Symposium: Jus og Sosialøkonomi

Høsten 2020 fyller Professor emeritus i Sosialøkonomi ved Det juridiske fakultet i Oslo, Erling Eide, 80 år. Vi er noen av hans kolleger som gjerne vil benytte denne anledningen til å samtale om, og diskutere, forholdet mellom jus og sosialøkonomi.

Fysisk deltakelse per invitasjon, men deltakelse over zoom er åpent for andre interesserte. Ønsker du å delta digitalt, send en e-post til Endre Stavang - og du vil bli tilsendt link til Zoom.

På dette symposiet foredrar syv innledere om hvert sitt oppgitte emne, som forhåpentligvis vil gi aktuelle og relevante momenter til den faglige meningsutvekslingen på fagfeltet.

Foreløpig Program

Ordstyrer: Erik Røsæg

0900-0930 Ankomst og kaffe
0930-0945 Velkommen og noen innledende ord
Endre Stavang
0945-1030 Om opprettelsen av et professorat i økonomi ved Det juridiske fakultet i Oslo
Dag Michalsen
1030-1115 Utviklingen av rettsøkonomien som sosialøkonomisk og rettsvitenskapelig disiplin
Jukka Mähönen
1115-1200 Rettferdighet, fordeling og effektivitet i rettsøkonomien
Erling Eide
1200-1245

Lunsj

1245-1330 Sannsynligheter og bevisvurderinger
Halvor Mehlum
1330-1415 Reelle hensyn som rettskilde
Henrik Lando
1415-1430 Pause
1430-1515 Kollektivbeslutninger i rett, jus og rettsøkonomi
Gunnar Nordén
1515-1600

Rettsøkonomer og utforming av politikk (virkemiddelbruk)   
- konsekvenser for undervisningen av faget?

Gøril Bjerkan

1600 Avslutning

Publisert 1. apr. 2019 11:15 - Sist endret 19. okt. 2020 13:57