Arrangementer

Se også arrangementer som konferanser, disputaser, prøveforelesninger etc under våre Forskningssider.

Kommende 5 dager

13 nov.
Tid og sted: 13. nov. 2018 11:00 - 18:20, Scandic St. Olavs plass

Arbeidsrettsgruppens høstseminar 2018

Seminaret er åpent for deltakere i Forum for arbeidsrett. Forumet består av Arbeidsrettsgruppen og en videre krets engasjerte fagpersoner fra det arbeidsrettslige fagmiljøet.

Flere kommende arrangementer

Tid og sted: 19. nov. 2018 - 21. nov. 2018, Brussels

On 19-21 November we have several events lined up in Brussels both internal for the consortium, as well as a SMART Conference, open for business and European policy-makers together with academics. 

Tid og sted: 20. nov. 2018 13:00 - 17:30, Covent Garden (COVE), Place Rogier 16, Brussels

Join us in Brussels to learn how businesses and European policy-makers can work together to integrate the Sustainable Development Goals into business and policy practice.

Tid og sted: 22. nov. 2018 10:00 - 14:30, Gamle Festsal, Domus Academica, Karl Johans gt. 47, Oslo

Barnerettighetsdagen skal være en møteplass for dem som aktivt jobber med barn og unges rettigheter i hverdagen. Dette gjelder både akademikere, beslutningstagere og praktikere. Deltagerne på barnerettighetsdagen skal få et enda mer bevisst forhold til barnekonvensjonen, slik at de i sitt arbeid kan gjøre en forskjell for barn og unge.

Tid og sted: 3. des. 2018 09:00 - 13:00, Professorboligen, Karl Johans gate 47, Oslo

Forskergruppen Marked, innovasjon og konkurranse ønsker velkommen til juridisk trim for hjernen.

Åpent for alle interesserte. Påmelding!

Tid og sted: 6. des. 2018 12:00 - 13:00, Lødrups kjeller, Domus Media Vest, Karl Johans gate 47

Ved professor Jukka Mähönen, Institutt for privatrett.