Aktuelt

Aktuelle saker

 • Bildet kan inneholde: smil, bokhylle, bok, hylle, utgivelse. Styre selv eller bli styrt - en balanse mellom to hensyn 16. juni 2022 11:58

  Hvordan skal du sikre at du får leve et liv etter egne ønsker, når helsa svikter og det blir vanskelig å ivareta egne interesser?

 • Bildet kan inneholde: briller, kinn, bilderamme, maling, kunstner. Portrett av Viggo Hagstrøm 23. mai 2022 12:54

  Viggo Hagstrøms stiftelse inviterte 18. mai til avduking av et portrett av vår tidligere professor i rettsvitenskap.

 • Bildet kan inneholde: solbriller, briller, hår, hode, hake. Vitenskapelige assistentstillinger - Institutt for privatrett 28. jan. 2022 14:10

  Søk spennende stilling som vitenskapelig assistent ved IFP! Se alle utlysninger og husk søknadsfrist 3. mars!

 • Bildet kan inneholde: bokhylle, møbler, hylle, bok, vindu. Kontoret med luke for brev og aviser 14. des. 2021 18:25

  Midt på en mørkegrønn dør i 2. etasje i Domus Media Øst skinner det i et messingskilt der det står «Breve og Aviser». Luken og den blanke messingen vitner om en fordums tid da posten ble levert direkte til kontoret som i dag heter «nr 266», og er et av de vakreste og best bevarte rom ved Universitetet i Oslo.

 
 

Arrangementer

 • boxes, text, trees, house PhD seminar on Sustainability Law 2022 10. okt. 2022 09:30

  The topic of this year’s PhD seminar is Companies, Markets and Circular Economy. The seminar is planned as a physical event at the Faculty of Law, University of Oslo, with possibility for participation through Zoom.

 • Image may contain: World, Gesture, Font, Human leg, Eyewear. Research Seminar 13. okt. 2022 11:00

  This research seminar is open only for invited participants and board members of the SODI project.

 • SODI-tirsdag: Risiko ved elektronisk tinglysning ved professor Erik Røsæg 18. okt. 2022 12:00

  SODI-onsdag er en månedlig faglunsj i regi av forskningsprosjektet Societal security and digital identities (SODI). Forskningsprosjektet er tverrfaglig og skal undersøke hvordan juss og teknologi kan virke sammen for å sikre at alle har tilgang til en elektronisk identitet (for eksempel BankID) på høyt sikkerhetsnivå og at alle kan være trygge på at de ikke utsettes for digitalt identitetstyveri. På SODI-onsdag vil vi belyse ulike problemstillinger som er relevante for prosjektet. Arrangementene avholdes på zoom, og er gratis og åpne for alle interesserte.

 • Bildet kan inneholde: slips, klær, panne, hår, nese. Midtveisevaluering - Kommersialisering av barns personopplysninger på nett 19. okt. 2022 10:00

  Midtveisevaluering for ekstern stipendiat Ingvild Schiøll Ericson som her vil presenterer sitt doktorgradsprosjekt "Kommersialisering av barns personopplysninger på nett". Ericson er tilknyttet Det juridiske fakultets doktorgradsprogram, men har sin arbeidsplass på Handelshøyskolen BI.

 • Bildet kan inneholde: sky, himmel, kjøretøy, fly, bildekk. C-353/20 – Skeyes mot Ryanair DAC 20. okt. 2022 12:00

  Europarettslunsj med innledning av Torkell Sætervadet om EU-domstolens avgjørelse i Skeyes mot Ryanair DAC.

 • Bildet kan inneholde: person, hake, panne, offisielt. Midway assessment - "Establishing a European model for Copyright Infringement" 24. okt. 2022 10:00

  PhD Candidate Kristina Stenvik, Department of Private Law, will present her PhD Project "Establishing a European model for Copyright Infringement".

 • Public procurement in the Antrhopocene: Are contracting authorities free to disregard sustainability? 27. okt. 2022 12:00

  Welcome to this lunch seminar with presentation by Ove Kenneth Nodland, Research assistant, Department of Private law, University of Oslo.

  Open for all interested. Please register your participation.

 • Sustainable Sovereign Debt Crisis Resolution: Possibilities and Challenges under International Law 9. nov. 2022 16:15

  Special lecture for the PIL Masters students, by Astrid Iversen, Associate Professor in Law at Inland Norway University of Applied Sciences. Also open to other students and scholars.

 • Image may contain: Purple, Font, Violet, Magenta, Natural landscape. Book launch of Innovating Business for Sustainability 10. nov. 2022 17:00

  Welcome to the launch of the volume ‘Innovating Business for Sustainability: Regulatory Approaches in the Anthropocene’!

  This digital book launch is open to all interested.

 • Image may contain: Text, red, dates, Final Conference – Judges Under Stress 17. nov. 2022 09:00

  How do rulers seek judicial compliance with authoritarian measures, how do judges react to such measures, and what are the conditions under which an independent judiciary breaks down?

 • kvinne, tekst, rosa, turkis Lucy Smiths barnerettighetsdag - Barns rett til utdanning 22. nov. 2022 09:00

  Barnerettighetsdagen skal være en møteplass for de som aktivt jobber med barn og unges rettigheter i hverdagen. Dette gjelder både akademikere, beslutningstagere og praktikere. Deltagerne på barnerettighetsdagen skal få et enda mer bevisst forhold til barnekonvensjonen, slik at de i sitt arbeid kan gjøre en forskjell for barn og unge.

 • mennesker, farger, klær Nordisk Personrettsseminar 30. nov. 2022 09:30

  Fremtidsfullmakten som alternativ til vergemål - Kan selvbestemmelse og beskyttelse sikres gjennom synspunktene i en moderne personrett?

 • Personvernkonferansen 2022 2. des. 2022 09:00

  Hvordan kan vi gjøre personvernet bedre? Om Personvernkommisjonens innstilling «Ditt personvern – vårt felles ansvar. Tid for en personvernpolitikk»

 • Privatrettssymposiet 2023 12. jan. 2023 10:15

  Velkommen til Privatrettssymposiet 2023 - Oslo Senter for Kommersiell retts nyttårssymposium.

  Symposiet er spekket med dagsaktuelle rettslige temaer over to dager og er delt inn i to plenumssesjoner (åpne for alle) og fire fagspesifikke sesjoner (krever påmelding).

 • Image may contain: Plant, Sky, Nature, Tree, Arecales. Conference on Sustainability and Corporate Accountability 13. apr. 2023 10:00

  This two-day digital event will bring together researchers working at the nexus of corporate accountability and the transition to sustainability.

  Open for all interested. Please register your participation.