Aktuelt

Aktuelle saker

 • jus Domstoler under kommunist-regimer i Sentral-Europa 14. nov. 2019 14:38

  På en to-dagers rundebordskonferanse under prosjektet Judges under Stress (JuS) har forskere fra Tsjekkia, Slovakia, Polen, Ungarn og Romania diskutert domstolenes rolle i tidligere Øst-Europa.

 • dsc_1639 Nytt senter vil knytte tettere bånd mellom akademia og praksisfelt 4. nov. 2019 13:01

  Oslo senter for kommersiell rett (OSKR) ble etablert for å bringe den akademiske forskningen nærmere det praktiske rettsliv. Det ble offisielt åpnet 30. oktober i Gamle Festsal, og både de faglige diskusjonene og den påfølgende sosiale sammenkomsten viste tydelig behov og interesse for Senteret.

 • arverett Oversikt over arveretten 2. sep. 2019 13:59

  Peter Lødrup og John Asland

 • opphavsrett- Opphavsrett 28. aug. 2019 14:25

  - 2. utgave

  Ole-Andreas Rognstad

 
 

Arrangementer

 • claes-martinson Den nordiske (funksjonelle) rettstradisjonen 10. des. 2019 17:00

  Innledning ved Claes Martinson som er professor ved Göteborgs Universitet og forsker innen kredittrett.

 • Velkommen til gløgg og pepperkaker på SERI 19. des. 2019 15:00

  "SERI har flyttet til nye lokaler i Domus Akademika (Urbygningen), og vi vil gjerne ha julebesøk! Alle er velkomne, enten du er kollega ved Fakultetet, er student eller tidligere student hos oss, samarbeidspartner, eller du står oppført på TKS-listen vår - eller på annen måte har faglig tilknytning til senteret. Vi serverer julegløgg torsdag 19. desember klokken 15.00 spiserommet, i Domus Akademika (på Karl Johan), første etasje til venstre (rett ved Gamle festsal), inngang fra Universitetsplassen. Hold av ettermiddagen, ta med en nisselue og godt humør, så stiller vi med gløgg, pepperkaker og litt førjulshygge.

 • Privatrettssymposiet 2020 9. jan. 2020 10:15

  Velkommen til Privatrettssymposiet 2020 - Institutt for privatretts nyttårssymposium.

  Symposiet er spekket med dagsaktuelle rettslige temaer over to dager og er delt inn i to plenumssesjoner (åpne for alle) og fire fagspesifikke sesjoner (krever påmelding).

 • tinekes-kea-picture Contemporary Theories in Corporate Law and Corporate Governance - Call for papers 10. jan. 2020 00:00

  Daughters of Themis: International Network of Female Business Scholars is pleased to announce the call for papers for its sixth annual workshop. The aim of the annual workshop is to provide a forum for in-depth and inspiring discussions.

  Call for papers deadline: 10 January 2020

  The workshop will be held 2-5 June 2020, Kea, Greece

 • Seminar om et UNCITRAL arbeidsdokument om forenklet voldgift 24. jan. 2020 08:30

  Formålet med seminaret er å samle innspill fra praktikere om temaet. Innspill og synspunkter fra seminaret vil kunne bli lagt frem under diskusjonen ved UNCITRAL Arbeidsgruppe II i februar.

 • Kurs om personvernforordningen (GDPR) - (på den forståelige måten) 4. feb. 2020 17:00

  Senter for rettsinformatikk tilbyr kurs om personvernforordningen, fordelt på tre ettermiddagsøkter. Kurset består av forelesninger «passe nivå»: Vi vil verken gi deltakerne overflatiske forklaringer eller drukne dem i detaljer! Alle praktisk viktige temaer vil bli dekket.

 • smartconference19feb2020website Final SMART conference: Sustainability is Possible 19. feb. 2020 09:00

  In Brussels on 19 February, the SMART project will presents its results and proposals for how to reform EU law to make businesses, finance and products in the EU more sustainable. Everyone is welcome!

 • Nordiskt panträttssymposium 7. mai 2020 12:00

  I syfte att bättre lära känna den panträttsliga regleringen i våra nordiska grannländer arrangerar Affärsrättsligt Centrum vid Lunds Universitet i samarbete med Oslo Centre for Commercial Law och Stockholm Centre for Commercial Law ett symposium där såväl de nämnda som närliggande frågeställningar ska diskuteras. Symposiet er ett forskarsymposium som inte är öppet för praktikere.

 • gemma-evans-unsplash Regulating Business in Times of Turbulence: Thinking out of the Box for a Sustainable Future - Call for papers 15. okt. 2020 00:00

  Daughters of Themis: International Network of Female Business Scholars celebrates its fifth anniversary in 2020. Daughters of Themis is a network for scholars in all areas of scholarship pertaining to business, including law, economics, management and administration, political science, sociology and natural sciences. We are pleased to announce a call for papers for our quinquennial Conference.

  Deadline for abstract - 15 January 2020

 • Symposium: Jus og Sosialøkonomi 21. okt. 2020 09:00

  Høsten 2020 fyller Professor emeritus i Sosialøkonomi ved Det juridiske fakultet i Oslo, Erling Eide, 80 år. Vi er noen av hans kolleger som gjerne vil benytte denne anledningen til å samtale om, og diskutere, forholdet mellom jus og sosialøkonomi.