Deltakere i SMART - Scalable Measures for Automated Recognition Technologies

Navn Telefon E-post Emneord
Heidi Mork Lomell Professor +47 22850139 +47 97039629 (mob) h.m.lomell@jus.uio.no Kriminologi, Kriminalitet og avvik, Kriminalitetsforebygging, Overvåking og personvern, Sikkerhet
Olga Enerstvedt
Inger Marie Sunde
Tommy Tranvik
Arild Jansen Professor emeritus +47-22850075 +47 95964421 (mob) arildj@jus.uio.no eForvaltning, Rettsinformatikk
Bodil Silset Avdelingsleder 22 85 97 63 900 13 905 bodil.silset@jus.uio.no Forskningsadministrasjon, Ekstern finansiering, Økonomi
Dag Wiese Schartum Professor +47 22850077 d.w.schartum@jus.uio.no Rettsinformatikk, eForvaltning, Personvern