2020

Tidligere

Tid og sted: 26. nov. 2020 09:0012:00, Digitalt

Barnerettighetsdagen skal være en møteplass for dem som aktivt jobber med barn og unges rettigheter i hverdagen. Dette gjelder både akademikere, beslutningstagere og praktikere. Deltagerne på barnerettighetsdagen skal få et enda mer bevisst forhold til barnekonvensjonen, slik at de i sitt arbeid kan gjøre en forskjell for barn og unge.

Tid og sted: 21. okt. 2020 09:0016:00, Kjerka, Karl Johans gate 47 og Zoom

Høsten 2020 fyller Professor emeritus i Sosialøkonomi ved Det juridiske fakultet i Oslo, Erling Eide, 80 år. Vi er noen av hans kolleger som gjerne vil benytte denne anledningen til å samtale om, og diskutere, forholdet mellom jus og sosialøkonomi.

Fysisk deltakelse per invitasjon, men deltakelse over zoom er åpent for andre interesserte. Ønsker du å delta digitalt, send en e-post til Endre Stavang - og du vil bli tilsendt link til Zoom.

Tid og sted: 31. aug. 2020 12:0013:30, Kjerka, Domus Media Vest, Karl Johans gate 47 og Zoom

Innledning ved Marie Meling, stipendiat ved Nordisk Institutt for sjørett.

Rettsøkonomisk Forum er en seminarserie for jurister med interesse for økonomi, for økonomer med interesse for juss, og for enhver med interesse for rettsøkonomi.

Seminaret vil holdes fysisk i våre lokaler ved Institutt for privatrett og det blir mulig å delta også digitalt. Ta kontakt med Mona Østvang Ådum for å motta lenken til arrangementet via Zoom.

Tid og sted: 11. mars 2020 15:0017:00, Professorboligen

Vårsemesterets første seminar i familie- og arverett.