Arrangementer

Se også arrangementer som konferanser, disputaser, prøveforelesninger etc under våre Forskningssider.

Kommende 5 dager

i dag aug.
Image may contain: World, Gesture, Font, Human leg, Eyewear.
Tid og sted: 10. mars 2022 11:0014. okt. 2022 13:00, Department of private law, "Kjerka", Karl Johans gt. 47, Oslo
16 aug.
Image may contain: World, Gesture, Font, Human leg, Eyewear.
Tid og sted: 10. mars 2022 11:0014. okt. 2022 13:00, Department of private law, "Kjerka", Karl Johans gt. 47, Oslo
17 aug.
Image may contain: World, Gesture, Font, Human leg, Eyewear.
Tid og sted: 10. mars 2022 11:0014. okt. 2022 13:00, Department of private law, "Kjerka", Karl Johans gt. 47, Oslo
18 aug.
Image may contain: World, Gesture, Font, Human leg, Eyewear.
Tid og sted: 10. mars 2022 11:0014. okt. 2022 13:00, Department of private law, "Kjerka", Karl Johans gt. 47, Oslo
19 aug.
Image may contain: World, Gesture, Font, Human leg, Eyewear.
Tid og sted: 10. mars 2022 11:0014. okt. 2022 13:00, Department of private law, "Kjerka", Karl Johans gt. 47, Oslo

Flere kommende arrangementer

Robots and Society: Ethical, social, legal, and technical perspectives on integrating social robots in the home and healthcare systems and services (RO-SO - Second Edition).

Link to the conference: https://www.smile.unina.it/ro-man2022/accepted-workshops/

Tid og sted: 7. sep. 2022 12:0013:00, Zoom

SODI-onsdag er en månedlig faglunsj i regi av forskningsprosjektet Societal security and digital identities (SODI). Forskningsprosjektet er tverrfaglig og skal undersøke hvordan juss og teknologi kan virke sammen for å sikre at alle har tilgang til en elektronisk identitet (for eksempel BankID) på høyt sikkerhetsnivå og at alle kan være trygge på at de ikke utsettes for digitalt identitetstyveri. På SODI-onsdag vil vi belyse ulike problemstillinger som er relevante for prosjektet. Arrangementene avholdes på zoom, og er gratis og åpne for alle interesserte.

Tid og sted: 28. sep. 2022 09:1517:00, Gamle Festsal, Domus Academica

SAVE THE DATE!

This symposium explores cutting-edge regulatory challenges with respect to managing issues arising from the deployment of ‘smart’ robotics. The symposium is held under the aegis of the research project ‘Vulnerability in the Robotic Society’ (VIROS).

boxes, text, trees, house
Tid og sted: 10. okt. 2022 09:3014. okt. 2022 16:00, Kjerka, Departement of Private Law, Karl Johans gate 47, Oslo / Zoom

The topic of this year’s PhD seminar is Company, Markets and Circular Economy. The seminar is planned as a physical event at the Faculty of Law, University of Oslo, with possibility for participation through Zoom.

Tid og sted: 19. okt. 2022 10:0012:00, Lødrups kjeller, Domus Media Vest, Karl Johans gt. 47

Midtveisevaluering for stipendiat Ingvild Schiøll Ericson som her vil presenterer sitt doktorgradsprosjekt. Ericson er tilknyttet Det juridiske fakultets doktorgradsprogram, men har sin arbeidsplass på Handelshøyskolen BI.