Arrangementer

Se også arrangementer som konferanser, disputaser, prøveforelesninger etc under våre Forskningssider.

Kommende 5 dager

21 mai
Tid og sted: 21. mai 2019 12:00 - 13:00, Lødrups kjeller, Domus Media

Sekretariatsleder for Domstolkommisjonen, Terese Smith Ulseth, kommer til oss for å drøfte arbeidsrettslige og konstitusjonelle spørsmål knyttet til dommeres tariffrettslige stilling. Hun gir følgende bakteppe for sin presentasjon.

Flere kommende arrangementer

Tid og sted: 24. mai 2019 09:00 - 17:00, Gamle Festsal, Domus Academica, Karl Johans gate 47, Oslo

We are pleased to welcome to the 4th annual European Copyright Society Conference in Oslo.

Tid og sted: 28. mai 2019 12:15 - 13:15, Domus Nova: Rom 456, 4. etasje

Tuesday Coffee Seminar.

The seminar is open for everyone, and there is no registration.

Tid og sted: 4. juni 2019 - 8. juni 2019, Kea, Greece

The theme of the fifth international workshop of Daughters of Themis: International Network of Female Business Scholars, is ‘Finance for Sustainability’. The aim of the annual workshop is to provide a forum for open, intimate and inspiring discussions about female business scholars’ common areas of interest. Workshop participants have been selected based on a highly competitive call for papers.

Tid og sted: 6. juni 2019 10:15 - 11:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

 Cand. jur. Katrine Kjærheim Fredwall ved Institutt for Privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: kommer!

Katrine Kjærheim Fredwall
Tid og sted: 6. juni 2019 11:15 - 15:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur. Katrine Kjærheim Fredwall vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d : Familieformuerettens korreksjonsmekanismer. Sider ved reglene om indirekte erverv av eiendomsrett, deling og vederlag i ekteskap og samboerskap blant annet vurdert i lys av menneskeretter og empiriske funn