Symposium: Jus og Sosialøkonomi

Høsten 2020 fyller Professor emeritus i Sosialøkonomi ved Det juridiske fakultet i Oslo, Erling Eide, 80 år. Vi er noen av hans kolleger som gjerne vil benytte denne anledningen til å samtale om, og diskutere, forholdet mellom jus og sosialøkonomi.

På dette Symposiet foredrar syv innledere om hvert sitt oppgitte emne, som forhåpentligvis vil gi aktuelle og relevante momenter til den faglige meningsutvekslingen på  fagfeltet.

Foreløpig Program:

0900-0930 Ankomst og kaffe, Ordstyrer: Erik Røsæg

0930-0945 Endre Stavang, velkommen og noen innledende ord.

0945-1030 Dag Michalsen, "Om opprettelsen av et professorat i økonomi ved Det juridiske fakultet i Oslo

1030-1115 Jukka Mahonen,"Utviklingen av rettsøkonomien som sosialøkonomisk og rettsvitenskapelig disiplin" 

1115-1200 Erling Eide, «Rettferdighet, fordeling og effektivitet i rettsøkonomien» 

1200-1245 Lunsj

1245-1330 Halvor Mehlum"Sannsynligheter og bevisvurderinger" 

1330-1415 Henrik Lando, Reelle hensyn som rettskilde

1415-1430 Pause

1430-1515 Gunnar Norden, "Flertallsbeslutninger i jusen" ​

1515-1600 Tone Ognedal, TBA

1600 Avslutning​

Publisert 1. apr. 2019 11:15 - Sist endret 2. apr. 2019 08:10