ISSN 2050-9014.  3, s 208- 272
 • Andenæs, Mads (2013). AHMADOU SADIO DIALLO (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo). Judgment on Compensation. American Journal of International Law.  ISSN 0002-9300.  107(1), s 178- 183 . doi: 10.5305/amerjintelaw.107.1.0178
 • Andenæs, Mads & Bjørge, Eirik (2013). National Implementation of ECHR Rights, In Andreas Føllesdal; Birgit Peters & Geir Ulfstein (ed.),  Constituting Europe: The European Court of Human Rights in a National, European and Global Context.  Cambridge University Press.  ISBN 978-1-107-02444-1.  chapter number 6.  s 181 - 262
 • Andenæs, Mads & Bjørge, Eirik (2013). The Norwegian Court Applies the ECHR by Building upon Its Underlying Principles. European Public Law.  ISSN 1354-3725.  19(2), s 214- 246
 • Andenæs, Mads & Chiu, Iris (2013). Financial stability and legal integration in financial regulation. European Law Review.  ISSN 0307-5400.  38(3), s 335- 359 Vis sammendrag
 • Andenæs, Mads & Kravik, Andreas Motzfeldt (2013). Menneskerettene i væpnet konflikt. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  52(3), s 214- 231
 • Andenæs, Mads & Weatherall, Thomas (2013). II. INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE: QUESTIONS RELATING TO THE OBLIGATION TO EXTRADITE OR PROSECUTE (BELGIUM v SENEGAL) JUDGMENT OF 20 JULY 2012. International and Comparative Law Quarterly.  ISSN 0020-5893.  63(3), s 753- 769 . doi: 10.1017/S0020589313000250
 • Bjørge, Eirik & Andenæs, Mads (2013). The External Effects of National ECHR Judgments. Jean Monnet Working Paper.  ISSN 1087-2221.
 • Andenæs, Mads (2012). European Monetary Law, In Rüdiger Wolfrum (ed.),  Max Planck Encyclopedia of Public International Law.  Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-929168-7.  Chapter.
 • Andenæs, Mads (2012). Harmonising and regulating financial markets, In Mads Andenæs (ed.),  Theory and Practice of Harmonisation.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 978-1-84980-001-3.  Kapittel 1, Harmonising and Regulating Financial Markets.  s 1 - 29
 • Andenæs, Mads (2012). Jurisdiction, Procedure and the Transformation of International Law: from Nottebohm to Diallo in the ICJ. European Business Law Review.  ISSN 0959-6941.  23(1), s 127- 138
 • Andenæs, Mads (2012). Leading from the front: tort law and human rights in Rabone and Reynolds. Law Quarterly Review.  ISSN 0023-933X.  128, s 323- 327
 • Andenæs, Mads (2012). The Centre Reasserting Itself - From Fragmentation to Transformation of International Law, In Matthias Derlén & Johan Lindholm (ed.),  Festskrift till Pär Hallström: Volume in Honor of Pär Hallström.  Iustus förlag.  ISBN 978-91-7678-813-4.  Kapittel 1.  s 11 - 29
 • Andenæs, Mads (2012). The External Effects of National ECHR Judgments. Jean Monnet Working Paper.  ISSN 1087-2221.  (10/12)
 • Andenæs, Mads; Andersen, Camilla & Ashcroft, Ross (2012). Towards a theory of harmonisation, In Mads Andenæs (ed.),  Theory and Practice of Harmonisation.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 978-1-84980-001-3.  Kqpittel 29 Towards a theory of harmonisation.  s 572 - 594
 • Andenæs, Mads & Bjørge, Eirik (2012). L'application de la convention européenne de droits de l'homme: quel role pour le judge interne. Revue international de droit comparé.  ISSN 0035-3337.  s 383- 415 . doi: 10.3406/ridc.2012.20081
 • Andenæs, Mads & Deipenbrock, Gudula (2012). Regulating and supervising credit rating agencies in the European Union. International and comparative corporate law journal (ICCLJ).  ISSN 1388-7084.  9(1), s 1- 17
 • Andenæs, Mads & Fairgrieve, Duncan (2012). Intent on making mischief : seven ways of using comparative law, In Pier Giuseppe Monateri (ed.),  Methods of Comparative Law.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 978 1 84980 252 9.  Chapter 2.  s 17 - 79
 • Andenæs, Mads & Lilleholt, Kåre (2012). Remedies and Substantive Law – European Dimensions of Economic and Private Law, with introduction by the editors (Andenas and Lilleholt). European Business Law Review.  ISSN 0959-6941.  23(6), s 861- 912 Vis sammendrag
