2020

Kommende

Tid og sted: 31. aug. 2020 12:0013:30, Kjerka, Domus Media Vest, Karl Johans gate 47

Innledning ved Marie Meling, stipendiat ved Nordisk Institutt for sjørett.

Rettsøkonomisk Forum er en seminarserie for jurister med interesse for økonomi, for økonomer med interesse for juss, og for enhver med interesse for rettsøkonomi.

Tid og sted: 21. okt. 2020 09:0016:00, Kjerka, Karl Johans gate 47, Oslo

Høsten 2020 fyller Professor emeritus i Sosialøkonomi ved Det juridiske fakultet i Oslo, Erling Eide, 80 år. Vi er noen av hans kolleger som gjerne vil benytte denne anledningen til å samtale om, og diskutere, forholdet mellom jus og sosialøkonomi.

Tid og sted: 26. nov. 2020 10:0014:30, Gamle Festsal, Domus Academica, Karl Johans gt. 47, Oslo

Barnerettighetsdagen skal være en møteplass for dem som aktivt jobber med barn og unges rettigheter i hverdagen. Dette gjelder både akademikere, beslutningstagere og praktikere. Deltagerne på barnerettighetsdagen skal få et enda mer bevisst forhold til barnekonvensjonen, slik at de i sitt arbeid kan gjøre en forskjell for barn og unge.

Tidligere

Tid og sted: 11. mars 2020 15:0017:00, Professorboligen

Vårsemesterets første seminar i familie- og arverett.