Arrangementer

Se også arrangementer som konferanser, disputaser, prøveforelesninger etc under våre Forskningssider.

Kommende 5 dager

08 apr.
Bildet kan inneholde: kopp, kaffe kopp, drikkeglas, kopp, servise.
Tid og sted: 8. apr. 2020 11:0012:00, https://uio.zoom.us/j/614499307

Selskapsrettsgruppen og Futuring Nordics, i samarbeid med partnerne i Tromsø og Castellón (Spania), skal søke midler fra Forskningsrådet til et prosjekt om bærekraftig matprodusentsamvirke i Spania, Norge og det samiske reindriftsområdet i Norge og Sverige.

Ved Jukka Mähönen.

Flere kommende arrangementer

Tid og sted: 15. apr. 2020 12:0013:00, Lødrups kjeller, DMV

Foredrag ved Karoline Haug, stipendiat, Universitetet i Amsterdam.

Tid og sted: 20. apr. 2020 10:1511:00, Zoom

Samson Yoseph Esayas will give a trial lecture for the prescribed topic:

The Interface between Data Protection Rules and Competition Law  

Tid og sted: 20. apr. 2020 11:1515:00, zoom

LLM. Samson Yoseph Esayas will be defending the thesis Data Privacy and Competition Law in the Age of Big Data. The Commercialisation of Personal Data and Its Implications for the Foundations and Policy Boundaries of Data Privacy and Competition Law for the degree of Ph.D.

Tid og sted: 20. apr. 2020 11:1515:00, Zoom

LLM. Samson Yoseph Esayas ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Personvern- og konkurranserett i stordataens tidsalder. Kommersialiseringen av personopplysninger og dennes implikasjoner for grunnlaget for og avgrensningen av retningslinjene innen personvernrett og konkurranserett

Original tittel: Data Privacy and Competition Law in the Age of Big Data. The Commercialisation of Personal Data and Its Implications for the Foundations and Policy Boundaries of Data Privacy and Competition Law

Disputasen vil foregå på Engelsk.

Tid og sted: 22. apr. 2020 15:0018:00, Auditorium 4, Domus Academica

The group for arbitration and dispute resolution of the Oslo Centre for Commercial Law (OCCL) invites to seminar.