 • Bjørge, Eirik & Andenæs, Mads (2012). Ambrose: Is the Ullah Principle Wrong?. Law Quarterly Review.  ISSN 0023-933X.  128, s 319- 323
 • Bjørge, Eirik & Andenæs, Mads (2012). Den europeiske menneskerettskonvensjonen og tropper i utlandet: tilbake til folkerettens alminnelige regler. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift.  ISSN 0105-1121.  136(2), s 41- 68
 • Bjørge, Eirik & Andenæs, Mads (2012). Human Rights and Acts by Troops Abroad: Rights and Jurisdictional Restrictions. European Public Law.  ISSN 1354-3725.  18, s 473- 492 . doi: 10.2139/ssrn.2133133
 • Andenæs, Mads (2011). INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE, CASE CONCERNING AHMADOU SADIO DIALLO (REPUBLIC OF GUINEA V DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO) JUDGEMENT OF 30 NOVEMBER 2010. International and Comparative Law Quarterly.  ISSN 0020-5893.  60(3), s 810- 819 . doi: 10.1017/S0020589311000352
 • Andenæs, Mads (2011). Regulating and supervising credit rating agencies in the European Union in Special Issue: Civil Liability of Credit Rating Agencies in the European Union.. International and comparative corporate law journal (ICCLJ).  ISSN 1388-7084.  8
 • Andenæs, Mads & Bjørge, Eirik (2011). Diallo: Human Rights in the International Court of Justice. AJIL and ICLQ case notes. Social Science Research Network (SSRN).  ISSN 1556-5068.
 • Andenæs, Mads & Bjørge, Eirik (2011). Preventive Detention. American Journal of International Law.  ISSN 0002-9300.  105(4), s 768- 774 . doi: 10.5305/amerjintelaw.105.4.0768
 • Andenæs, Mads & Deipenbrock, Gudula (2011). Credit rating agencies and European Financial Market supervision. International and comparative corporate law journal (ICCLJ).  ISSN 1388-7084.  8(3), s 1- 20
 • Andenæs, Mads & Lilleholt, Kåre (2011). Remedies and Substantive Law – European Dimensions of Economic and Private Law. Introduction. Social Science Research Network (SSRN).  ISSN 1556-5068. . doi: 10.2139/ssrn.1916592
 • Bjørge, Eirik & Andenæs, Mads (2011). Juge national et interprétaton évolutive de la Convention européenne des droits de l'homme. Revue du droit public.  ISSN 0035-2578.  s 997
 • Bjørge, Eirik & Andenæs, Mads (2011). National Implementation of ECHR Rights: Kant’s Categorical Imperative and the Convention. Social Science Research Network (SSRN).  ISSN 1556-5068.  s 1- 59 . doi: 10.2139/ssrn.1883681
 • Bjørge, Eirik & Andenæs, Mads (2011). Norske domstoler og utviklingen av menneskerettene. Jussens venner.  ISSN 0022-6971.  46(5), s 251- 286 Vis sammendrag
 • Andenæs, Mads (2010). Harmonising and Regulating Financial Markets. Social Science Research Network (SSRN).  ISSN 1556-5068.  s 1- 35

Se alle arbeider i Cristin

 • Andenæs, Mads & Giacinto, della Cananea (ed.) (2021). Judicial Review of Administration in Europe. Procedural Fairness and Propriety. Oxford University Press.  ISBN 9780198867609.  398 s.
 • Andenæs, Mads (ed.) (2020). EU External Action in International Economic Law. Springer Berlin/Heidelberg.  ISBN 978-9462653900.  350 s.
 • Andenæs, Mads & Cherednychenco, Olha (ed.) (2020). Financial Regulation and Civil Liability in European Law. Edward Elgar Publishing.  ISBN 9781789908107.  328 s.
 • Andenæs, Mads; Perelman, Jeremy & Scharling, Christian (ed.) (2020). The Fight Against Poverty and the Right to Development. Springer Berlin/Heidelberg.  ISBN 978-3-030-57324-9.  430 s.
 • Della, Negra, R & Andenæs, Mads (2020). MiFID and Private Law by Federico della Negra (Foreword by Mads Andenas). Hart Publishing Ltd.  ISBN 9781509925315.  288 s. Vis sammendrag
 • Morten, Bergsmo; Carsten, Stahn & Andenæs, Mads (ed.) (2020). Quality Control in Fact-Finding. TOAEP - Torkel Opsahl Academic EPublisher.  ISBN 9788283481358.  610 s.
 • Andenæs, Mads; Fitzmaurice, Malgosia & Tanzi, Attila (ed.) (2019). General Principles and the Coherence of International Law. Brill Nijhoff.  ISBN 978-90-04-39092-8.  460 s.
 • Andenæs, Mads (ed.) (2017). Regulating and Supervising European Financial Markets. Springer.  ISBN 9783319321721.  437 s.
 • Andenæs, Mads; Avesani, Renzo G.; Manes, Paola & Wood, Philip R. (2017). Solvency II: A Dynamic Challenge for the Insurance Market. Societa Editrice Il Mulino.  ISBN 9788815265784.  399 s.
 • Andenæs, Mads; Bekkedal, Tarjei & Pantaleo, Luca (ed.) (2017). The Reach of Free Movement. T.M.C. Asser Press.  ISBN 978-94-6265-195-1.  417 s. Vis sammendrag
 • Andenæs, Mads & Deipenbrock, Gudula (ed.) (2016). Regulating and Supervising European Financial Markets. Springer.  ISBN 978-3-319-32174-5.  437 s.
 • Andenæs, Mads & Deipenbrock, Gudula (ed.) (2016). Regulating and Supervising European Financial Markets. More Risks than Achievements”.. Springer.  ISBN 978-3-319-32172-1.  437 s.
 • Andenæs, Mads & Matthew, Happold (ed.) (2016). The European Union in International Economic Law: An increasingly uneasy relationship. T.M.C. Asser Press.  ISBN 978-94-6265-116-6.  250 s.
 • Andenæs, Mads & Bjørge, Eirik (ed.) (2015). A Farewell to Fragmentation Reassertion and Convergence in International Law. Cambridge University Press.  ISBN 9781107082090.  604 s.
 • Andenæs, Mads & Fairgrieve, Duncan (ed.) (2015). Courts and comparative law. Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-873533-5.  768 s.
 • Andenæs, Mads & Chiu, Iris (2014). The Foundations and Future of Financial Regulation Governance for Responsibility. Routledge.  ISBN 978-0-415-67200-9.  630 s. Vis sammendrag
 • Andenæs, Mads (ed.) (2012). Theory and Practice of Harmonisation. Edward Elgar Publishing.  ISBN 978-1-84980-001-3.  590 s.
 • Andenæs, Mads & Andenæs Galtung, Ida (red.) (2012). Grunnloven vår. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215009636.  240 s.
 • Bjørge, Eirik & Andenæs, Mads (2012). Menneskerettene og oss. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215019512.  316 s.
 • Andenæs, Mads; Szyszczak, Erika; Davies, Jim & Bekkedal, Tarjei (ed.) (2011). Developments in Services of General Interest. T.M.C. Asser Press.  ISBN 978-90-6704-733-3.  266 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Ottosen, Rune & Andenæs, Mads (2019). Grunnloven bør ikke senke terskelen for nye norske krigseventyr. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Ottosen, Rune & Andenæs, Mads (2019). Ingen grunn til å endre Grunnloven for å krige mer. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Andenæs, Mads (2018). The Autonomy of Commercial Law?, In  The Future of the Commercial Contract in Scholarship and Law Reform.  Springer Nature.  ISBN 9783319959689.  Foreword.  s vii - x
 • Andenæs, Mads & Bianco, Giuseppe (2017). Editors' introduction. European Business Law Review.  ISSN 0959-6941.  28(1), s 1- 3
 • Andenæs, Mads & Fredriksen, Halvard Haukeland (2017). EFTA-domstolen under press. Europarättslig tidskrift.  ISSN 1403-8722.  s 205- 210
 • Pantaleo, Luca & Andenæs, Mads (2017). Introduction: The European Union as a Global (Legal) role model for trade and investment?. European Business Law Review.  ISSN 0959-6941.  28(2), s 99- 102
 • Fredriksen, Halvard Haukeland & Andenæs, Mads (2013). Tilsynsfloke truer EØS-avtalen, 18. november. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Andenæs, Mads (2011). A defence of a gradualist approach in redrawing the reach of the fundamental freedoms.
 • Andenæs, Mads (2011). Proportionality and a legal culture of deliberation and reason.
 • Andenæs, Mads (2011). Teorier om tyske ”Grundrechte” og kontrakt.
 • Andenæs, Mads & Bjørge, Eirik (2011). "Evolutive Interpretation of Generic Terms in National and International Law".
 • Bjørge, Eirik & Andenæs, Mads (2011). Diallo i ICJ.
 • Bjørge, Eirik & Andenæs, Mads (2011). Human Rights Protection and Comparativism.
 • Bjørge, Eirik & Andenæs, Mads (2011). National Implementation of European Human Rights: Between Evolution & Margin Of Appreciation.
 • Andenæs, Mads (2010). Proportionality as a Constitutional Principle of International Law.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 18. nov. 2008 15:20 - Sist endret 13. des. 2019 12:59